chwilowki

Komunikat z dnia 5 marca 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, informuje, że po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 28 lutego 2020r. (data wpływu 05 marca 2020r.) zleconego przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że jakość wody w w/w wodociągu w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa) odpowiada wymaganiom określonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 5 marca 2020r. wydał decyzję nr 28/20 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji
nr 14/20 z dnia 10 lutego 2020r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie spożywana.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 02 marca 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu zaopatrującego budynek szkoły podstawowej w Lipnicy Górnej 73

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w próbce wody pobranej przez właściciela obiektu  Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej w ramach kontroli wewnętrznej  dnia 24 lutego 2020r. (punkt poboru: kran pomieszczenie socjalne w Lipnicy Górnej 73) stwierdzono obecność bakterii grupy coli 20 jtk (dopuszczalna wartość: 0 jtk)

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 25/20 stwierdzającą

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącą z Wodociągu zaopatrującego budynek szkoły w Lipnicy Górnej 73

Woda z kranu nie może być wykorzystywana do:

- spożywania, ani używana do spożywania posiłków,

- procesu produkcji żywności,

- mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych,

- kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

 

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg)
i spłukiwania toalet

Wodociąg zaopatruje budynek szkoły w Lipnicy Górnej 73 wraz z mieszkaniami służbowymi.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 10 lutego 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LZT/W/188/N/2020 z badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 5 lutego 2020r. (data wpływu: 10 lutego 2020r.)  stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 2 600 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml
w kranie konsumenta).                                   

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 16/20 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana 1

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty.

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków,

- mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

- mycia zębów,

- mycia naczyń kuchennych,

- kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

- codziennego mycia,

- prania odzieży,

- prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

- spłukiwania toalet.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
do spożycia.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

Kierownik Sekcji Nadzoru
Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
mgr inż. Dariusz Nowakowski

Komunikat z dnia 24 lutego 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana – 1.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, informuje, że po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 17 lutego 2020r. (data wpływu 21 lutego 2020r.) zleconego przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że jakość wody w w/w wodociągu w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa) odpowiada wymaganiom określonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 24 lutego 2020r. wydał decyzję nr 21/20 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 16/20 z dnia 10 lutego 2020r.
o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana - 1.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie spożywana.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 10 lutego 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LZT/W/182/N/2020 z badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 4 lutego 2020r. (data wpływu: 7 lutego 2020r.)  stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 2 500 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml
w kranie konsumenta).                                   

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 14/20 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty.

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków,

- mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

- mycia zębów,

- mycia naczyń kuchennych,

- kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

- codziennego mycia,

- prania odzieży,

- prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

- spłukiwania toalet.

 

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Trzciana, Kamionna, Kierlikówka, Łąkta Dolna, Rdzawa, Ujazd i Leszczyna

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
do spożycia.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

Kierownik Sekcji Nadzoru
Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
mgr inż. Dariusz Nowakowski

 

 

 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni