chwilowki

Komunikat z dnia 9 września 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 30 sierpnia 2019r. – oznaczenia bakteriologiczne (sprawozdanie nr 407150/19/TCH) oraz dnia 31 sierpnia 2019r. – oznaczenia fizykochemiczne (sprawozdanie nr 407149/19/TCH) – data wpływu: 9 września 2019r. – punkt poboru: Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie) wykonanych na zlecenie właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej

stwierdza, że jakość wody w Wodociągu Zaopatrującym Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa) odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 9 września 2019r. wydał decyzję nr 139/19, znak: NHK-430-01-26-6/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 136/19 z dnia 29 sierpnia 2019r. o braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również do celów produkcyjnych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

Komunikat z dnia 20 sierpnia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Firmę Produkcyjno-Handlową „Gallod” w Leszczynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 13 sierpnia 2019r. (data wpływu 20 sierpnia 2019r.) – sprawozdania nr 26611606/2019 oraz nr 26621606/2019 – punkt poboru: Firma Produkcyjno-Handlowa „Gallod”, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana) na zlecenie właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej

stwierdza, że jakość wody w Wodociągu Zaopatrującym Firmę Produkcyjno-Handlową „GALLOD” w Leszczynie w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa oraz jon amonu) odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 20 sierpnia  2019r. wydał decyzję nr 132/19, znak: NHK-430-01-18-5/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 121/19 z dnia 31 lipca 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Firmę Produkcyjno-Handlową „Gallod” w Leszczynie


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również do celów produkcyjnych

 

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

 

Kierownik Sekcji Nadzoru

Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

KOMUNIKAT z dnia 8 sierpnia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zaopatrującym Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel w Muchówce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z cząstkowym wynikiem badania próbki wody pobranej 30 lipca 2019r. (nr sprawozdania LW/2876-1/NS/2019) z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel w Muchówce przez przedstawicieli PPIS w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Mangan, która wyniosła271±20 µg/l(wartość dopuszczalna 50 µg/l).

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel w Muchówce pod warunkiem,

że zawartość mangan w wodzie do spożycia w w/w wodociągu nie przekroczy poziomu 291 µg/l
(okres utrzymania się przekroczenia nie może być dłuższy niż 20 dni)

Podstawowym niepożądanym efektem zawartości manganu w wodzie jest jego niekorzystny wpływ na ocenę organoleptyczną wody, obejmujący: wzrost barwy wody, przebarwienie pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały (częsty) kontakt z woda, wzrost mętności, przykry smak wody, wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody. Mangan wraz z żelazem są parametrami wskaźnikowymi, czyli nie są parametrami
o istotnym znaczeniu dla zdrowia.

Pan Marian Mochel prowadzący działalność gospodarczą pn.: „Zakład Przetwórstwa Mięsnego”, Muchówka 199, 32-722 Królówka, jako właściciel obiektu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

                                                                Z up. Państwowego Powiatowego
                                                                        Inspektora Sanitarnego
                                                                                 W BOCHNI

                                                                   Kierownik Sekcji Nadzoru
                                                                  Higieny Żywności, Żywienia
                                                                       i Przedmiotów Użytku
                                                                mgr inż. Dariusz Nowakowski
                                                         

 

 

 

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U.
z  2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018r., poz. 2268) i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r.
w sprawie nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 255) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr NHK-431-178/19 z dnia 07.08.2019r. (wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem nr LZT/W/1278/N/2019 z dnia 10.08.2019r. z badania wody pobranej dnia 07.08.2019r. z kąpieliska Zalew Łapanów (data wpływu: 12.08.19r.)

 wydał w dniu 13 sierpnia 2019r. opinię nr 91/19 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

Z up. Państwowego Powiatowego

       Inspektora Sanitarnego

                W BOCHNI

 

    Kierownik Sekcji Nadzoru

  Higieny Żywności, Żywienia

     i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

 

Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni