chwilowki

Komunikaty

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r.   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.) i § 4 ust. 1 pkt. 1 a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 255) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr NHK-431-106/20 z dnia 26.05.2020r. ( wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem  nr LZT/W/566/N/2020 z dnia 29.05.2020r. z badania wody pobranej dnia 26.05.2020r. z kąpieliska Zalew Łapanów

 wydał w dniu opinię nr 44/20 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

W związku z sytuacją związaną z pandemią spowodowaną SARS-Co-2 funkcjonowanie i udostępnianie kąpieliska w sezonie 2020r. może odbywać się na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, które zostaną opublikowane.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Poniżej podajemy link do opublikowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Ponadto w załączeniu umieszczamy Instrukcję w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Pliki do pobrania
Download this file (Instrukcja.doc)Instrukcja.doc
Download this file (WytyczneGIS.pdf)WytyczneGIS.pdf

KOMUNIKAT-29.05.2020

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 29.05.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 29 maja 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:


 

Zakażonych -  144 osób

Izolacja – 19 osób

Hospitalizacja – 6 osób

Ozdrowieńcy - 114 osób

Zgon - 5 ( w tym 3 COVID-19)

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia- 18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7

Gmina Nowy Wiśnicz – 15

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana - 4

Poddano kwarantannie  70 osób

Kwarantanna domowa – 4 osób

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra – 66 osób

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1585


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl)

 

Komunikat w sprawie wykonywania zadań statutowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni

Komunikat w sprawie wykonywania zadań statutowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.)), w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno stron jak  i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni zwanej dalej „PSSE Bochnia” realizacja zadań statutowych PSSE w Bochni następuje z ograniczeniami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego mającymi na celu zminimalizowanie ryzyka zachorowania na COVID-19.

 

Oznacza to, że PSSE w Bochni:

1.    Zaleca  wcześniejsze ustalenie telefoniczne lub e-mailowe wizyty w celu sprawniejszej obsługi stron;

2.    Strona bezpośrednio po wejściu do budynku Stacji zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni;

3.   Obowiązek zakrywania ust i nosa  przez strony zgonie z § 18 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem    stanu epidemii (poz. 703)

4.    strony winny zachować pomiędzy sobą bezpieczną odległość wynoszącą  co najmniej  2 metry;

5.    przyjęcia stron odbywają się wyłącznie w holu głównym (przy wejściu do budynku Stacji), jednocześnie może być obsługiwana 1 strona;

6.    wydawanie szczepionek odbywa się przez pracownika  Sekcji Nadzoru Epidemiologii po uprzednim umówieniu się telefonicznym i uzgodnieniu terminu przybycia do Stacji.

 

 

 Do Państwa dyspozycji pozostają adresy do PSSE w Bochni:

1.    adres: 32-700 Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja 5

2.    adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.    ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka

4.    numery telefonów: 14 612-39-47, 612-39-58,  612-32-34 (poniedziałek-piątek w godz. 7:25-20:00)

telefon alarmowy ( czynny całą dobę łącznie z sobotą i niedzielą) : 602-275-918

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w PSSE w Bochni. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej PSSE w Bochni tj. http://pssebochnia.wsse.krakow.pl

KOMUNIKAT-28.05.2020

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 28.05.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 28 maja 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:


 

Zakażonych -  144 osób

Izolacja – 21 osób

Hospitalizacja – 6 osób

Ozdrowieńcy - 112 osób

Zgon - 5 ( w tym 3 COVID-19)

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia- 18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7

Gmina Nowy Wiśnicz – 15

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana - 4

Poddano kwarantannie  94 osób

Kwarantanna domowa – 6 osób

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra – 88 osób

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1583


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl)

KOMUNIKAT-27.05.2020

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 27.05.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 27 maja 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:


 

Zakażonych -  144 osób

Izolacja – 22 osób

Hospitalizacja – 6 osób

Ozdrowieńcy - 111 osób

Zgon - 5 ( w tym 3 COVID-19)

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia- 18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7

Gmina Nowy Wiśnicz – 15

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana - 4

Poddano kwarantannie  98 osób

Kwarantanna domowa – 5 osób

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra – 93 osób

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1583


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl)

 

Wznowienie przyjmowania prób kału do badań

Od dnia 1 czerwca 2020 r. wznowione zostanie przyjmowanie próbek kału do badań zgodnie z wcześniej obowiązującym harmonogramem, poza dniami 9 i 10 czerwca 2020 r., z uwagi na dzień wolny przypadający na 11 czerwca 2020 r. 

KOMUNIKAT-26.05.2020

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 26.05.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 26 maja 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:


 

Zakażonych -  144 osób

Izolacja – 24 osób

Hospitalizacja – 8 osób

Ozdrowieńcy - 107 osób

Zgon - 5 ( w tym 3 COVID-19)

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia- 18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7

Gmina Nowy Wiśnicz – 15

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana - 4

Poddano kwarantannie  102 osób

Kwarantanna domowa – 6 osób

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra – 96 osób

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1582


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl)

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni