chwilowki

Komunikaty

"Patent na bezpieczne wakacje" na półkolonii

W ramach aktywnego włączania się w akcję „Patent na bezpieczne wakacje” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni dnia 03.08.2017r. zorganizowała na półkolonii letniej na Krytej Pływalni w Bochni pogadankę edukacyjną dla 60 dzieci korzystających z letniego wypoczynku.

Celem akcji było przypomnienie podstawowych zasad higieny osobistej, promowanie prawidłowego sposobu odżywiania się oraz przybliżenie tematyki chorób w kontekście zdrowego żywienia, a także zwrócenie uwagi na bezpieczne i higieniczne warunki przechowywania i spożywania żywności. Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztacie dydaktycznym przeprowadzonym przez pracownika Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni i chętnie brały udział w dyskusji na omawiane tematy.

Na koniec uczestnicy otrzymali do zabrania ulotki informacyjno-edukacyjne pt. „Patent na bezpieczne wakacje”.

 


Wstrzymanie przyjmowania próbek kału

W związku z dodatkowymi  dniami wolnymi  przypadającymi na 14 i 15 sierpnia 2017r.  PSSE w Bochni informuje, iż w celu zachowania postępowania zgodnego  z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w wyżej wymienionych dniach.

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZA OKRES 24.06-31.07.2017R - Powiat Bocheński

Rodzaj informacji   formy wyjazdowe formy w miejscu zamieszkania OGÓŁEM
wypoczynek
w obiekcie hotelowym
lub innym obiekcie,
w którym świadczone
są usługi hotelarskie
wypoczynek
w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku
obozy pod namiotami
ze stałą infrastrukturą komunalną bez stałej infrastruktury komunalnej
01 02 03 04 05 06 07
Liczba turnusów ogółem wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku   22 2 0 0 13 37
Liczba  uczestników wypoczynku   344 131 0 0 430 905
Liczba turnusów tzw. "dzikich"*   0 0 0 0 0 0
Liczba turnusów skontrolowanych w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży**   10 2 0 0 10 22
Liczba kontroli  ogółem   10 2 0 0 10 22
w tym: interwencyjnych   0 0 0 0 0 0
tzw. "dzikich"   0 0 0 0 0 0
Liczba turnusów ogółem, w których stwierdzono uchybienia i nieprawiedliwości**   0 0 0 0 0 0
W tym liczba turnusów które nie zapewniły odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych   0 0 0 0 0 0
w których limit miejsc  został przekroczony   0 0 0 0 0 0
z niedostateczną liczbą urządzen sanitarnych   0 0 0 0 0 0
w których odnotowano brak ciepłej wody do mycia   0 0 0 0 0 0
w których stwierdzono niewłaściwe urządzenie kąpieliska   0 0 0 0 0 0
w których stwierdzono brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu   0 0 0 0 0 0
w których wyłączono z użytkowania pomieszczenia w złym stanie sanitarnym   0 0 0 0 0 0
o których unieruchomienie wnioskowano do Kuratora Oświaty   0 0 0 0 0 0
zamkniętych decyzją państwowego inspektora sanitarnego   0 0 0 0 0 0
Stan zdrowia uczestników wypoczynku choroby liczba przypadków   0 1 0 0 0 1
wypadki i urazy liczba przypadków   1 1 0 0 0 2
zatrucia pokarmowe**** liczba przypadków   0 0 0 0 0 0

Na turnusach prowadzono dystrybucję ulotek dot. uzależnień, palenia, dopalaczy, HIV/AIDS oraz materiałów informacyjnych pt. Patent na bezpieczne wakacje. Przeprowadzono także prelekcje  na temat zdrowego stylu życia, dopalaczy.

14 sierpnia 2017r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Bochni

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej:

1) dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Bochni jest dzień: 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek), w tym dniu PSSE w Bochni będzie nieczynna;

2) dniem pracującym dla pracowników PSSE w Bochni jest dzień: 9 września 2017 r. (sobota), w tym dniu PSSE w Bochni będzie czynna.

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1261), art. 34d ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.             w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U z 2016 r., poz.1602) – po zapoznaniu się  z:

- protokołem kontroli sanitarnej z dnia 19 lipca 2017r., nr NHK-430-1097/17, w którym zawarta jest m.in. wizualna ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, zlokalizowanym na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, Borek 302, 32-765 Rzezawa.

- protokołami poboru prób wody z dnia 19 lipca 2017r. o  nr NHK-431-164/17 i NHK-431-165/17 z miejsca wykorzystywanego do kąpieli  – Centrum Aktywnego Wypoczynku ,,Borek”.

 

stwierdza brak przydatności wody do kąpieli

na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku ,,Borek”.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Bochni

DOPALACZE - NIEBEZPIECZNA GRA

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Bochni ostrzega przed zabawą i eksperymentowaniem z dopalaczami.

Na rynku wciąż pojawiają się nowe produkty o przypadkowym składzie zarówno jakościowym  i ilościowym. Noszą  tą samą nazwę handlową,  mają  taką samą gramaturę i opakowanie, jednak  ich zawartość  pod kątem  ilości i jakości poszczególnych składników jest zróżnicowana. Sprawia to, że sięgając po dopalacze  nigdy nie mamy pewności co tak naprawdę zażywamy. 

Różnorodność  i zmienność składu poszczególnych dopalaczy sprawia, że odratowanie osoby zatrutej dopalaczami   jest bardzo trudne lub wręcz  niemożliwe.

W przypadku gdy mamy podejrzenie, że osoba z naszego otoczenia może zażywać dopalacze ( np. wskazuje na to jej zachowanie) należy skontaktować się z bezpłatna infolinią  Państwowej Inspekcji Sanitarnej : 800 060 800  lub   Telefonem Zaufania   w  sprawach dotyczących problemów narkomanii  801 199 990

Ponieważ wakacje  to czas zabawy i wypoczynku, zadbajmy więc by wszyscy wrócili zdrowi, radośni, wypoczęci , pełni zapału do  realizacji nowych wyzwań w szkole i pracy.

Pliki do pobrania
Download this file (ulotka.pdf)ulotka.pdf

Komunikat dotyczący jakości wody w obiekcie kąpielowym w Leksandrowej

Komunikat z dnia 30 czerwca 2017r.

dotyczący jakości wody w Basenie odkrytym Leksandrowa (inny obiekt wykorzystywany do kąpieli)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje użytkowników Basenu Odkrytego Leksandrowa (inny obiekt przeznaczony do kąpieli), iż wyniki analiz próbek wody pobranych w dniu 21.06.2017r. wykazały, że:

woda w/w obiekcie 
jest warunkowo przydatna do kąpieli


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań  nr SB/57036/06/2017 (Basen Duży), nr SB/57037/06/2017 (Basen dla dzieci) oraz nr SB/57038/06/2017 (woda doprowadzana do basenów) stwierdził, że w wodzie stwierdzono przekroczenia lub zaniżoną wartość parametrów fizyko-chemicznych (chlor wolny, potencjał redox, chloroform) w stosunku do norm określonych w Rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. – Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015r. Poz. 2016).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Bochni

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni