KOMUNIKAT z dnia 9 listopada 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 25 października 2018r. (nr sprawozdań SB/109406/10/2018),pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) odpowiada wymaganiom określonym w powyższym rozporządzeniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 9 listopada 2018r. wydał decyzję nr 170/18, znak: NHK-430-01-17-5/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 152/18, znak: NHK-430-01-17-5/18 z dnia 18 października 2018r. o warunkowej przydatności wody do spożycia w Wodociągu Zaopatrującym Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni. 

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni