chwilowki

Komunikat z dnia 20 sierpnia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Firmę Produkcyjno-Handlową „Gallod” w Leszczynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 13 sierpnia 2019r. (data wpływu 20 sierpnia 2019r.) – sprawozdania nr 26611606/2019 oraz nr 26621606/2019 – punkt poboru: Firma Produkcyjno-Handlowa „Gallod”, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana) na zlecenie właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej

stwierdza, że jakość wody w Wodociągu Zaopatrującym Firmę Produkcyjno-Handlową „GALLOD” w Leszczynie w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa oraz jon amonu) odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 20 sierpnia  2019r. wydał decyzję nr 132/19, znak: NHK-430-01-18-5/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 121/19 z dnia 31 lipca 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Firmę Produkcyjno-Handlową „Gallod” w Leszczynie


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również do celów produkcyjnych

 

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

 

Kierownik Sekcji Nadzoru

Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni