chwilowki

Komunikat z dnia 17 maja 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 13 maja 2019r., nr sprawozdania 153/Z/05/2019 (data wpływu: 16 maja 2019r.) z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody, Siedlec 250, 32-744 Łapczyca), stwierdza, że jakość wody
w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów (tj. mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Bakterie grupy coli, Bakterie Escherichia coli, Enterokoki kałowe oraz glin) odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 17 maja 2019r. wydał decyzję nr 85/19 stwierdzającą wygaśnięcie w pkt 1
decyzję nr 81/19, znak: NHK-430-01-05-05/19 z dnia 10 maja 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,
jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni