chwilowki

Komunikaty

Jak szkodzi smog?

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Związki chemiczne zawarte w smogu  mogą  m.in. wywoływać alergie, przyczyniać się do rozwoju chorób płuc, zwiększać podatność na infekcję dróg oddechowych.

Grypa

Grypa– ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy. Szczyt sezonu grypowego w Polsce przypada na okres styczeń - marzec.

OBJAWY KLINICZNE

  • objawy ogólne- złe samopoczucie (uczucie ogólnego rozbicia), dreszcze, przeczulica skóry, ciepłota ciała powyżej 37,8°C
  • objawy ze strony układu oddechowego- surowicza wydzielina z nosa, ból gardła, chrypka, bóle w klatce piersiowej, suchy „szczekający” kaszel prowokujący wymioty
  • objawy ze strony innych układów- ból głowy, brak łaknienia, bole mięśniowe, zawroty głowy, biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty, senność lub ospałość (występuje u około 50% dzieci poniżej 4 roku życia, lecz tylko u 10% dzieci w wieku między 5 a 14 rokiem życia).

Jak odróżnić grypę od przeziębienia?

Grypa w łagodnej formie często mylona jest z przeziębieniem. Powikłania pogrypowe niejednokrotnie uwidaczniają się dopiero po pewnym czasie od przebytej infekcji.  
 

OBJAWY

PRZEZIĘBIENIE

GRYPA

Gorączka

rzadko

wysoka

Ból głowy

rzadko

często

Bóle mięśniowo-stawowe

rzadko, łagodne

często, b. dokuczliwe

Zmęczenie i osłabienie

łagodne

często długotrwałe

Krańcowe wyczerpanie

nigdy

często

Katar

często

często o małym nasileniu

Kaszel

łagodny

łagodny, często towarzyszy ból gardła

Pamiętaj!!!Najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania są szczepienia ochronne. Przypominamy również o ogólnych zasadach profilaktyki, aby uniknąć zarażenia: myj często ręce, unikaj bliskiego kontaktu z chorymi osobami, dbaj o siebie, dużo sypiaj, unikaj stresu, bądź aktywnym fizycznie, pij dużo płynów i zdrowo się odżywiaj.

FERIE ZIMOWE 2019

W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży szkolnej, który przypada w okresie od 14 stycznia do 24 lutego 2019 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu bocheńskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży. Ferie zimowe, w naszym województwie przypadają w dniach od 14 stycznia do 27 stycznia 2019 r.

     Szczególnie w  tym okresie część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ocenie poddane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży w obiektach zorganizowanego zimowego wypoczynku, w tym warunki zakwaterowania, żywienia, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

Ponadto w ramach działań oświatowo-wychowawczych promujących zdrowy tryb życia, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzić będą kolportaż materiałów edukacyjnych dotyczące zachowań prozdrowotnych.

 

            Przypominamy, że przed wyjazdem dziecka, warto odbyć z nim rozmowę odnośnie bezpiecznych i higienicznych zachowań, szczególnie aby w trosce o swoje zdrowie:

• dokładnie myło ręce pod bieżącą ciepłą wodą przed posiłkami oraz bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety,

• dbało o higienę osobistą, nie używało wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i innych przyborów toaletowych oraz nie wymieniało się i nie pożyczało ubrań,

• nie piło napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi uczestnikami wypoczynku,

• dokładnie myło surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania posiłku, pamiętało o właściwym przechowywaniu żywności, unikało zakupów wątpliwej jakości żywności,

• w razie niepokojących objawów samopoczucia (m. in. nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosiło się do opiekuna lub wychowawcy,

• nie zbliżało się do obcych zwierząt (np. psa, kota) nawet jeśli robi wrażenie łagodnego,

• do zabawy wybierało miejsca bezpieczne, mówiło zawsze opiekunom dokąd wychodzi oraz informowało ich o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. kontakty postronnymi osobami).

 

WAŻNE i PRZYDATNE TELEFONY ALARMOWE:

POLICJA – 997

STRAŻ POŻARNA – 998

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BOCHNI –

14 612 39 47 / Telefon alarmowy 602 275 918 - w razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych

 

Więcej informacji na temat bezpiecznych ferii znajdą Państwo na stronach internetowych oraz w załączonych materiałach.

    https://wsse.krakow.pl/page/wypoczynek-zimowy-dzieci-i-mlodziezy-w-2019-r/

    http://wypoczynek.men.gov.pl/

   https://www.gov.pl/web/edukacja/o-czym-warto-pamietac-przed-feriami

Nowelizacja przepisów z obszaru prawa żywności i żywienia zmiany po 1 stycznia 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie następujące przepisy:

- ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2136),

- ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2242).

Pierwsza z ww. ustaw wprowadza zmianę m.in. w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), która znosi obowiązek zatwierdzenia przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika Il do rozporządzenia nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1). Podmioty te będą objęte jedynie obowiązkiem rejestracji, co ma ułatwić rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji wprowadza zmiany w rozdziale 10a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który dotyczy rolniczego handlu detalicznego. W szczególności zmiany dotyczą umożliwienia sprzedaży żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Światowy Dzień AIDS

Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, do 31 lipca 2018 r. roku odnotowano, że w Polsce żyje 23 311 ludzi zakażonych wirusem HIV, u 3 627 osób rozpoznano AIDS, a 1 398 chorych na AIDS zmarło. Najnowsze dane wskazują, że w Polsce obserwowany jest wzrost liczby nowo rozpoznawanych zakażeń HIV o 19% w odniesieniu do lat poprzednich, dlatego warto poszerzać wiedzę na temat wirusa HIV i choroby AIDS, znać drogi zakażenia wirusem i w rezultacie być odpowiedzialnym za swoje zachowanie wobec siebie i drugiej osoby.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zorganizował spotkania edukacyjne w Internacie Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu i w Szkole w Łazach, które miały na celu uświadomienie młodzieży, jak ważna w obecnych czasach jest świadomość i wiedza na  temat HIV i AIDS. Młodzież sprawdziła swoją wiedzę odpowiadając na wiele trudnych pytań związanych z HIV/AIDS, oglądnęła film ”AIDS - epidemia wciąż niepokonana”, otrzymała  broszury informacyjno-edukacyjne.

 

.

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

W związku z dniami wolnymi przypadającymi na 24-26.grudnia 2018 r. oraz 01.01.2019 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach 18 do 31 grudnia 2018 r.

Wznowienie przyjmowania próbek zgodnie z ustalonym harmonogramem nastąpi z dniem 2 stycznia 2019 r.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni