chwilowki

Komunikat z dnia 10 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody (data wpływu: 10 maja 2019r. – sprawozdanie nr LZT/W/620/N/2019) pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni 7 maja 2019r. (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody, Siedlec 250, 32-744 Łapczyca) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 510 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).

Obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie uzdatnionej w sieci wodociągowej może sugerować jej wtórne zanieczyszczenie.

W związku z powyższym wydano decyzję nr 81/19 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca, jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody
z przedmiotowego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Siedlec, Moszczenica, Chełm

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania

Z up. Państwowego Powiatowego

        Inspektora Sanitarnego

                     w Bochni

     Kierownik Sekcji Nadzoru

     Higieny Żywności, Żywienia

          i Przedmiotów Użytku

   mgr inż. Dariusz Nowakowski

Komunikat z dnia 6 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 30 kwietnia 2019r., nr sprawozdania 979/Z/2019 (data wpływu: 6 maja 2019r.) z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec (punkt poboru: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów (tj. mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Bakterie grupy coli, Bakterie Escherichia coli, Enterokoki kałowe, oraz Bakterie Clostridia perfringens) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 6 maja 2019r. wydał

 decyzję nr 76/19 stwierdzającą wygaśnięcie w pkt 1 decyzji nr 74/19, znak: NHK-430-01-05-04/19 z dnia 29 kwietnia 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,
jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 22 marca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 19 marca 2019r. w ramach kontroli wewnętrznejpobranych na zlecenie zarządcy wodociągu tj. Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu– numerysprawozdań wraz z punktami poboru:

- nr SB/27262/03/2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie,

- nr SB/27263/03/2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabiu,

- nr SB/27261/03/2019 - Gminny Zakład Komunalny Kobylec,

(zakres oznaczonych parametrów: Trichlorometan (Chloroform), Bromodichlorometan oraz Trihalometany – ogółem suma THM)

stwierdza, że jakość wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Chrostowej zaopatrującej w wodę Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa w gminie Łapanów, Strefę Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w gminie Bochnia oraz mieszkańców miejscowości Zagórzany w gminie Gdów pod względem badanych parametrów  odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 22 marca 2019r. wydał decyzję nr 46/19, znak: NHK-430-01-10-09/19 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 37/19 z dnia 15 marca 2019r. w pkt 1
o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 29 kwietnia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 24 kwietnia 2019r.  (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody, Siedlec 250, 32-744 Łapczyca) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 750 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).

Obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie uzdatnionej w sieci wodociągowej może sugerować jej wtórne zanieczyszczenie.

W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca, jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody
z przedmiotowego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

Komunikat nr 4 z dnia 7 lutego 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bełdno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 29 stycznia 2019r., nr sprawozdania 202/Z/2019z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bełdno (punkt poboru: Budynek mieszkalny Bełdno 15), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 7 lutego 2019r. wydał

 decyzję nr 20/19 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 14/19 z dnia 28 stycznia 2019r.
o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bełdno

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

 

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

 

Kierownik Sekcji Nadzoru

Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni