chwilowki

Komunikat z dnia 31 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 11 lipca 2019r. (data wpływu sprawozdania nr 1641/Z/2019:
22 lipca 2019r.) oraz próbki wody pobranej dnia 24 lipca 2019r. (data wpływu sprawozdania nr 1740/Z/2019: 31 lipca 2019r.) za zlecenie zarządcy strefy w ramach kontroli wewnętrznej (zakres oznaczonych parametrów: ∑Chloranów i chlorynów, mętność, barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna właściwa, ph, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfringens oraz Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC)

stwierdza, że jakość wody w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w zakresie badanych parametrów odpowiada wymaganiomokreślonym
wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 31 lipca 2019r. wydał decyzję nr 118/19, znak: NHK-430-01-05-10/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 107/19 z dnia 11 lipca 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni