chwilowki

Komunikat z dnia 11 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska - Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr 239/Z/07/2019 z badania próbki wody pobranej dnia 8 lipca 2019r. (data wpływu: 11 czerwca 2019r.) zleconym przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła >300 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).

Ponadto na podstawie sprawozdania nr LW/2592/NS/2019 z badania próby wody pobranej dnia 8 lipca 2019r. (data wpływu: 10 lipca 2019r.) przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, stwierdza się przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartość parametru Σ Chloranów i chlorynów, która wynosi 0,99±0,19 mg/l (wartość dopuszczalna 0,7 mg/l w kranie konsumenta).                                    

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 107/19 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska - Nieszkowice Wielkie

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty.

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków,

- mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

- mycia zębów,

- mycia naczyń kuchennych,

- kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

- codziennego mycia,

- prania odzieży,

- prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

- spłukiwania toalet.

Strefa Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie  zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Nieszkowice Wielkie, Wola Nieszkowska

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

 

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni