chwilowki

Komunikaty

FERIE ZIMOWE 2016

            W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, które w naszym województwie przypadają w dniach 18-29.01.2016 r. Państwowa Inspekcja  Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu bocheńskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Ocenie poddane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży w obiektach zorganizowanego zimowego wypoczynku, w tym warunki zakwaterowania, żywienia, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

Natomiast w ramach działań oświatowo-wychowawczych promujących zdrowy tryb życia, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzić będą kolportaż materiałów edukacyjnych dotyczące zachowań prozdrowotnych m.in. w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni przypomina:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE

PODCZAS FERII ZIMOWYCH

 

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk– miejsc do tego przeznaczonych.

2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!

3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!

4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!

5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!

6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.

7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!

8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.

9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.

10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne!

11. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.

12. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.

13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.

14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.

            Ponadto przed wyjazdem dziecka, warto odbyć z nim rozmowę odnośnie bezpiecznych i higienicznych zachowań, szczególnie aby w trosce o swoje zdrowie:

• dokładnie myło ręce pod bieżącą ciepłą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety,

• dbało o higienę osobistą, nie używało wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia  i innych przyborów toaletowych oraz nie wymieniało się i nie pożyczało ubrań,

• nie piło napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi uczestnikami wypoczynku,

• dokładnie myło surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania posiłku, pamiętało o właściwym przechowywaniu żywności, unikało zakupów wątpliwej jakości żywności,

• w razie niepokojących objawów samopoczucia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosiło się do opiekuna lub wychowawcy,

• nie zbliżało się do obcych zwierząt (np. psa, kota) nawet jeśli robi wrażenie łagodnego,

• do zabawy wybierało miejsca bezpieczne, mówiło zawsze opiekunom dokąd wychodzi oraz informowało ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. kontakty postronnymi osobami).

 

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE:

POLICJA – 997

STRAŻ POŻARNA – 998

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BOCHNI –

14 612 39 47 / Telefon alarmowy 602 275 918

Więcej informacji na temat bezpiecznych ferii znajdą Państwo na stronie internetowej:

 

http://wypoczynek.men.gov.pl/

 

oraz w załącznikach.

Pliki do pobrania
Download this file (ferie1.pdf)ferie1.pdf
Download this file (ferie2.pdf)ferie2.pdf

"Dzień zdrowego stylu życia"

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Bochni  wzięli udział w spotkaniu promującym zdrowy styl życia wolny od nałogów.  Młodzież przygotowała prezentacje  multimedialne dotyczące zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i uzależnień,  przyrządziła zdrowe  sałatki owocowo- warzywne i zapoznała  zebranych z ich składem i wartościami odżywczymi.

Uczniowie mieli również możliwość sprawdzić się w zadaniach plastycznych  podczas projektowania antyreklamy nikotynowej w formie plakatu, a także rozwiązać krzyżówkę o tematyce zdrowotnej.

Wesołym akcentem spotkania był skecz  pod tytułem „ Balladyna i Alina”, który również poruszał temat zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Zainteresowani mogli sprawdzić wagę ciała i wzrost, a także dokonać pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu.  

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań w okresie między świętami

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, iż w związku ze zbliżającymi się świętami wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach od  21 grudnia do 23 grudnia 2015r. oraz od 30 grudnia 2015r. do 8 stycznia 2016r., a próbek żywności i wody w dniach od 21 grudnia 2015r. do 8 stycznia 2016r.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania probek.

Świerzb

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni przekazuje informacje dotyczące świerzbu.

Świerzb, wywoływany przez świerzbowca ludzkiego(łac.Sarcoptes scabiei), pomimo wykreślenia z wykazu chorób zakaźnych, nadal jest zaliczany do pasożytniczych chorób zakaźnych ludzi.

Chorobę wywołują pasożyty z rodziny roztoczy, niewidoczne gołym okiem. Gnieżdżą się w naskórku tworząc system kanalików składając w nich jaja, z których następnie wylęgają się larwy. Zazwyczaj atakują palce, pachwiny, okolice pępka, klatki piersiowej i pasa, dolne części stóp. Nieleczony świerzb może prowadzić do groźnych konsekwencji. Zapobieganie i zwalczanie świerzbu polega głównie na unieszkodliwianiu źródła zakażenia i zarażenia, które stanowi chory człowiek oraz  bardzo rzadko chore zwierzę. Pomocne w tych działaniach jest  wczesne wykrywanie choroby oraz  jednoczesne leczenie chorych i osób z ich otoczenia. 

Najważniejszą wytyczną związaną ze skuteczną profilaktyką jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny a zwłaszcza częste, dokładne i prawidłowe mycie rąk w ciepłej wodzie, z użyciem mydła. Czynność ta zazwyczaj wykonywana jest pobieżnie, nieprawidłowo. Mycie rąk jest zwykłą czynnością, która ma niezwykły wpływ na ludzkie zdrowie.Przestrzeganie higieny rąk jest najprostszą i jedną z najbardziej skutecznych metod zapobiegania nie tylko zatruciom pokarmowym czy grypie, ale także chorobom pasożytniczym i skórnym. Niemniej istotne jest także dbanie o czystość całego ciała. Wskazane są więc codzienne kąpiele, regularna zmiana bielizny, ubrań i pościeli a także korzystanie wyłącznie z własnych przedmiotów użytku osobistego, takich jak ręczniki, grzebienie. Warto również regularnie myć często używane przedmioty.

Jeśli doszło do zachorowania to należy dążyć do przecięcia dróg zakażenia poprzez właściwą higienę osobistą, częstą zmianę bielizny, pościeli i ubrania oraz wietrzenie i właściwe ich pranie poprzez zastosowanie gotowania, prasowanie (odzież osobistą należy wyprasować po wewnętrznej stronie a zakażonej bielizny, której nie można prasować po wypraniu nie należy używać przez 7 dni od prania) .

Ryzyko zarażenia świerzbem nie dotyczy tylko osób żyjących w środowiskach o niskich standardach higienicznych. Świerzbem zarazić się może każdy, niezależnie od wieku, płci czy statusu socjoekonomicznego. Najbardziej narażone na świerzb są osoby pracujące w dużych skupiskach ludzkich, dzieci uczęszczające do szkół oraz przedszkoli, pensjonariusze domów pomocy społecznej, osoby bezdomne.

W przypadku wystąpienia epidemii należy objąć leczeniem wszystkich chorych na świerzb i osoby podejrzane oraz osoby z kontaktu  środowiskowego ze świerzbem jak szkoły, zakłady pracy, środowisko domowe chorego. Wskazane jest nasilenie działalności oświatowo-zdrowotnej poprzez zaopatrzenie chorych i osób z otoczenia w ulotki informujące o zasadach postępowania, sposobie odkażania bielizny, odzieży, pościeli oraz przedmiotów.

W placówkach Służby Zdrowia, Domach Pomocy Społecznej itp. powinny być opracowane, wdrożone i ściśle przestrzegane procedury mycia i dezynfekcji rąk, postępowania z bielizną, dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń, podstawowych zasad higieny osobistej oraz mycia i dezynfekcji powierzchni w celu zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych.

Świerzb nadal pozostaje aktualnym problemem medycznym.

 

Literatura: A. Baumann-Popczyk, M. Sadkowska-Todys, A. Zieliński. Choroby zakaźne i pasożytnicze - epidemiologia i profilaktyka. Wydanie VII (aktualizowane i poprawione), medica press 2014. 

1 grudnia 2015 - ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS

W 1988 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień AIDS. Na świecie żyje z HIV blisko 37 mln osób. W związku ze skalą pandemii i jej destrukcyjnym wpływem na społeczeństwa, zakażenie HIV jest jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego na świecie.

Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z HIV, a blisko co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 maja 2015 r. zakażenie HIV stwierdzono u 19.120 osób, odnotowano 3.246 zachorowań na AIDS, 1.299 chorych zmarło.

Światowy Dzień AIDS przypomina, że epidemia to problem wciąż aktualny. Warto działać na rzecz jego rozwiązania także przez pozostałe dni w roku – poznając i upowszechniając informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, testując się w kierunku HIV, działając bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz solidaryzując się z osobami, które cierpią z tego powodu.

1 grudnia to również kulminacja kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS pod hasłem:  „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, która zachęca do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia.

Obchodom Światowego Dnia AIDS nierozłącznie towarzyszy Czerwona Kokardka, która jest symbolem solidarności z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi. 

 

Wolny dzień

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 z dnia 28 lipca 2015 roku Dyrektora Powiatowej Satcji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bochni, za święto przypadające w sobotę tj. 26 grudnia 2015 roku został wyznaczony dzień wolny dnia 24 grudnia 2015 roku pracownikom PSSE w Bochni.

W tym dniu Stacja będzie nieczynna.

Jakość wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa (gm. Łapanów)

Bochnia, dnia 26.11.2105r.


 

KOMUNIKAT

Dotyczy: jakości wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa, zaopatrującego teren Gminy Łapanów


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  informuje, iż na podstawie sprawozdania z badań nr 1582/Z/2015 próbki wody pobranej w dniu 23 listopada  2015 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: Gminny Zakład Komunalny – Kobylec 64a, 32-740 Łapanów) w dniu 26.11.2015r. wydał decyzję:

- stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 165/15 z dnia 20 listopada 2015 – dotyczącej warunkowej przydatności wody do spożycia wyłącznie po przegotowaniu, oraz stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z w/w wodociągu (zaopatrującego teren Gminy Łapanów).

Analiza badanej próbki wykazała, że jakość wody pod względem badanych parametrów mikrobiologicznych (bakterie gr. coli, escherichia coli, enterokoki kałowe, clostridium perfringens) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn.m.).

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

"Czym skorupka za młodu nasiąkła..."

W dniu 18 listopada 2015 r.   młodzież  z  Zespołu Szkół  nr 3 w Bochni wzięła udział w sesji ekologiczno – zdrowotnej pod hasłem „ Czym skorupka za młodu nasiąkła…”. Członkowie Szkolnego Kółka Ekologicznego i Gastronomicznego zaprosili i zachęcali społeczność lokalną do zdrowego stylu życia oraz omówili czynniki wpływające  na stan zdrowia człowieka.

W ramach sesji odbyła się też konferencja podczas której przedstawiono wykłady:                 

 „Nawyki żywieniowe- czym skorupka za młodu nasiąknie”- pani profesor dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka Prodziekan oraz pani mgr Ewa Błaszczyk ( doktorantka ) Wydziału Nauk o Zdrowiu na UJ w Krakowie

„Jak prawidłowo się odżywiać, Polskie zalecenia żywieniowe, Błędy żywieniowe popełniane przez Polaków, Zapobieganie chorobom zakaźnym- zalecenia” - pani  dr hab. inż. Aneta Kopeć z Katedry  Żywienia Człowieka, Wydział Technologii Żywności Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 

„Żywność wysokiej jakości, Informacje o Instytucji ARR, Unijne systemy jakości żywności, Polskie produkty z ChNP, ChOG, GTS, Rolnictwo ekologiczne” – pan Bogusław Wiśnicki Dyrektor Oddziału ARR w Krakowie,

„Nowa żywność dla nowego stylu życia, Bezpieczeństwo stosowania suplementów diety” – pani Halina Bielec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, 

„Twój los zależy od twoich nawyków, Optymiści i pesymiści a zdrowie psychiczne, Przyzwyczajenia, które nas niszczą”- pani psycholog Marta Bogacz

 

Spotkanie połączono z degustacją ekologicznych potraw, które zostały przygotowane przez młodzież uczącą się w technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, pokazem mody ekologicznej ( z wykorzystaniem segregowanych surowców wtórnych) oraz występami młodych artystów. 

"Co was łączy? Zrób test na HIV"

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia 16 listopada zainaugurowało nową społeczną kampanię edukacyjną „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, która zachęca do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS i sposobów  zmniejszania ryzyka zakażenia.

Strona internetowa kampanii www.aids.gov.pl/kampanie/CWL zawiera informacje o HIV i AIDS, które warto znać by móc zapobiegać zakażeniu lub podjąć decyzję o wykonaniu testu w kierunku HIV.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni