chwilowki

Komunikaty

TORNISTRY SZKOLNE

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Państwowy Inspektor Sanitarny przedstawia wskazania  jak prawidłowo zapakować tornister i jak kontrolować  jego właściwe użytkowanie.

Nadmierna waga tornistra oraz  jego nieprawidłowe użytkowanie może powodować bóle pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie powodować skrzywienia  kręgosłupa.

Aby zapobiec dysfunkcjom układu ruchu  należy też zapewnić uczniom odpowiednią ilość aktywności fizycznej, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe czyli zachowanie symetrii ciała  np. przy odrabianiu lekcji.

 POBIERZ ULOTKĘ

 

Pliki do pobrania
Download this file (tornister.pdf)ulotka

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE - METANOL

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć.
Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmiertelna, minimalna to tylko 30 ml. W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle brzucha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca oraz zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

 

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli- BOREK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt1 Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit.a Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2010 nr 44, poz. 253), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.  W sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U z 2011 r. Nr 86, poz.478) – po zapoznaniu się  z:

 

- protokołami  poboru prób wody nr 61/Z/ i 60/Z z dnia 16.06.2014 r. w których zawarta jest miedzy innymi wizualna ocena jakości wody Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli zlokalizowanego na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku, którego właścicielem i organizatorem jest Centrum Aktywnego Wypoczynku „BOREK”, Wiesława Mrowca-Urban, Kopaliny 50, 32-720 Nowy Wiśnicz.

- wynikami badania mikrobiologicznego wyżej wymienionych prób wody wykonanych przez Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp.zo.o. ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia Nr 63/Z/06/2014 punkt nr 1 oraz nr 64/Z/06/2014 punkt nr 2

 

stwierdza,

że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku,

jest przydatna do kąpieli.

Dni Bochni

Podczas obchodów  Dni Bochni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  zorganizował  punkt konsultacyjny w ramach którego prowadzono akcję edukacyjną na temat

szkodliwości palenia tytoniu ,wykonywano pomiar ciśnienia krwi i tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Osoby odwiedzające stoisko po wykonanym badaniu  dostawały broszury i ulotki informacyjne  dotyczące uzależnień od alkoholu, narkotyków, tytoniu, broszurki  o   HIV/AIDS.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

 

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt1 Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit.a Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2010 nr 44, poz. 253), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.  W sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U z 2011 r. Nr 86, poz.478) – po zapoznaniu się  z:

 

- protokołami  poboru prób wody nr 55/14  i 56/14 z dnia 2.06.2014 roku, w których zawarta jest między innymi wizualna ocena jakości wody Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli zlokalizowanego na terenie Zalewu w Łapanowie, którego organizatorem jest Urząd Gminy w Łapanowie,

 

- wynikami badania mikrobiologicznego wyżej wymienionych prób wody wykonanych  przez Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia  NR  58/Z/06/2014- punkt poboru nr 2 plaża wyjście oraz NR  59/Z/06/2014 punkt poboru nr 1 plaża wejście

 

 

stwierdza,

że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

na Zalewie Łapanów,

jest przydatna do kąpieli.

Happening „Bochnia wolna od dymu tytoniowego”

Z okazji obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu”  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zorganizował happening pod hasłem „ Bochnia wolna od dymu tytoniowego”.

Celem tego wydarzenia było  zwrócenie uwagi mieszkańców miasta  na szkodliwe działanie palenia papierosów, promowanie zdrowego stylu życia bez dymu tytoniowego  a także  poparcie  wytycznych  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących wdrażania polityki cenowej na wyroby tytoniowe  w celu zmniejszenia ich konsumpcji,   ponieważ palenie tytoniu od kilku dziesięcioleci stało się główną przyczyną przedwczesnych zgonów ludzi na świecie.
W happeningu  uczestniczyły dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół podstawowych powiatu bocheńskiego wraz z wychowawcami i rodzicami. Rangę  obchodów swoją obecnością podkreślił również Starosta Powiatu Bocheńskiego Jacek Pająk  i Burmistrz Miasta Bochni Stefan Kolawiński.  Uczestnicy przeszli z Rynku  do parku na Uzborni  gdzie odbył się przygotowany przez młodzież ze  Szkoły Podstawowej  nr 2 w Bochni pod kierunkiem Pani Zofii Pośleńskiej i Doroty Dobranowskiej        „ Sąd nad papierosem”.

Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia z trzech konkursów zorganizowanych przez  PIS   na plakat  o tematyce antynikotynowej:  Czyste powietrze wokół nas”,” Nie pal przy mnie proszę”, „ Znajdź właściwe rozwiązanie”. Pozostali uczestnicy wydarzenia otrzymali jabłka z ekologicznego gospodarstwa.

 Nagrody ufundowane zostały przez:  Starostwo Powiatowe w Bochni , Urząd Miasta Bochna, Polski Czerwony Krzyż oraz Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Bochni.

 

 

 

 

Polska edycja kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję ! ”

Koordynatorem  kampanii prowadzonej przez Europejską Agencje Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , na terenie Polski  jest  Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy.

Kampania ta obejmuje lata 2014-2015 i  kierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.

Zachęcamy   do  wzięcia udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk- celem konkursu jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie bhp oraz korzyści z ich stosowania.

Szczegółowe informacje na temat  prowadzonych działań j.w. można uzyskać  pod numerem  tel:   22/ 623 36 77  lub   22/ 623 37 22 oraz na stronie: www.stres.ciop.pl

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu – 31maja 2014 roku przebiegać będą pod hasłem „Podnoszenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe”
Palenie tytoniu od kilku dziesięcioleci stało się główną przyczyną przedwczesnych zgonów ludności na święcie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w XX wieku z powodu używania tytoniu zmarło 100 mln ludzi. Obecnie każdego roku liczba zgonów z powodu chorób odtytoniowych na świecie przekracza 5 milionów – to więcej niż w przypadku epidemii gruźlicy, AIDS i malarii razem wziętych.
Szacuje się, że w 2010 r. palenie przyczyniło się do śmierci ok. 67 tys. Polaków (51 tys. mężczyzn i 16 tys. kobiet), w tym 38 tys. stanowiły zgony przedwczesne (między 35 a 69 r.ż.).
Zgodnie z wytycznymi Ramowej konwencji WHO o użyciu tytoniu (FCTC), kraje członkowskie powinny wdrążać politykę cenowa na wyroby tytoniowe w celu zmniejszenia ich konsumpcji.
Badania pokazują ,ze wyższe podatki są szczególnie skuteczne w ograniczaniu używania tytoniu wśród grup o niskich dochodach oraz w zapobieganiu rozpoczynania palenia wśród młodzieży.

KONFERENCJA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA

W dniu 15 kwietnia 2014 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z okazji Światowego Dnia Zdrowia .Tematem przewodnim obchodów w 2014 roku były choroby przenoszone przez wektory. 

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. 

Tematy przedstawione podczas konferencji:
Choroby wektorowe- dr hab. n. med. Dorota Mrożek- Budzyn
Szczepionki w podróży- Michał Podsiadło
Nowoczesne szczepionki w Programie Szczepień Ochronnych- Agata Bąk

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni