chwilowki

Komunikat z dnia 2 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody w Basenie odkrytym Łąkta Górna (inny obiekt wykorzystywany do kąpieli)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje użytkowników Basenu Odkrytego Łąkta Górna (inny obiekt przeznaczony do kąpieli), iż wyniki analiz próbek wody pobranych w dniu 17.06.2019r. w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, że

woda w w/w obiekcie

jest przydatna do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na postawie sprawozdania z badań  nr 1390/Z/2019  i nr 1391/Z/2019  z dnia 26.06.2019r. (data wpływu: 02.07.2019r.) stwierdza, że w ramach oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w pobranych próbkach jakości wody jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2016).

                                                                                                                                           Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 1 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie bieżącej oceny jakości wody w Miejscu Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpieli – Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U.
z  2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018r., poz. 2268) i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r.r.
w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 255), po zapoznaniu się z protokołem poboru próby wody z Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpieli Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek” nr NHK-431-131/19 z dnia 25 czerwca 2019r. (wizualna ocena jakości wody w Miejscu Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpieli Centrum Aktywnego Wypoczynku  „Borek”) i sprawozdaniem nr LZT/W/979/N/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. z badania powyższej próby wody,

 wydał opinię nr 74/19 o przydatności do kąpieli wody
 w Miejscu Okazjonalnie Wykorzystywanym do Kąpieli  Centrum Aktywnego Wypoczynku „Borek”,  Borek 302, 32-765 Rzezawa

 

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat - Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566) i § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr NHK-431-113/19 z dnia 31.05.2019r. ( wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem  nr LZT/W/753/N/2019 z dnia 31.05.2019r. z badania wody pobranej dnia 28.05.2019r. z kąpieliska Zalew Łapanów

 wydał w dniu opinię nr 63/19 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

Komunikat z dnia 18 czerwca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 11 czerwca 2019r., nr sprawozdania 194/Z/06/2019 (data wpływu: 14 czerwca 2019r.)z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie (punkt poboru: kran – Publiczna Szkoła Podstawowa, Chronów 173, 32-720 Nowy Wiśnicz), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów (tj.Bakterie grup coli, Escherichia coli, Enterokoki, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, mętność, barwa, zapach, smak, ph, przewodność elektryczna właściwa, amonowy jon) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 18 czerwca 2019r. wydał decyzję nr 98/19 stwierdzającą wygaśnięcie w pkt 1
decyzję nr 88/19, znak: NHK-430-01-19-04/19 z dnia 20 maja 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,
jak również innych celów.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni