chwilowki

KOMUNIKAT z dnia 9 listopada 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 25 października 2018r. (nr sprawozdań SB/109406/10/2018),pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) odpowiada wymaganiom określonym w powyższym rozporządzeniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 9 listopada 2018r. wydał decyzję nr 170/18, znak: NHK-430-01-17-5/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 152/18, znak: NHK-430-01-17-5/18 z dnia 18 października 2018r. o warunkowej przydatności wody do spożycia w Wodociągu Zaopatrującym Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni. 

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

KOMUNIKAT z dnia 30 października 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Andersa w Leszczynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 25 października 2018r. nr sprawozdania 2353/Z/2018 (punkt poboru: Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Leszczynie, data wpływu 29 października 2018r.), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) odpowiada wymaganiom określonym w powyższym rozporządzeniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia30 października 2018r. wydał decyzję nr 162/18, znak: NHK-430-01-21-7/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 150/18 z dnia 12 października 2018r. o braku przydatności wody do spożycia w Wodociągu Zaopatrującym Publiczną Szkołę Podstawową w Leszczynie.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,
jak również innych celów.

 

 Z up. Państwowego Powiatowego

 Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

 

Kierownik Sekcji Nadzoru

Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

 

Komunikat z dnia 12 października 2018 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Szkołę Podstawową w Leszczynie 132, 32-733 Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela PPIS w Bochni w dniu 9 października 2018 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w liczbie >300 j.t.k. w 1 ml wody (Ogólna liczba mikroorganizmów w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać  200 j.t.k./1 ml wody). W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Szkołę Podstawową w Leszczynie 132, 32-733 Trzciana.

 W związku z powyższym:

1.    Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do spożywania posiłków.

2.    Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.

3.    Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.

4.    Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

5.    Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Szkoła Podstawowa w Leszczynie 132, 32-733 Trzciana, jako właściciel obiektu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 18 października 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Krytą Pływalnię im. Jana Kota, ul. św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela PPIS w Bochni w dniu 16 października 2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru przewodność elektryczną, która wyniosła >5000 µScm-1 (dopuszczalny zakres 2500 µScm-1).

W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Krytą Pływalnię im. Jana Kota, ul. św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia.

Przewodność elektryczna właściwa ma na celu określenie udziału zanieczyszczeń o charakterze nieorganicznym w wodzie. Oznaczana dla przybliżenia oceny ich mineralizacji
i stopnia zanieczyszczenia. Wielkość parametru uzależniona jest od ilości jonów zawartych w wodzie, wskazuje zawartość w wodzie związków mineralnych.

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni, ul. Św. Leonarda 34, jako właściciel obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody z niniejszego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

KOMUNIKAT z dnia 4 października 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 1 października 2018r. nr sprawozdań 260/Z/09/018 (oznaczenia bakteriologiczne) oraz 3 października 2018r. nr sprawozdania 267/Z/10/2018 (oznaczenia fizykochemiczne) ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie (punkt poboru: Oczyszczalnia Ścieków Nieszkowice Wielkie, data wpływu 4 października 2018r.), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) odpowiada wymaganiom określonym w powyższym rozporządzeniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 4 października 2018r. wydał decyzję nr 148/18, znak: NHK-430-01-27-5/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 146/18, znak: NHK-430-01-27-5/18 z dnia 27 września 2018r. o braku przydatności wody do spożycia w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni