chwilowki

Komunikaty

Komunikat 14.07.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 14.07.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 14 lipca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

Zakażonych – 152 osób

Izolacja –5 osób

Hospitalizacja – 0 osób

Ozdrowieńcy -  142 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

 

Poddano kwarantannie  - 155  osoby

Kwarantanna domowa – 19 osób 

 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra –  136 osób

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1686

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

Komunikat 13.07.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 13.07.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 13 lipca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

Zakażonych – 152 osób

Izolacja –6 osób

Hospitalizacja – 0 osób

Ozdrowieńcy -  141 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

 

Poddano kwarantannie  - 156  osoby

Kwarantanna domowa – 19 osób 

 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra –  137 osób

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1684

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

KOMUNIKAT 12.07.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 12.07.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 12 lipca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

Zakażonych – 152 osób

Izolacja –6 osób

Hospitalizacja – 0 osób

Ozdrowieńcy -  141 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

 

Poddano kwarantannie  - 156  osoby

Kwarantanna domowa – 19 osób 

 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra –  137 osób

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1684

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

 


 

KOMUNIKAT 11.07.2020

 

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 11.07.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 11 lipca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

Zakażonych – 152 osób

Izolacja –6 osób

Hospitalizacja – 0 osób

Ozdrowieńcy -  141 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

 

Poddano kwarantannie  - 134  osoby

Kwarantanna domowa – 13 osób 

 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra –  121 osób

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1679

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

 

 

Komunikat z dnia 10 lipca 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LZT/W/758/N/2020 z badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 7 lipca 2020r. (data wpływu: 10 lipca 2020r.)  stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 260 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).                                   

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 3335/20 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty.

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków,

- mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

- mycia zębów,

- mycia naczyń kuchennych,

- kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

- codziennego mycia,

- prania odzieży,

- prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

- spłukiwania toalet.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Trzciana, Kamionna, Kierlikówka, Łąkta Dolna, Rdzawa, Ujazd i Leszczyna

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

KOMUNIKAT z dnia 10 lipca 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem w badanie próbie wody najwyższego dopuszczalnego poziomu parametru
∑ Chloranów i chlorynów, dostarczanej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

wydano decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 8 lipca 2020r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru ∑Chloranów
i chlorynów, która wyniosła 1,0±0,2 mg/l
(wartość dopuszczalna 0,7 mg/l).

Chlorany i chloryny to związki mogące pojawić się w wodzie do spożycia w związku z wykorzystywaniem do dezynfekcji dwutlenku chloru. Związki te są zatem ubocznymi produktami dezynfekcji. Znaczenie zdrowotne przekroczenia powyższych parametrów w wodzie do spożycia przez ludzi nie jest w pełni wyjaśnione lecz dotychczasowe badani wskazują, że związki te jako silne utleniacze mogą powodować zmiany we krwi.

Zakład Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako właściciel obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociągu
o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Wodociąg zaopatrujezakład produkcyjny  Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat 10.07.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 10.07.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 10 lipca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

Zakażonych – 152 osób

Izolacja –6 osób

Hospitalizacja – 0 osób

Ozdrowieńcy -  141 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

 

Poddano kwarantannie  - 83  osoby

Kwarantanna domowa – 2 osób 

 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra –  81 osób

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1668

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: By mały kleszcz nie stał się dużym problemem!

 

W dniu 3 lipca 2020 r. rusza przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny kampania społeczna pn.: „BEZPIECZNE WAKACJE – PRZEPIS GIS”, kierowana do rodziny korzystającej z różnych form wypoczynku wakacyjnego.

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas rodzinnych wakacji  Główny Inspektorat Sanitarny w przystępny sposób będzie edukować, dostarczać i poszerzać niezbędną wiedzę i przydatne informacje oraz zwiększać świadomość tematów poruszanych w kampanii. Na stronie www.gis.gov.pl i profilach GIS w mediach społecznościowych będą publikowane przydatne informacje i praktyczne porady, które pozwolą zdrowo cieszyć się latem!

Zaczynamy od tematyki związanej z kleszczami. Jeśli chcecie się dowiedzieć co zrobić, by mały kleszcz nie stał się dużym problemem zachęcamy do śledzenia materiałów edukacyjnych. https://gis.gov.pl/kampania/bezpieczne-wakacje-by-maly-kleszcz-nie-stal-sie-duzym-problemem/

Komunikat 09.07.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 09.07.2020, godzina 8:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 09 lipca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

Zakażonych – 152 osób

Izolacja –6 osób

Hospitalizacja – 0 osób

Ozdrowieńcy -  141 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

Poddano kwarantannie  - 85  osoby

Kwarantanna domowa – 1 osób 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra –  84 osób

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1667

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni