chwilowki

KOMUNIKAT z dnia 31 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Zaopatrującym Zakład Produkcyjny „Gallod” w Leszczynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z cząstkowym wynikiem badania próbki wody pobranej 30 lipca 2019r. (nr sprawozdania LW/2875-1/NS/2019) z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny „Gallod” w Leszczynie przez przedstawicieli PPIS w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Jon amonu, która wyniosła 1,14±0,14 mg/l(wartość dopuszczalna 0,5mg/l).

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny „Gallod” w Leszczynie

pod warunkiem,

że zawartość jonu amonu w wodzie do spożycia w w/w wodociągu nie przekroczy poziomu 1,28 mg/l
(okres utrzymania się przekroczenia nie może być dłuższy niż 20 dni)

Podwyższona wartość stężeń jonu amonu w uzdatnionej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi najczęściej wynika z jego znacznej zawartości w wodzie ujmowanej, przy niestosowaniu uzdatniania wody lub braku jego skuteczności. Źródłem jonu amonu w wodzie wodociągowej mogą być także elementy konstrukcyjne sieci wodociągowej.Amoniak
w wodzie do picia nie stwarza bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, jednak jego obecność jest nie pożądana, ponieważ może zmniejszać skuteczność dezynfekcji poprzez powstawanie chloramin, które mają słabsze właściwości bakteriobójcze i jednocześnie nadają wodzie nieprzyjemny smak i zapach.

Firma Produkcyjno-Handlowa „Gallod” Bronisław Kłósek, Michał Kłósek sp. j., Leszczyna 159, 32-733 Trzciana, jako właściciel obiektu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni