chwilowki

KOMUNIKAT z dnia 8 sierpnia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zaopatrującym Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel w Muchówce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z cząstkowym wynikiem badania próbki wody pobranej 30 lipca 2019r. (nr sprawozdania LW/2876-1/NS/2019) z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel w Muchówce przez przedstawicieli PPIS w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Mangan, która wyniosła271±20 µg/l(wartość dopuszczalna 50 µg/l).

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel w Muchówce pod warunkiem,

że zawartość mangan w wodzie do spożycia w w/w wodociągu nie przekroczy poziomu 291 µg/l
(okres utrzymania się przekroczenia nie może być dłuższy niż 20 dni)

Podstawowym niepożądanym efektem zawartości manganu w wodzie jest jego niekorzystny wpływ na ocenę organoleptyczną wody, obejmujący: wzrost barwy wody, przebarwienie pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały (częsty) kontakt z woda, wzrost mętności, przykry smak wody, wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody. Mangan wraz z żelazem są parametrami wskaźnikowymi, czyli nie są parametrami
o istotnym znaczeniu dla zdrowia.

Pan Marian Mochel prowadzący działalność gospodarczą pn.: „Zakład Przetwórstwa Mięsnego”, Muchówka 199, 32-722 Królówka, jako właściciel obiektu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

                                                                Z up. Państwowego Powiatowego
                                                                        Inspektora Sanitarnego
                                                                                 W BOCHNI

                                                                   Kierownik Sekcji Nadzoru
                                                                  Higieny Żywności, Żywienia
                                                                       i Przedmiotów Użytku
                                                                mgr inż. Dariusz Nowakowski
                                                         

 

 

 

Komunikat z dnia 31 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 24 lipca 2019r. (data wpływu 30 lipca 2019r.) – sprawozdania nr 1742/Z/2019 – punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Kamionna) oraz sprawozdanie nr 1741/Z/2019 – punkt poboru: budynek Urzędu Gminy Trzciana) na zlecenie zarządcy wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej (zakres oznaczonych parametrów: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfringens oraz Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC)

stwierdza, że jakość wody w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana w zakresie badanych parametrów odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 31 lipca 2019r. wydał decyzję nr 119/19, znak: NHK-430-01-11-08/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 112/19 z dnia 19 lipca 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana  


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

 

KOMUNIKAT z dnia 31 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zaopatrującym Zakład Produkcyjny „Gallod” w Leszczynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z cząstkowym wynikiem badania próbki wody pobranej 30 lipca 2019r. (nr sprawozdania LW/2875-1/NS/2019) z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny „Gallod” w Leszczynie przez przedstawicieli PPIS w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Jon amonu, która wyniosła 1,14±0,14 mg/l(wartość dopuszczalna 0,5mg/l).

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny „Gallod” w Leszczynie

pod warunkiem,

że zawartość jonu amonu w wodzie do spożycia w w/w wodociągu nie przekroczy poziomu 1,28 mg/l
(okres utrzymania się przekroczenia nie może być dłuższy niż 20 dni)

Podwyższona wartość stężeń jonu amonu w uzdatnionej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi najczęściej wynika z jego znacznej zawartości w wodzie ujmowanej, przy niestosowaniu uzdatniania wody lub braku jego skuteczności. Źródłem jonu amonu w wodzie wodociągowej mogą być także elementy konstrukcyjne sieci wodociągowej.Amoniak
w wodzie do picia nie stwarza bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, jednak jego obecność jest nie pożądana, ponieważ może zmniejszać skuteczność dezynfekcji poprzez powstawanie chloramin, które mają słabsze właściwości bakteriobójcze i jednocześnie nadają wodzie nieprzyjemny smak i zapach.

Firma Produkcyjno-Handlowa „Gallod” Bronisław Kłósek, Michał Kłósek sp. j., Leszczyna 159, 32-733 Trzciana, jako właściciel obiektu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 31 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 11 lipca 2019r. (data wpływu sprawozdania nr 1641/Z/2019:
22 lipca 2019r.) oraz próbki wody pobranej dnia 24 lipca 2019r. (data wpływu sprawozdania nr 1740/Z/2019: 31 lipca 2019r.) za zlecenie zarządcy strefy w ramach kontroli wewnętrznej (zakres oznaczonych parametrów: ∑Chloranów i chlorynów, mętność, barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna właściwa, ph, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfringens oraz Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC)

stwierdza, że jakość wody w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w zakresie badanych parametrów odpowiada wymaganiomokreślonym
wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 31 lipca 2019r. wydał decyzję nr 118/19, znak: NHK-430-01-05-10/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 107/19 z dnia 11 lipca 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni