chwilowki

KOMUNIKAT z dnia 22 listopada 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia Północny-Wschód

(zaopatrującej miejscowości: Majkowice, Bogucice, Bessów, Cerekiew, Gorzków, Ostrów Szlachecki, Słomka i Zatoka)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 19 listopada 2018r., nr sprawozdania 326/Z/11/2018 ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia Północny-Wschód (punkt poboru: Gminne Przedszkole w Gorzkowie), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r. poz. 2294), odpowiada wymaganiom zawartym w powyższym rozporządzeniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 22 listopada 2018r. wydał

 decyzję nr 183/18, znak: NHK-430-01-14-16/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji
nr 177/18, znak: NHK-430-01-14-16/18 z dnia 9 listopada 2018r.
o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia Północny-Wschód.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni