chwilowki

Komunikat z dnia 17 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 16 maja 2019r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni została pobrana do badania próbka wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej).

Na podstawie otrzymanego w dniu 17 maja 2019r. sprawozdania z powyższego badania nr LZT/W/704/N/2019, wynika że jakość wody w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa pod względem badanych parametrów tj. barwa, zapach, smak, glin, przewodność elektryczna właściwa, Bakterie grupy coli, Escherichia coli oraz Clostridium perfringens spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Badanie w zakresie oznaczenia parametrów Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC oraz Enterokoków (paciorkowców kałowych) nadal trwa.

Dla Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w dalszym ciągu obowiązuje komunikat z dnia 16 maja 2019r. dot. braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 17 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 13 maja 2019r., nr sprawozdania 153/Z/05/2019 (data wpływu: 16 maja 2019r.) z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody, Siedlec 250, 32-744 Łapczyca), stwierdza, że jakość wody
w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów (tj. mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Bakterie grupy coli, Bakterie Escherichia coli, Enterokoki kałowe oraz glin) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 17 maja 2019r. wydał decyzję nr 85/19 stwierdzającą wygaśnięcie w pkt 1
decyzję nr 81/19, znak: NHK-430-01-05-05/19 z dnia 10 maja 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,
jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 10 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody (data wpływu: 10 maja 2019r. – sprawozdanie nr LZT/W/620/N/2019) pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni 7 maja 2019r. (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody, Siedlec 250, 32-744 Łapczyca) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 510 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).

Obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie uzdatnionej w sieci wodociągowej może sugerować jej wtórne zanieczyszczenie.

W związku z powyższym wydano decyzję nr 81/19 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca, jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody
z przedmiotowego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Siedlec, Moszczenica, Chełm

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania

Z up. Państwowego Powiatowego

        Inspektora Sanitarnego

                     w Bochni

     Kierownik Sekcji Nadzoru

     Higieny Żywności, Żywienia

          i Przedmiotów Użytku

   mgr inż. Dariusz Nowakowski

Komunikat z dnia 16 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 14 maja 2019r. - sprawozdanie nr LZT/W/671/N/2019 (data wpływu: 16 maja 2019r.) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli, która wyniosła 14 jtk/100ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml).

W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu nieprzegotowanej skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

 W związku z powyższym:

1.    Woda z kranu nie może być spożywana , ani używana do spożywania posiłków.

2.    Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.

3.    Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.

4.    Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

5.    Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania osób korzystających z wody ze strefy o jej braku przydatności do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

StrefaZbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie rozprowadza wodę wyprodukowaną przez Stację Uzdatniania Wody w Chrostowej. W dniu 13 maja 2019r.
w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana do badania próbka wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej, na zlecenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu. Zgodnie z
informacją telefoniczną otrzymaną z laboratorium - wyniki powyższego badania nie wskazały przekroczeń badanych parametrów.

Strefa Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie zaopatruję w wodę mieszkańców Woli Nieszkowskiej i Nieszkowic Wielkich.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 6 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 30 kwietnia 2019r., nr sprawozdania 979/Z/2019 (data wpływu: 6 maja 2019r.) z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec (punkt poboru: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów (tj. mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Bakterie grupy coli, Bakterie Escherichia coli, Enterokoki kałowe, oraz Bakterie Clostridia perfringens) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 6 maja 2019r. wydał

 decyzję nr 76/19 stwierdzającą wygaśnięcie w pkt 1 decyzji nr 74/19, znak: NHK-430-01-05-04/19 z dnia 29 kwietnia 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,
jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni