chwilowki

KOMUNIKAT z dnia 16 listopada 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

(zaopatrującego miejscowości: Siedlec, Gierczyce, Moszczenica, Chełm, Nieszkowice Małe, Nieszkowice Wielkie, Stradomka, Buczyna, Grabina, Dąbrówka, Pogwizdów, Nieprześnia, Zawada)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 13 listopada 2018r., nr sprawozdania 319/Z/11/2018 z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody, Siedlec 250, 32-744 Łapczyca), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r. poz. 2294), odpowiada wymaganiom zawartym w powyższym rozporządzeniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 16 listopada 2018r. wydał
decyzję nr 179/18, znak: NHK-430-01-09-14/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 176/18, znak: NHK-430-01-09-14/18 z dnia 9 listopada 2018r.
o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec.

 

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również do innych celów domowych

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni