chwilowki

Komunikat z dnia 11 września 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel w Muchówce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 3 września 2019r. (data wpływu 9 września 2019r.) – sprawozdania nr 334/Z/08/2019 na zlecenie właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej

stwierdza, że jakość wody w Wodociągu Zaopatrującym Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel, Muchówka 199, 32-722 Królówka w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa oraz mangan) odpowiada wymaganiomokreślonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 11 września 2019r. wydał decyzję nr 140/19, znak: NHK-430-01-27-02/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 127/19 z dnia 8 sierpnia 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel, Muchówka 199, 32-722 Królówka


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również do celów produkcyjnych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni