chwilowki

KOMUNIKAT z dnia 14 grudnia 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową im. gen. W. Andersa w Leszczynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 11 grudnia 2018r. nr sprawozdania 2710/Z/2018 z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową im. gen. W. Andersa w Leszcznie (data wpływu 14 grudnia 2018r.), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) odpowiada wymaganiom określonym w powyższym rozporządzeniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 14 grudnia 2018r. wydał decyzję nr 202/18, znak: NHK-430-01-21-9/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 197/18, znak: NHK-430-01-21-9/18 z dnia 7 grudnia 2018r. o braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową im. gen. W. Andersa w Leszczynie.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów.

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

Kierownik Sekcji Nadzoru

Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni