chwilowki

Komunikaty

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 24-30 kwietnia 2016 r. Profilaktyka. Ochrona. Szczepienia.

Europejski Tydzień Szczepień jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowana i koordynowana przez państwa na poziomie lokalnym. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia. 

W roku 2016 Światowa Organizacja Zdrowia szczególną uwagę poświęca działaniom dążącym do wyeliminowania odry i różyczki.

Pliki do pobrania
Download this file (Ulotka informacyjna.pdf)Ulotka informacyjna.pdf

Jakość Wody do Spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

W dniu 08 kwietnia 2016r. na podstawie wyniku badania wody nr LZT/W/258/N/2016 próby pobranej w dniu 30 marca 2016r. z punktu poboru -kran budynek Urzędu Gminy Trzciana Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 19/16 z dnia 19 lutego 2016r. i orzeka przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana.

dot: wody pochodzącej z ujęcia zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie

Bochnia, dnia 1.04.2016r.

 

 Komunikat

dot: wody pochodzącej z ujęcia zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  informuje, iż na podstawie sprawozdania z analiz laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 21 marca 2016r. z wodociągu zaopatrującego w wodę Zespół Szkół w Leszczynie (po zakończeniu działań naprawczych podjętych przez Dyrekcję Zespołu Szkół), w dniu 29 marca 2016r. wydał następujące decyzje:

- stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 24/16 z dnia 29 lutego 2016r., znak: NHK-430-01-17-2/16 – dotyczącej warunkowej przydatności wody do spożycia (w zakresie parametrów: mętność, smak i zapach)

- stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia, oraz nakazującą podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami ze względu na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego, określając jednocześnie jego dopuszczalną wartość do 2,0 [mg/l].


 

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr LZT/W/244/N/2016 z dnia 23 marca 2016r w badanej próbie stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości jonu amonowego: 1,56 [mg/l], co stanowi naruszenie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. Poz.1989), zgodnie z któym wartość dopuszczalna jonu amonowego wynosi 0,5 mg/l.

 

                                                                                                                           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

                                                                                                                                                           Halina Bielec


 


 

 

Światowy Dzień Zdrowia 2016 - Pokonaj Cukrzycę!

Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem cukrzycy, coraz ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, a także o sposobach jej wykrywania i leczenia. Dlatego WHO podejmuje działania mające na celu promocję wiedzy o cukrzycy w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia - 7 kwietnia 2016 r.

Niemal 350 mln. osób na całym świecie cierpi na cukrzycę - chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.

W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach. Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się 7 najczęściej występującą przyczyną zgonów.

Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.

Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn.

Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.

Więcej informacji na temat cukrzycy na stronach WHO - Światowej Organizacji Zdrowia

Jakość wody do spożycia w wodociągu zaopatrującym PPHU "JURA" Rajbrot 512

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  informuje, iż po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 55/Z/03/2016 – wykonanego na zlecenie właściciela PPHU JURA – Rajbrot 512, jak również po rozpatrzeniu sprawozdania nr LZT/W/230/N/2016 (próba kontrolna wykonana przez Organy PIS),

w dniu 23.03.2016r. wydana została decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 23/16 z dnia 29 lutego 2016, znak: NHK-430-01-28-2/16, oraz orzekająca przydatność wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z ujęcia zaopatrującego Zakład Produkcyjny „JURA” - Rjbrot 512.

Analiza wody wykazała, że jej jakość pod względem badanych parametrów (w zakresie monitoringu kontrolnego) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989).

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.


 

Jakość wody do spożycia w wodociągu zaopatrującym Hotel i Gospodę „Pod Kamieniem” - Lipnica Górna 304

KOMUNIKAT


 

Dotyczy: jakości wody do spożycia w wodociągu zaopatrującym Hotel i Gospodę „Pod Kamieniem” - Lipnica Górna 304


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  informuje, iż po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 48/Z/03/2016 – wykonanego na zlecenie właściciela Hotelu i Gospody Pod Kamieniem – Lipnica Górna 304, jak również po rozpatrzeniu sprawozdania nr LZT/W/231/N/2016 (próba kontrolna wykonana przez Organy PIS),

w dniu 23.03.2016r. wydana została decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 22/16 z dnia 29 lutego 2016, znak: NHK-430-01-23-2/16, oraz orzekająca przydatność wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z ujęcia zaopatrującego Hotel i Gospodę „Pod Kamieniem” - Lipnica Górna 304.

Analiza wody wykazała, że jej jakość pod względem badanych parametrów (w zakresie monitoringu kontrolnego) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz.1989).

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

Zwalczanie i profilaktyka wszawicy

Wszawica jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculus humanus capitis).Występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy społecznej, noclegownie).

 

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

 

Wytyczne do postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w placówce:

· dyrektor placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarki lub osoby upoważnione, kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej;

· pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce -opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora plac6wki o wynikach kontroli i skali zjawiska;

· dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;

·  w przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielą rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;

· pielęgniarka lub higienistka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skory głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;

· w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków

 

Więcej informacji  na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia  www.mz.gov.pl w zakładce: Matka i Dziecko.

 

Pliki do pobrania
Download this file (wszawica.pdf)wszawica.pdf

Komunikat Wodociąg Zaopatrujący Zespół Szkół w Leszczynie 132

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje:

że po zapoznaniu się z wynikiem badania próby wody pobranej w dniu 24 lutego 2016r.

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia  w wodociągu zaopatrującym

Zespół Szkół w Leszczynie 132, z uwagi na następujące parametry:

mętność 2,35 NTU ( wartość dopuszczalna 1NTU),

smak - nieakceptowalny ( wartość dopuszczalna- akceptowalny)

zapach - nieakceptowalny ( wartość dopuszczalna- akceptowalny).

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni