chwilowki

Komunikat z dnia 20 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 17 maja 2019r., nr sprawozdania 1119/Z/2019 (data wpływu: 20 maja 2019r.)ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie (punkt poboru: kran – pomieszczenie socjalne Oczyszczalnia Ścieków w Nieszkowicach Wielkich), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów (tj.barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Bakterie grupy coli, Bakterie Escherichia coli, Enterokoki kałowe) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 20 maja 2019r. wydał decyzję nr 89/19 stwierdzającą wygaśnięcie w pkt 1
decyzję nr 84/19, znak: NHK-430-01-16-06/19 z dnia 16 maja 2019r. o braku przydatności wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska -Nieszkowice Wielkie  

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,
jak również innych celów domowych.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 17 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 16 maja 2019r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni została pobrana do badania próbka wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej).

Na podstawie otrzymanego w dniu 17 maja 2019r. sprawozdania z powyższego badania nr LZT/W/704/N/2019, wynika że jakość wody w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa pod względem badanych parametrów tj. barwa, zapach, smak, glin, przewodność elektryczna właściwa, Bakterie grupy coli, Escherichia coli oraz Clostridium perfringens spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Badanie w zakresie oznaczenia parametrów Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC oraz Enterokoków (paciorkowców kałowych) nadal trwa.

Dla Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w dalszym ciągu obowiązuje komunikat z dnia 16 maja 2019r. dot. braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

KOMUNIKAT z dnia 20 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zaopatrującym Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z cząstkowym wynikiem badania próbki wody pobranej 14 maja 2019r. z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie, Chronów 173, 32-720 Nowy Wiśnicz  przez przedstawicieli PPIS w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Jon amonu, która wyniosła 0,63±0,08mg/l(wartość dopuszczalna 0,5mg/l).

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

pod warunkiem,

że zawartość jonu amonu w wodzie do spożycia w w/w wodociągu nie przekroczy poziomu 0,71 mg/l
(okres utrzymania się przekroczenia nie może być dłuższy niż 20 dni)

Podwyższona wartość stężeń jonu amonu w uzdatnionej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi najczęściej wynika z jego znacznej zawartości w wodzie ujmowanej, przy niestosowaniu uzdatniania wody lub braku jego skuteczności. Źródłem jonu amonu w wodzie wodociągowej mogą być także elementy konstrukcyjne sieci wodociągowej. Amoniak w wodzie do picia nie stwarza bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, jednak jego obecność jest nie pożądana, ponieważ może zmniejszać skuteczność dezynfekcji poprzez powstawanie chloramin, które mają słabsze właściwości bakteriobójcze i jednocześnie nadają wodzie nieprzyjemny smak i zapach.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie, Chronów 173, 32-720 Nowy Wiśnicz, jako właściciel obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 17 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 13 maja 2019r., nr sprawozdania 153/Z/05/2019 (data wpływu: 16 maja 2019r.) z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody, Siedlec 250, 32-744 Łapczyca), stwierdza, że jakość wody
w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów (tj. mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Bakterie grupy coli, Bakterie Escherichia coli, Enterokoki kałowe oraz glin) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 17 maja 2019r. wydał decyzję nr 85/19 stwierdzającą wygaśnięcie w pkt 1
decyzję nr 81/19, znak: NHK-430-01-05-05/19 z dnia 10 maja 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,
jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni