chwilowki

Komunikat z dnia 28 września 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 27 września 2018r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni zostały pobrane do badania próby wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa. Woda pobrana została z dwóch punktów poboru tj. Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej oraz Szkoły
w Sobolowie.

Na podstawie cząstkowych sprawozdań z niniejszych badań woda w:

Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

jest przydatna do spożycia przez ludzi

w zakresie parametrów Bakterii grupy coli oraz Escherichia coli.

W zakresie parametrów Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC oraz Enterokoków (paciorkowców kałowych) wyniki badania znane będą w dniu 1 października 2018r.

Dla Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w dalszym ciągu obowiązuje komunikat z dnia 27 września 2018r. dot. braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec


 

 

W załącznikach sprawozdania z badań nr LZT/W/1322/N/2018 oraz nr LZT/W/1321/N/2018

Komunikat z dnia 27 września 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela PPIS w Bochni w dniu 25 września 2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
( Dz. U. z 2017r. , poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w liczbie 20 j.t.k. w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k.).
W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie.

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu nieprzegotowanej skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

 W związku z powyższym:

1.    Woda z kranu nie może być spożywana , ani używana do spożywania posiłków.

2.    Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.

3.    Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.

4.    Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

5.    Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca jako zarządca obiektu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 17 sierpnia 2018r. Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U.
z  2017r. poz. 1261. ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566) i § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602)  po zapoznaniu się z:

- protokołem poboru próby wody z Kąpieliska w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „Zalew” w Łapanowie nr 1407/2018 z dnia 08 sierpnia 2018r. (wizualna ocena jakości wody
w kąpielisku),

- sprawozdaniem z nr 1667/Z/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. z badania wody pobranej dnia 8 sierpnia 2018r. z Kąpieliska w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „Zalew” w Łapanowie

 wydał w dniu 17 sierpnia 2018r. opinię nr 119/18 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

                                                   Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

                                                Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

 

KOMUNIKAT z dnia 28 sierpnia 2018r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem w badanej próbie wody najwyższego dopuszczalnego poziomu parametru Bakterie grupy coli, dostarczanej z Wodociągu Zaopatrującego Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym

wydano decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącą z Wodociągu Zaopatrującego Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym

na podstawie §21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn.zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 21 sierpnia 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Bakterie grupy coli, których liczba wyniosła 9 jtk./100 ml(dopuszczalna wartość
0 jtk./100 ml)
, nie stwierdzono natomiast obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda do spożycia nie może zawierać Bakterii grupy coli. Udostępnianie do spożycia i produkcji wody o zanieczyszczeniach mikrobiologicznych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia jej użytkowników. Obecność w wodzie uzdatnionej bakterii grupy coli sugeruje jej nieprawidłowy proces uzdatniania lub wtórne zanieczyszczenie.

PHU RAVUT W. Chrzan, R. Chrzan s.c., jako właściciel wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu.

Woda z kranu może być wykorzystywana tylko do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów porządkowych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2017r. poz. 1261. ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566) i § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602)   po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1249/2018 z dnia 18.07.2018r. ( wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem  nr 1473/2018 z dnia 20.07.2018r. z badania wody pobranej dnia 18.07.2018r. z kąpieliska Zalew Łapanów

 wydał w dniu 27.07.2018r. opinię nr 108 /18 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

 Państwowy Powiatowy

      Inspektor Sanitarny w Bochni

 

  Z up. mgr Halina Knapik

      p.o.  Zastępcy Państwowego

          Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni