chwilowki

KOMUNIKAT z dnia 28 sierpnia 2018r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem w badanej próbie wody najwyższego dopuszczalnego poziomu parametru Bakterie grupy coli, dostarczanej z Wodociągu Zaopatrującego Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym

wydano decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącą z Wodociągu Zaopatrującego Restaurację „Wiwenda” w Połomiu Dużym

na podstawie §21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn.zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 21 sierpnia 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Bakterie grupy coli, których liczba wyniosła 9 jtk./100 ml(dopuszczalna wartość
0 jtk./100 ml)
, nie stwierdzono natomiast obecności bakterii Escherichia Coli i Enterokoków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda do spożycia nie może zawierać Bakterii grupy coli. Udostępnianie do spożycia i produkcji wody o zanieczyszczeniach mikrobiologicznych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia jej użytkowników. Obecność w wodzie uzdatnionej bakterii grupy coli sugeruje jej nieprawidłowy proces uzdatniania lub wtórne zanieczyszczenie.

PHU RAVUT W. Chrzan, R. Chrzan s.c., jako właściciel wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu.

Woda z kranu może być wykorzystywana tylko do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów porządkowych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 17 sierpnia 2018r. Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U.
z  2017r. poz. 1261. ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566) i § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602)  po zapoznaniu się z:

- protokołem poboru próby wody z Kąpieliska w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „Zalew” w Łapanowie nr 1407/2018 z dnia 08 sierpnia 2018r. (wizualna ocena jakości wody
w kąpielisku),

- sprawozdaniem z nr 1667/Z/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. z badania wody pobranej dnia 8 sierpnia 2018r. z Kąpieliska w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „Zalew” w Łapanowie

 wydał w dniu 17 sierpnia 2018r. opinię nr 119/18 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

                                                   Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

                                                Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

 

KOMUNIKAT z dnia 20 lipca 2018r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Łąkta Górna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 11 lipca 2018r. (data wpływu: 16 lipca 2018r.), nr sprawozdania 1415/Z/2018 z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Łąkta Górna, stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 20 lipca 2018r. wydał decyzję nr 106/18, znak: NHK-430-01-06-8/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 100/18, znak: NHK-430-01-06-8/18 z dnia 11 lipca 2018r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Łąkta Górna.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2017r. poz. 1261. ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. Poz. 1566) i § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1602)   po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1249/2018 z dnia 18.07.2018r. ( wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem  nr 1473/2018 z dnia 20.07.2018r. z badania wody pobranej dnia 18.07.2018r. z kąpieliska Zalew Łapanów

 wydał w dniu 27.07.2018r. opinię nr 108 /18 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

 Państwowy Powiatowy

      Inspektor Sanitarny w Bochni

 

  Z up. mgr Halina Knapik

      p.o.  Zastępcy Państwowego

          Powiatowego Inspektora Sanitarnego

KOMUNIKAT z dnia 20 lipca 2018r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 11 lipca 2018r. (data wpływu: 19 lipca 2018r.),
nr sprawozdania 308340/18/TCH z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z o.o. Sp. k., 32-725 Rajbrot 470, stwierdza, że jakość wody
w przedmiotowym wodociągu pod względem parametru ∑ Chloranów i chlorynów odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 20 lipca 2018r. wydał decyzję nr 107/18, znak: NHK-430-01-26-4/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 90/18, znak: NHK-430-01-26-4/18 z dnia 27 czerwca 2018r. o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z o.o. Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni