chwilowki

Komunikat z dnia 18 czerwca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 11 czerwca 2019r., nr sprawozdania 194/Z/06/2019 (data wpływu: 14 czerwca 2019r.)z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie (punkt poboru: kran – Publiczna Szkoła Podstawowa, Chronów 173, 32-720 Nowy Wiśnicz), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów (tj.Bakterie grup coli, Escherichia coli, Enterokoki, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, mętność, barwa, zapach, smak, ph, przewodność elektryczna właściwa, amonowy jon) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 18 czerwca 2019r. wydał decyzję nr 98/19 stwierdzającą wygaśnięcie w pkt 1
decyzję nr 88/19, znak: NHK-430-01-19-04/19 z dnia 20 maja 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,
jak również innych celów.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat - Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566) i § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr NHK-431-113/19 z dnia 31.05.2019r. ( wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem  nr LZT/W/753/N/2019 z dnia 31.05.2019r. z badania wody pobranej dnia 28.05.2019r. z kąpieliska Zalew Łapanów

 wydał w dniu opinię nr 63/19 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

Komunikat z dnia 20 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 17 maja 2019r., nr sprawozdania 1119/Z/2019 (data wpływu: 20 maja 2019r.)ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie (punkt poboru: kran – pomieszczenie socjalne Oczyszczalnia Ścieków w Nieszkowicach Wielkich), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów (tj.barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Bakterie grupy coli, Bakterie Escherichia coli, Enterokoki kałowe) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 20 maja 2019r. wydał decyzję nr 89/19 stwierdzającą wygaśnięcie w pkt 1
decyzję nr 84/19, znak: NHK-430-01-16-06/19 z dnia 16 maja 2019r. o braku przydatności wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska -Nieszkowice Wielkie  

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,
jak również innych celów domowych.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

KOMUNIKAT z dnia 20 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zaopatrującym Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z cząstkowym wynikiem badania próbki wody pobranej 14 maja 2019r. z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie, Chronów 173, 32-720 Nowy Wiśnicz  przez przedstawicieli PPIS w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Jon amonu, która wyniosła 0,63±0,08mg/l(wartość dopuszczalna 0,5mg/l).

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

pod warunkiem,

że zawartość jonu amonu w wodzie do spożycia w w/w wodociągu nie przekroczy poziomu 0,71 mg/l
(okres utrzymania się przekroczenia nie może być dłuższy niż 20 dni)

Podwyższona wartość stężeń jonu amonu w uzdatnionej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi najczęściej wynika z jego znacznej zawartości w wodzie ujmowanej, przy niestosowaniu uzdatniania wody lub braku jego skuteczności. Źródłem jonu amonu w wodzie wodociągowej mogą być także elementy konstrukcyjne sieci wodociągowej. Amoniak w wodzie do picia nie stwarza bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, jednak jego obecność jest nie pożądana, ponieważ może zmniejszać skuteczność dezynfekcji poprzez powstawanie chloramin, które mają słabsze właściwości bakteriobójcze i jednocześnie nadają wodzie nieprzyjemny smak i zapach.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie, Chronów 173, 32-720 Nowy Wiśnicz, jako właściciel obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni