chwilowki

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli – Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek” Borek 302, 32-765 Rzezawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2017r. poz. 1261. ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566) i § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602) po zapoznaniu się z:

-protokołami poboru próby wody z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek” Borek 302:

1. nr 1170/2018 z dnia 09.07.2018r. ( wizualna ocena jakości wody w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli C.A.W. Borek) i sprawozdaniem  nr 1376/Z/2018 z dnia 13.07.2018r. z badania wody,

2. nr 1171/2018 z dnia 09.07.2018r. ( wizualna ocena jakości wody w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli C.A.W. Borek) i sprawozdaniem  nr 1377/Z/2018 z dnia 13.07.2018r. z badania wody,

 wydał  opinię nr 103/18 o przydatności wody do kąpieli
 w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli  Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek”  Borek 302, 32-765 Rzezawa

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

KOMUNIKAT z dnia 11 lipca 2018r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Łąkta Górna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem w badanej próbie wody najwyższego dopuszczalnego poziomu parametru żelazo, dostarczanej z Wodociągu Zbiorowgo Zaopatrzenia Łąkta Górna

wydano decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącą z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Łąkta Górna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 19 czerwca 2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru żelazo, która wyniosła 297±41µg/l (dopuszczalna wartość 200 µg/l).

Żelazo może pojawić się w wodzie wodociągowej w podwyższonej wartości w przypadku nieprawidłowego procesu uzdatniania tzw. odżelaziania. Zwiększona ilość żelaza w wodzie może przyczyniać się do rozwoju nitkowatych bakterii żelazistych. Oprócz zwiększenia barwy i mętności nadaje one wodzie przykry smak i zapach, z związku z czym sieć wodociągowa stopniowo traci sprawność z powodu jej zatkania masami żywych i obumierających bakterii.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie z siedzibą w Łąkcie Górnej 332, 32-731 Żegocina, jako Zarządca wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącejz niniejszego wodociągu zbiorowego zaopatrzenia o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli – Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek” Borek 302, 32-765 Rzezawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2017r. poz. 1261. ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566) i § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602) po zapoznaniu się z:

-protokołami poboru próby wody z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek” Borek 302:

1. nr 1033/2018 z dnia 15.06.2018r. (wizualna ocena jakości wody w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli C.A.W. Borek) i sprawozdaniem  nr 1197/2018 z dnia 18.06.2018r. z badania wody,

2. nr 1032/2018 z dnia 15.06.2018r. (wizualna ocena jakości wody w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli C.A.W. Borek) i sprawozdaniem  nr 1196/2018 z dnia 18.06.2018r. z badania wody,

 wydał  opinię nr 93/18 o przydatności wody do kąpieli
 w Miejscu Wykorzystywanym do Kąpieli  Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek”, Borek 302, 32-765 Rzezawa

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 3 lipca 2018r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Hotel i Gospodę „Pod Kamieniem”, Lipnica Górna 304, 32-724 Lipnica Murowana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 26 czerwca 2018r. (data wpływu: 29 czerwca 2018r.),
nr sprawozdania 153/Z/06/2018 z Wodociągu Zaopatrującego Hotel i Gospodę „Pod Kamieniem” w Lipnicy Górnej, stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 3 lipca 2018r. wydał decyzję nr 93/18, znak: NHK-430-01-23-4/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 89/18, znak: NHK-430-01-23-4/18 z dnia 21 czerwca 2018r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Hotel
i Gospodę „Pod Kamieniem” w Lipnicy Górnej.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem w badanie próbie wody najwyższego dopuszczalnego poziomu parametru ∑ Chloranów i chlorynów, dostarczanej z Wodociągu zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

wydano decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącą z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne
Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 12 czerwca 2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru ∑Chloranów i chlorynów, która wynosi 1,8±0,5 mg/l (wartość dopuszczalna 0,7 mg/l w punkcie czerpalnym
u konsumenta).

Chlorany i chloryny to związki mogące pojawić się w wodzie do spożycia w związku z wykorzystywaniem do dezynfekcji dwutlenku chloru. Związki te są zatem ubocznymi produktami dezynfekcji. Znaczenie zdrowotne przekroczenia powyższych parametrów w wodzie do spożycia przez ludzi nie jest w pełni wyjaśnione lecz dotychczasowe badani wskazują, że związki te jako silne utleniacze mogą powodować zmiany we krwi.

Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako właściciel obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni