chwilowki

KOMUNIKAT z dnia 8 sierpnia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zaopatrującym Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel w Muchówce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z cząstkowym wynikiem badania próbki wody pobranej 30 lipca 2019r. (nr sprawozdania LW/2876-1/NS/2019) z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel w Muchówce przez przedstawicieli PPIS w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Mangan, która wyniosła271±20 µg/l(wartość dopuszczalna 50 µg/l).

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marian Mochel w Muchówce pod warunkiem,

że zawartość mangan w wodzie do spożycia w w/w wodociągu nie przekroczy poziomu 291 µg/l
(okres utrzymania się przekroczenia nie może być dłuższy niż 20 dni)

Podstawowym niepożądanym efektem zawartości manganu w wodzie jest jego niekorzystny wpływ na ocenę organoleptyczną wody, obejmujący: wzrost barwy wody, przebarwienie pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały (częsty) kontakt z woda, wzrost mętności, przykry smak wody, wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody. Mangan wraz z żelazem są parametrami wskaźnikowymi, czyli nie są parametrami
o istotnym znaczeniu dla zdrowia.

Pan Marian Mochel prowadzący działalność gospodarczą pn.: „Zakład Przetwórstwa Mięsnego”, Muchówka 199, 32-722 Królówka, jako właściciel obiektu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

                                                                Z up. Państwowego Powiatowego
                                                                        Inspektora Sanitarnego
                                                                                 W BOCHNI

                                                                   Kierownik Sekcji Nadzoru
                                                                  Higieny Żywności, Żywienia
                                                                       i Przedmiotów Użytku
                                                                mgr inż. Dariusz Nowakowski
                                                         

 

 

 

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni