chwilowki

Komunikat z dnia 10 lutego 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LZT/W/188/N/2020 z badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 5 lutego 2020r. (data wpływu: 10 lutego 2020r.)  stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 2 600 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml
w kranie konsumenta).                                   

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 16/20 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana 1

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty.

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków,

- mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

- mycia zębów,

- mycia naczyń kuchennych,

- kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

- codziennego mycia,

- prania odzieży,

- prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

- spłukiwania toalet.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
do spożycia.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

Kierownik Sekcji Nadzoru
Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
mgr inż. Dariusz Nowakowski

Komunikat z dnia 10 lutego 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LZT/W/182/N/2020 z badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 4 lutego 2020r. (data wpływu: 7 lutego 2020r.)  stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 2 500 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml
w kranie konsumenta).                                   

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 14/20 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty.

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków,

- mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

- mycia zębów,

- mycia naczyń kuchennych,

- kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

- codziennego mycia,

- prania odzieży,

- prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

- spłukiwania toalet.

 

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Trzciana, Kamionna, Kierlikówka, Łąkta Dolna, Rdzawa, Ujazd i Leszczyna

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
do spożycia.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

Kierownik Sekcji Nadzoru
Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
mgr inż. Dariusz Nowakowski

 

 

 

 

Komunikat z dnia 29 listopada 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, informuje, że po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 22 listopada 2019r. (data wpływu: 29 listopada 2019r.) zleconego przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że jakość wody w w/w wodociągu w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa) odpowiada wymaganiomokreślonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 29 listopada 2019r. wydał decyzję nr191/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 179/19 z dnia 8 listopada 2019r. stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i produkcji żywności pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również do celów produkcyjnych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 20 grudnia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, informuje, że po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 9 grudnia 2019r. (data wpływu: 18 grudnia 2019r.) zleconego przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że jakość wody w w/w wodociągu w zakresie badanych parametrów (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, Bakterie Clostridium perfringens, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa oraz Trichlorometan (chloroform) i Trihalometany (∑THM) odpowiada wymaganiomokreślonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 20 grudnia 2019r. wydał decyzję nr 204/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 153/19 z dnia 26 września 2019r.
o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również do innych celów.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

Komunikat z dnia 8 listopada 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w próbce wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni dnia 6 listopada 2019r. (data wpływu: 8 listopada 2019r.), punkt poboru: hala produkcyjna Zakładu Produkcyjnego Bacówka Towary Tradycyjne, Rajbrot 470, stwierdzono obecność:

- Bakterii grupy coli – 10 jtk/100 ml(wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml),

- Enterokoków kałowych – 13 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 179/19 stwierdzającą

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i produkcji żywności

pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka Towary Tradycyjne w Rajbrocie

Woda z kranu nie może być wykorzystywana do:

- spożywania, ani używana do spożywania posiłków,

- procesu produkcji żywności,

- mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych,

- kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg)
i spłukiwania toalet

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni