chwilowki

Komunikat z dnia 8 listopada 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w próbce wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni dnia 6 listopada 2019r. (data wpływu: 8 listopada 2019r.), punkt poboru: hala produkcyjna Zakładu Produkcyjnego Bacówka Towary Tradycyjne, Rajbrot 470, stwierdzono obecność:

- Bakterii grupy coli – 10 jtk/100 ml(wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml),

- Enterokoków kałowych – 13 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 179/19 stwierdzającą

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i produkcji żywności

pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie

Woda z kranu nie może być wykorzystywana do:

- spożywania, ani używana do spożywania posiłków,

- procesu produkcji żywności,

- mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych,

- kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg)
i spłukiwania toalet

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

KOMUNIKAT z dnia 26 września 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z cząstkowym wynikiem badania próbki wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana (punkt poboru: Budynek Urzędu Gminy w Trzcianie) pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 17 września 2019r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Trochlorometan (chloroform), która wyniosła >0,12 mg/l (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l) oraz parametru Trihalometany (∑THM), która wyniosła >120 µg/l (wartość dopuszczalna 100 µg/l) .

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami chloroformu i ∑THM, rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pod warunkiem,

że zawartość chloroformu w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 0,12 mg/l, natomiast zawartość trihalometanów (∑THM) poziomu 120 µg/l

Trichlorometan (chloroform) jest ubocznym produktem dezynfekcji wody. Wchłaniany do organizmu po wprowadzeniu drogą doustną, poprzez inhalację lub przez skórę. Chloroform ma szczególne znaczenie dla zdrowia konsumentów z uwagi na to, że długotrwała ekspozycja może powodować zmiany w nerkach, wątrobie, czy tarczycy.

Trihalometany (∑THM) są najlepiej poznaną grupą ubocznych produktów chlorowania. Podczas ich tworzenia się powstaje wiele innych związków chloroorganicznych, co ma znaczący wpływ na pogarszanie się właściwości organoleptycznych wody. Trihalometany powstają nie tylko w miejscu uzdatniania wody, ale także w sieci wodociągowej.  
W wyniku wprowadzenia chloroformu drogą doustną, w organizmie tak, jak i w przypadku chloroformu może powstać kilka czynnych przejściowych metabolitów. Długotrwałe narażenie na dużą dawkę może w konsekwencji powodować zmiany w wątrobie, nerkach i tarczycy.

Wójt Gminy Trzciana jako właściciel wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 9 września 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 30 sierpnia 2019r. – oznaczenia bakteriologiczne (sprawozdanie nr 407150/19/TCH) oraz dnia 31 sierpnia 2019r. – oznaczenia fizykochemiczne (sprawozdanie nr 407149/19/TCH) – data wpływu: 9 września 2019r. – punkt poboru: Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie) wykonanych na zlecenie właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej

stwierdza, że jakość wody w Wodociągu Zaopatrującym Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa) odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 9 września 2019r. wydał decyzję nr 139/19, znak: NHK-430-01-26-6/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 136/19 z dnia 29 sierpnia 2019r. o braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również do celów produkcyjnych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

Komunikat z dnia 11 września 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel w Muchówce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 3 września 2019r. (data wpływu 9 września 2019r.) – sprawozdania nr 334/Z/08/2019 na zlecenie właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej

stwierdza, że jakość wody w Wodociągu Zaopatrującym Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel, Muchówka 199, 32-722 Królówka w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa oraz mangan) odpowiada wymaganiomokreślonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 11 września 2019r. wydał decyzję nr 140/19, znak: NHK-430-01-27-02/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 127/19 z dnia 8 sierpnia 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel, Muchówka 199, 32-722 Królówka


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również do celów produkcyjnych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 20 sierpnia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Firmę Produkcyjno-Handlową „Gallod” w Leszczynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 13 sierpnia 2019r. (data wpływu 20 sierpnia 2019r.) – sprawozdania nr 26611606/2019 oraz nr 26621606/2019 – punkt poboru: Firma Produkcyjno-Handlowa „Gallod”, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana) na zlecenie właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej

stwierdza, że jakość wody w Wodociągu Zaopatrującym Firmę Produkcyjno-Handlową „GALLOD” w Leszczynie w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa oraz jon amonu) odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 20 sierpnia  2019r. wydał decyzję nr 132/19, znak: NHK-430-01-18-5/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 121/19 z dnia 31 lipca 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Firmę Produkcyjno-Handlową „Gallod” w Leszczynie


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również do celów produkcyjnych

 

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

 

Kierownik Sekcji Nadzoru

Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni