chwilowki

Komunikat nr 1 z dnia 28 stycznia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bełdno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela PPIS w Bochni w dniu 22 stycznia 2019r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 750 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).

Obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie uzdatnionej w sieci wodociągowej może sugerować jej wtórne zanieczyszczenie.

W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bełdno.

Spółka Wodno-Ściekowa, Bełdno 5, 32-731 Żegocina, jako zarządca obiektu została zobowiązana do poinformowania korzystających z wody z przedmiotowego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Obszarowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 rok

KOMUNIKAT z dnia 14 grudnia 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową im. gen. W. Andersa w Leszczynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 11 grudnia 2018r. nr sprawozdania 2710/Z/2018 z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową im. gen. W. Andersa w Leszcznie (data wpływu 14 grudnia 2018r.), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) odpowiada wymaganiom określonym w powyższym rozporządzeniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 14 grudnia 2018r. wydał decyzję nr 202/18, znak: NHK-430-01-21-9/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 197/18, znak: NHK-430-01-21-9/18 z dnia 7 grudnia 2018r. o braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową im. gen. W. Andersa w Leszczynie.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów.

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

Kierownik Sekcji Nadzoru

Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

Okresowe oceny jakości wody za 2018 rok

Pliki do pobrania
Download this file (Okres.  ocena jakosci wody 2018 SZZ Drwinia.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 SZZ Drwinia.pdf
Download this file (Okres.  ocena jakosci wody 2018 WZZ Trzciana.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Trzciana.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018  SZZ Rzezawa.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 SZZ Rzezawa.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018  WZ HiG pod Kamieniem LG.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ HiG pod Kamieniem LG.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 SZZ Bochnia Polnocny Wschod.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 SZZ Bochnia Polnocny Wschod.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 SZZ Bochnia Polnocny Zachod.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 SZZ Bochnia Polnocny Zachod.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 SZZ Wola Nieszkowska - Nieszkowice Wielkie.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 SZZ Wola Nieszkowska - Nieszkowice Wielkie.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 W. Beldno.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 W. Beldno.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WDL Muchowka.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WDL Muchowka.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ  ZAMVINEX.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ ZAMVINEX.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ GALLOD Leszczyna.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ GALLOD Leszczyna.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Kryta Plywalnie w Bochni.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Kryta Plywalnie w Bochni.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ OSM Bochnia.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ OSM Bochnia.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ PPHU JURA Rajbrot.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ PPHU JURA Rajbrot.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Restauracje Wiwenda Polom Duzy.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Restauracje Wiwenda Polom Duzy.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Szkole w Chronowie.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Szkole w Chronowie.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Szkole w Leszczynie.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Szkole w Leszczynie.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Szkole w Lipnicy Gornej.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Szkole w Lipnicy Gornej.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Szkole w Muchowce.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZ Szkole w Muchowce.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Bacowke Rajbrot.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Bacowke Rajbrot.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Bochnia.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Bochnia.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Chrostowa.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Chrostowa.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Lakta Gorna.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Lakta Gorna.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Lipnica M -1.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Lipnica M -1.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Lipnica Murowana 2.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Lipnica Murowana 2.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Nowy Wisnicz.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Nowy Wisnicz.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Rajbrot Dominiczna Gora.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Rajbrot Dominiczna Gora.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Siedlec.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Siedlec.pdf
Download this file (Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Zegocina.pdf)Okres. ocena jakosci wody 2018 WZZ Zegocina.pdf

KOMUNIKAT z dnia 14 grudnia 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem w badanie próbie wody najwyższego dopuszczalnego poziomu parametru ∑ Chloranów i chlorynów, dostarczanej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

wydano decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 11 grudnia 2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru ∑Chloranów i chlorynów, która wyniosła 1,3±0,3 mg/l (wartość dopuszczalna 0,7 mg/l).

Chlorany i chloryny to związki mogące pojawić się w wodzie do spożycia w związku z wykorzystywaniem do dezynfekcji dwutlenku chloru. Związki te są zatem ubocznymi produktami dezynfekcji. Znaczenie zdrowotne przekroczenia powyższych parametrów w wodzie do spożycia przez ludzi nie jest w pełni wyjaśnione lecz dotychczasowe badani wskazują, że związki te jako silne utleniacze mogą powodować zmiany we krwi.

Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako właściciel obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociąguo jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

 

                                            

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

 

Kierownik Sekcji Nadzoru

Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

 

                                   

 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni