chwilowki

KOMUNIKAT z dnia 4 października 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 1 października 2018r. nr sprawozdań 260/Z/09/018 (oznaczenia bakteriologiczne) oraz 3 października 2018r. nr sprawozdania 267/Z/10/2018 (oznaczenia fizykochemiczne) ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie (punkt poboru: Oczyszczalnia Ścieków Nieszkowice Wielkie, data wpływu 4 października 2018r.), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) odpowiada wymaganiom określonym w powyższym rozporządzeniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 4 października 2018r. wydał decyzję nr 148/18, znak: NHK-430-01-27-5/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 146/18, znak: NHK-430-01-27-5/18 z dnia 27 września 2018r. o braku przydatności wody do spożycia w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 1 października 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że znane są pełne wyniki badania próbek wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa pobranych w dniu w dniu 27 września 2018r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni.

Zgodnie z aneksami do sprawozdań z badań nr LZT/W/1321/N/2018 oraz LZT/W/1322/N/2018 z dnia 28 września 2018r. jakość wody w zakresie parametrów Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC oraz Enterokoków (paciorkowców kałowych) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. Z 2017r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W załącznikach aneksy do sprawozdań z badań nr LZT/W/1321/N/2018 oraz nr LZT/W/1322/N/2018.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

 

Komunikat z dnia 28 września 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 27 września 2018r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni zostały pobrane do badania próby wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa. Woda pobrana została z dwóch punktów poboru tj. Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej oraz Szkoły
w Sobolowie.

Na podstawie cząstkowych sprawozdań z niniejszych badań woda w:

Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

jest przydatna do spożycia przez ludzi

w zakresie parametrów Bakterii grupy coli oraz Escherichia coli.

W zakresie parametrów Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC oraz Enterokoków (paciorkowców kałowych) wyniki badania znane będą w dniu 1 października 2018r.

Dla Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w dalszym ciągu obowiązuje komunikat z dnia 27 września 2018r. dot. braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec


 

 

W załącznikach sprawozdania z badań nr LZT/W/1322/N/2018 oraz nr LZT/W/1321/N/2018

KOMUNIKAT z dnia 1 października 2018r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 24 września 2018r. (data wpływu 28 września 2018r.),
nr sprawozdania 253/Z/09/2018 z Wodociągu Zaopatrującego Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym, stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia1 października 2018r. wydał decyzję nr 147/18, znak: NHK-430-01-28-5/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 120/18, znak: NHK-430-01-28-5/18 z dnia 28 sierpnia 2018r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

 

Komunikat z dnia 27 września 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela PPIS w Bochni w dniu 25 września 2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
( Dz. U. z 2017r. , poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w liczbie 20 j.t.k. w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k.).
W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie.

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu nieprzegotowanej skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

 W związku z powyższym:

1.    Woda z kranu nie może być spożywana , ani używana do spożywania posiłków.

2.    Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.

3.    Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.

4.    Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

5.    Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca jako zarządca obiektu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni