chwilowki

PRZYDATNE WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA:

EPIDEMIOLOGIA:

wniosek o wydanie kserokopi badania kału

zlecenie na wykonanie odpisu sprawozdania z badań

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG

Informacja o przypadku zachorowania podejrzenia zachorowania na odre

Karta zgoszenia ostrego porażenia wiotkiego OPW lub poliomyelitis

Kwartalne sprawozdanie z nadzoru nad kartami uodpornienia i osobami uchylajacymi sie od obowiazku szczepień ochronnych

Kwartalne sprawozdanie z obowiazkowych szczepien ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia_ rzechowywanych przez skadajacego sprawozdanie

MZ-55

Wzór listy opornych

Załącznik zapotrzebowanie na szczepionki

ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

ZLK-2 Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorob przenoszoną drogą płciową

ZLK-4Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakaźenia HIV zachorowania na AIDS zgonu osoby zakażonej HIV chorej na AIDS

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźanej

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odpornoci HIV

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r_ w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r_ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego dziaalność leczniczą

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r w sprawie zakresu sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r w sprawie zgaszania  wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwrczych u ludzi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonu z ich powodu

HIGIENA KOMUNALNA:

wniosek o ekshumacje

upoważnienie

karta informacyjna - ekshumacja

HIGIENA PRACY:

zgloszenie choroby zawod

skierowanie na badanie

skierowoanie na badanie

Karta oceny narazenia zawodowego

Formularz zgłoszenia użycia czynnika biologicznego

HIGIENA ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMITÓW UŻYTKU:

wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej  kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

wniosek o zatwierdzenie zakladu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędwoej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

wniosek o wykreślenie z rejestru zakłdów podlegających urzędowekontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

wniosek dla gospodarst rolnych

wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANTIARNY

wnisoek o przeprwadzenie kontroli i wydanie opini sanitarnej

zawiadomienie o zakończeniu budowy - art.56 Pb

wniosek o uzgodnienie dok. projektowej - zmiana sposobu użytkowania art. 71 PB

wniosek o uzgodnienie dok. projektowej na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę art. 32 Pb

klauzula

OGÓLNE:

wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Wzór tabeli SDM

PORADNIKI, WYTYCZNE:

Wytyczne ghp przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roslinnych z włąsnej uprawy

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni