chwilowki

Komunikaty

Światowy Dzień bez Tytoniu

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Bez Tytoniu ( 31 maja ) ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi   „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania”. 

Światowa Organizacja Zdrowia dąży do wprowadzenia wśród państw członkowskich nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Jednolite opakowania są ważnym środkiem zmniejszenia popytu na wyroby tytoniowe, gdyż zmniejszają atrakcyjność papierosów, ograniczają stosowanie opakowań jako formy reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, zwiększają skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych. Jednolite opakowania nie zawierają logo, kolorów, firmowych obrazków lub informacji reklamujących/promujących dany wyrób tytoniowy.

Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów jest:


a) podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczania palenia tytoniu na świecie,

b) dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji nt. jednolitych opakowań,

c) zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych,

d) pomoc państwom członkowskim przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednolicaniem opakowań.

Wojewódzka kampania społeczna "Zalecam test na HIV"

Z inicjatywy Zespołu ds. realizacji  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Małopolsce, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie rozpoczęła w dniu 16 maja 2016 roku wojewódzką kampanię społeczną „Zalecam test na HIV''  skierowaną do środowisk medycznych - w szczególności lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe – do młodych kobiet, ich partnerów oraz ogółu społeczeństwa.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.

Uzasadnienie:

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno. Konsekwencją tego są między innymi dzieci , które rodzą się zakażone tym groźnym wirusem. Każdego roku w Polsce odbywa się około 70-100 porodów u kobiet z potwierdzonym zakażeniem HIV. Niestety ciągle jednak zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia HIV u kobiety dopiero po rozpoznaniu zakażenia HIV u dziecka. Można temu zapobiec – wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w ciąży test na HIV i poddała się leczeniu, gdyby wynik okazał się pozytywny. Wykonując test w kierunku HIV, kobieta ratuje nie tylko swoje życie, lecz także daje szansę na zdrowe życie swojemu dziecku. W Polsce jedynie co dziesiąta kobieta w ciąży wykonuje test na HIV. Jest to dramatycznie niski wskaźnik w porównaniu do innych krajów Europy (np. w Anglii, Francji ok. 98% kobiet ciężarnych wykonuje ten test).

Test na HIV, zgodnie ze standardami opieki medycznej nad kobietą w ciąży, powinien zostać wykonany do 10. tygodnia ciąży oraz pomiędzy 33. a 37. tygodniem. Nie wszystkie kobiety w ciąży wykonują test, choć to badanie pozwala zastosować leki, które chronią dziecko przed zakażeniem. Szacuje się, że w Polsce 50% osób zakażonych HIV nie wie o swoim zakażeniu. Według badań osoby nieświadome swego zakażenia są źródłem 70% nowych zakażeń a ponad 100 dzieci jest objętych leczeniem antyretrowirusowym.

Organizatorem kampanii jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, koordynator Zespołu ds. realizacji  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.

Działania te są kontynuacją ogólnopolskiej kampanii „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™” realizowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS w 2015 roku.

Patronat honorowy nad kampanią sprawują Wojewoda Małopolski Józef Pilch oraz Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Partnerami kampanii są: PSSE woj. małopolskiego, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,.

Test na HIV to standardowe badanie wykonywane z krwi, które może zrobić dla zdrowia matki i dziecka wiele dobrego. Ten przekaz będzie kierowany do odbiorców w internecie i w mediach.

Materiały kampanijne:

·         List otwarty Profesora UJ dr hab. med. Huberta Hurasa Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii dla województwa małopolskiego oraz Tadeusza Wadasa Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych do Lekarzy Ginekologów, Pielęgniarek i Położnych, a także Jarosława Foremnego Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

·         Plakat

·         Ulotka dla kobiet

·         Ulotka dlaginekologów

·         Raport z badania. Postawy kobiet w ciąży i planujących ciążę wobec testowania w kierunku HIV http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/pliki/Raport_z_badania_Postawy_kobiet_w_ciazy_KCdsAIDS.pdf

Materiały kampanijne mają na celu informowanie kobiet o celowości wykonania testu na HIV na etapie planowania ciąży i w jej trakcie. Przyszłe mamy dowiedzą się, że test na HIV jest standardowym elementem opieki nad ciężarną, co zmniejsza lęk przed wykonaniem badania. Test na HIV jest jednym z działań na rzecz zapewnienia dobrego zdrowia matki i dziecka, stoi na równi z innymi badaniami wykonywanymi w ciąży. Informacja adresowana do ginekologów będzie zachęcać do informowania i kierowania pacjentek w ciąży na to badanie.

 

Program kampanii:

Kampania została zainaugurowana 16 maja  2016 r.  na posiedzeniu Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.

Partnerzy kampanii otrzymają List otwarty oraz plakat w wersji elektronicznej.

List otwarty do ginekologów i położnych oraz plakat zostaną wykorzystane przez partnerów kampanii, m.in. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, stacje sanitarno-epidemiologiczne woj. małopolskiego w działaniach informacyjnych oraz będą przekazywane do odbiorców docelowych w gabinetach lekarskich, przychodniach i szpitalach na terenie Małopolski.

Pliki do pobrania
Download this file (plakat.pdf)plakat.pdf
Download this file (Ulotka.pdf)Ulotka.pdf

Polski Czerwony Krzyż i Państwowa Inspekcja Sanitarna

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela – Henry’iego Dunanta. Każdego roku Stowarzyszenia organizują obchody tego święta, aby pokazać w swoich lokalnych społecznościach, jaką wyjątkową rolę pełni Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Tegoroczne obchody  odbywają siępod hasłem „Wszędzie dla każdego”.

Polski Czerwony Krzyż jest największą organizacją humanitarną w naszym kraju, skupiającą ponad 200 tysięcy wolontariuszy. Podstawową misją PCK jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. 

W Polsce 8 maja, w Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca rozpoczął się Tydzień  PCK (8-15maja 2016)  podczas którego pracownicy i wolontariusze organizują akcje przybliżające społeczeństwu idee i działania PCK. W ramach tych obchodów Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną zorganizował punkt konsultacyjny  gdzie  prowadzono akcję edukacyjną dotycząca zdrowego, aktywnego stylu życia bez nałogów. Zachęcano do zmiany złych nawyków żywieniowych i zwiększenia aktywności fizycznej. Prowadzono pomiar ciśnienia krwi i tlenku węgla w wydychanym powietrzu, rozdawano broszury i ulotki. 

Konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym, w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Trzymaj Formę" w roku szkolnym 2015/2016

W ramach konkursu do PSSE w Bochni wpłynęły   4  projekty edukacyjne:

1.       „Kto je zdrowo i sporty uprawia, niech o swoją  formę  się nie obawia” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

2.       „Bądźmy zdrowi”  – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach,  Gimnazjum  im. Jana Pawła II

3.       „Sprawni i zdrowi” – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni

4.       „Zdrowo żyjemy świat podbijemy”  -  Zespół  Szkół  Gminnych w Gawłowie

Komisja Konkursowa dokonała oceny projektów pod względem formalnym i merytorycznym. Projekt edukacyjny „Bądźmy zdrowi”  z  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach,  Gimnazjum  im. Jana Pawła II  otrzymał największą liczbę punktów i został przesłany do WSSE w Krakowie.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, zaangażowanie, pomysłowość  oraz  poświęcony na realizacje projektu czas.

 

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że  została otwarta kolejna edycja kampanii  informacyjnej z cyklu: „ Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy.”

Kampania pt. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” poświęcona jest zarządzaniu wiekiem w pracy   i równowadze życia zawodowego (   ocena ryzyka zawodowego, zapobieganie niepełnosprawności, bezpieczeństwo jako priorytet w zarządzaniu zasobami ludzkimi promocja i profilaktyka zdrowia )

Informacje na temat kampanii dostępne są na stronie internetowej:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P34000152491452165180076

https://healthy-workplaces.eu/pl

Organizatorem  kampanii w Polsce jest:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA

Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.ciop.pl

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI „PONOWOCZESNA PROFILAKTYKA. HIV – STARE PROBLEMY, NOWE WYZWANIA”

Zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami profilaktyki HIV, a szczególnie pracowników  instytucji  samorządowych, placówek nauczania i  wychowania oraz przedstawicieli podmiotów leczniczych  do udziału w Konferencji  „Ponowoczesna profilaktyka. HIV – stare problemy, nowe wyzwania”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 13-14 czerwca 2016 roku.

 

 

W trakcie konferencji poruszane będą tematy:

RZECZYWISTOŚĆ (trendy epidemiologiczne i ich konsekwencje dla zdrowia publicznego, badania społeczne w obszarze HIV, stan profilaktyki społecznej i medycznej w Polsce);

POTRZEBY (potrzeby w zakresie profilaktyki zakażeń HIV oraz potrzeby szczególnych grup docelowych w zakresie profilaktyki (młodzież, kobiety i mężczyźni w różnym wieku, w tym 50+, kobiety planujące ciążę i ciężarne, osoby pozbawione wolności, osoby przyjmujące narkotyki, mniejszości seksualne);

PRAKTYKA (sprawdzone oraz nowatorskie, uwzględniające nową rzeczywistość, metody profilaktyczne, profilaktyka poekspozycyjna, zagadnienia poradnictwa związanego z wykonywaniem testów w kierunku HIV, zaangażowanie w profilaktykę kadry pedagogicznej i medycznej, rola organizacji pozarządowych, samorządów oraz mediów w profilaktyce).

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy poniżej.

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  informuje, że w związku z dodatkowymi dniami wolnymi od pracy przypadającymi na 3 i 26 maja 2016 r. i w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez laboratorium WSSE w Krakowie, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych w dniach 2, 24 i 25 maja 2016r.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek. 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 24-30 kwietnia 2016 r. Profilaktyka. Ochrona. Szczepienia.

Europejski Tydzień Szczepień jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowana i koordynowana przez państwa na poziomie lokalnym. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia. 

W roku 2016 Światowa Organizacja Zdrowia szczególną uwagę poświęca działaniom dążącym do wyeliminowania odry i różyczki.

Pliki do pobrania
Download this file (Ulotka informacyjna.pdf)Ulotka informacyjna.pdf

Jakość Wody do Spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

W dniu 08 kwietnia 2016r. na podstawie wyniku badania wody nr LZT/W/258/N/2016 próby pobranej w dniu 30 marca 2016r. z punktu poboru -kran budynek Urzędu Gminy Trzciana Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 19/16 z dnia 19 lutego 2016r. i orzeka przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana.

dot: wody pochodzącej z ujęcia zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie

Bochnia, dnia 1.04.2016r.

 

 Komunikat

dot: wody pochodzącej z ujęcia zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  informuje, iż na podstawie sprawozdania z analiz laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 21 marca 2016r. z wodociągu zaopatrującego w wodę Zespół Szkół w Leszczynie (po zakończeniu działań naprawczych podjętych przez Dyrekcję Zespołu Szkół), w dniu 29 marca 2016r. wydał następujące decyzje:

- stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 24/16 z dnia 29 lutego 2016r., znak: NHK-430-01-17-2/16 – dotyczącej warunkowej przydatności wody do spożycia (w zakresie parametrów: mętność, smak i zapach)

- stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia, oraz nakazującą podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami ze względu na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego, określając jednocześnie jego dopuszczalną wartość do 2,0 [mg/l].


 

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr LZT/W/244/N/2016 z dnia 23 marca 2016r w badanej próbie stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości jonu amonowego: 1,56 [mg/l], co stanowi naruszenie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. Poz.1989), zgodnie z któym wartość dopuszczalna jonu amonowego wynosi 0,5 mg/l.

 

                                                                                                                           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

                                                                                                                                                           Halina Bielec


 


 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni