chwilowki

Komunikaty

Zatrucia pokarmowe

Zatrucie pokarmowe- Salmonelloza

Zatrucia pokarmowe, czyli ostre schorzenia żołądkowo-jelitowe wywoływane są najczęściej przez zarazki lub ich toksyny, które dostały się do organizmu wraz  z pożywieniem. Najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych są bakterie typu Salmonella, obecne w przewodzie pokarmowym zwierząt hodowlanych i dzikich.
Bakterie te, wydalane z kałem, w sprzyjających, warunkach, takich jak ciepło, wilgoć, obecność białka, mogą przebywać poza organizmem żywym nawet przez kilka miesięcy (np. w glebie przez około 3 miesięcy, w wodzie - od kilku dni do kilku tygodni), a w wysuszonych produktach spożywczych mogą znajdować się przez nieograniczony czas.

Człowiek zakaża się najczęściej:

 •  poprzez spożycie żywności zanieczyszczonej odchodami zakażonych zwierząt np. drobiu, myszy, szczurów,
 •  od zakażonych ludzi i zwierząt, wydalających z kałem pałeczki Salmonella.
 •  poprzez spożycie produktów żywnościowych pochodzących od zwierząt zakażonych (jaja, mięso, surowe mleko),

Głównąprzyczyną zatruć pokarmowych jest używanie surowych jaj do ciast nie poddawanych pieczeniu (np. sernik "na zimno", legumina, ciasta  z  masą kremową na bazie surowych jajek), a także do wytwarzania domowych majonezów i jajecznicy. Innymi częstymi nośnikami zakażenia bywają rozdrobnione przetwory mięsne typu galaretki, pasztety, pierogi, kotlety mielone, tatar itp.

 

Co robić aby uniknąć Salmonelli:

 •   częste mycie rąk, szczególnie po wyjściu z toalety oraz przed przygotowywaniem i spożywaniem posiłków,
 •   dbałość o higienę pomieszczeń, sprzętów kuchennych i naczyń stołowych,
 •   przechowywanie żywności w niskiej temperaturze,
 •   zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności,
 •   unikanie spożywania lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców,
 •   wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso i jaja, tak aby nie stykały się z innymi produktami, nie poddawanymi obróbce termicznej,
 •   całkowite rozmrożenie mięsa, drobiu i ich przetworów przed przystąpieniem do ich smażenia, pieczenia, gotowania,
 •   zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności,
 •   poddawanie żywności działaniu wysokiej temperatury (pieczenie, gotowanie, duszenie), które jest najłatwiejszym sposobem zniszczenia bakterii,
 •   tępienie owadów i gryzoni przenoszących zarazki.
 •   unikanie spożywania lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców,
 •   dokładne mycie owoców i warzyw przed spożyciem,
 •   wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso i jaja, tak aby nie stykały się z innymi produktami, nie poddawanymi obróbce termicznej,

Pamiętaj, że w przypadku wystąpienia objawów chorobowych takich jak nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki i podwyższona temperatura należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

 

Wszystko o wszawicy!

Wesz ludzka, może się pojawić na każdej głowie i w każdym wieku. Problem wszawicy częściej dotyka dzieci, przebywających w dużych skupiskach: w szkołach, przedszkolach, na koloniach. Dzieci nie zachowują dystansu, podczas zabawy stykają się głowami, śpią razem, pożyczają sobie szczotki czy gumki do włosów, zakładają nie swoje czapki.

Wszawica – co to za choroba

Wszawica (inaczej pedikuloza) jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculus humanus capitis). Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy noclegownie). Wszawica nie jest chorobą skóry, lecz chorobą pasożytniczą.

Co powoduje wszawicę?

Najczęściej zarażają się dzieci w wieku 3-12 lat przez kontakty bezpośrednie w trakcie zabawy oraz nie w pełni wyrobione nawyki higieniczne, np.stosowanie wspólnych przedmiotów (szczotki, spinki, grzebienie, ubrania, nakrycia głowy, pluszowe zabawki, materace, pościel).

Jak długo trwa wszawica?

Jakie są objawy wszawicy i jak ją rozpoznać?

Pierwszym sygnałem wskazującym na obecność wszawicy jest uporczywe swędzenie, najbardziej intensywny w miejscu występowania pasożytów tj. okolicy skroniowej, ciemieniowej i potylicznej głowy. Może temu towarzyszyć zaczerwienienie głowy, szczególnie na linii włosów lub za uszami. Mogą występować przeczosy tj. drobne ranki i zadrapania spowodowane uporczywym świądem i drapaniem. Konsekwencją tego jest uszkodzenie skóry głowy, które może prowadzi do stanów zapalny i otwiera drogę do zakażeń bakteryjnych i/lub grzybiczych. W skrajnych przypadkach na głowie osoby zarażonej wszawicą pojawia się tzw. „kołtun” tj. włosy zlepione ropno-surowiczą wydzieliną.

Jak leczyć wszawicę?

W przypadku zdiagnozowania wszawicy należy bezwzględnie leczyć nie tylko samego pacjenta, ale także obserwować i ewentualnie leczyć wszystkie osoby kontaktujące się blisko z pacjentem (rodzina). Do zwalczenia wszawicy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu, który skutecznie likwiduje pasożyty. Obecnie stosowane są preparaty w postaci lotionu, żelu, szamponu i/lub kremu, można je dostać w aptekach. W trakcie leczenia należy bezwzględnie przestrzegać zasad i zaleceń co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji. Po użyciu preparatu należy wyczesać włosy gęstym grzebieniem (zabieg ten usuwa martwe wszy oraz odklejone gnidy). Potem grzebień należy starannie oczyścić (można wykonać to przez zamrażanie lub zanurzenie we wrzącej wodzie).

Zastosowanie preparatu należy powtórzyć po 7-10 dniach. Specjalnym czynnościom poddane powinny być również rzeczy osobiste osoby zarażonej i osób z najbliższego otoczenia. Wszelkie ozdoby do włosów, grzebienie, szczotki należy wygotować lub zniszczyć. Ubrania, pościel należy wyprać w temperaturze co najmniej 60°C (temp. 53.5°C zabija wszy i ich jaja) lub chemicznie i wyprasować żelazkiem z funkcją pary szczególnie przy szwach. Rzeczy, których nie można wyprać trzeba spryskać preparatem owadobójczym, a następnie szczelnie zamknąć na 10 dni w foliowym worku, następnie wyczyścić na sucho lub mokro. W pomieszczeniach należy odkurzyć podłogę i meble. Pluszowe zabawki wyprać lub przetrzymać w zamrażalniku ok. 24-48 godzin.

Kiedy wszawica jest wyleczona?

Czas leczenia zależy od czasu trwania kuracji. Zasady i zalecenia co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji znajdują się na opakowaniu i/lub ulotce dołączonej do opakowania odpowiedniego preparatu.

GRUNT TO PROFILAKTYKA!!!!!

Dobre nawyki higieniczne i wiedza na temat wszawicy pozwolą na wczesne wykrycie obecności pasożytów i ich szybką eliminację. Najprostszym sposobem zapobiegania wszawicy jest w pierwszej kolejności edukacja, która powinna doprowadzić do powstania właściwych nawyków higienicznych od najmłodszych lat, związanych z korzystaniem z rzeczy osobistych (grzebienie, szczotki do włosów, ozdoby do włosów, itp.), zwłaszcza na kryć głowy.

Kolejnym krokiem jest systematyczna kontrola i sprawdzanie skóry głowy, a także właściwa jej pielęgnacja poprzez mycie włosów w miarę indywidualnych potrzeb (ale nie rzadziej niż raz w tygodniu), stosowanie odżywek ułatwiających rozczesywanie, codzienne czesanie i szczotkowanie włosów, związywanie dług ich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację

Jak zapobiegać wszawicy?

Zastosowanie kilku prostych zasad może uchronić nas i nasze dzieci przed wszawicą:

 • dokonuj systematycznych przeglądów włosów dziecka (zwłaszcza okolic karku, skroni, za uszami),
 • staraj się pamiętać o codziennym wyczesywaniu włosów,
 • podczas zabawy z innymi dziećmi, treningów, zajęć grupowych, upinaj lub związuj włosy dziecka,
 • przypominaj dzieciom o przestrzeganiu zasad higieny osobistej,
 • uczulaj dzieci, aby nie wymieniały się z rówieśnikami rzeczami osobistymi (np. szczotką, grzebieniem, czapką).

Czego nie należy robić?

 • Nie wolno!!!

Stosować u ludzi preparatów przeciw wszawicy przeznaczonych dla zwierząt. Mogą one działać toksycznie i/lub drażniąco na skórę głowy i przynosić skutki odwrotne do zamierzonego, a tym samym przedłużać i utrudniać leczenie.

 • Bezwzględnie nie wolno!!!

Piętnować osoby dotkniętej wszawicą i jej rodziny. Wszawica może wystąpić w każdym środowisku niezależnie od statusu ekonomicznego i poziomu higieny. Powszechnie występująca stygmatyzacja pacjentów ze zdiagnozowaną wszawicą jest główną przyczyną braku wymiany informacji i tym samym utrudnia w znacznym stopniu podjęcie czynności mających na celu leczenie i zapobieganie tym pasożytom.

Dlaczego wszawica powraca?

Dbałość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na częstość występowania wszawicy. Może się nią zarazić każda osoba przez kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi. Zarażenie następuje w wyniku bliskiego kontaktu z chorym lub jego rzeczami osobistymi, ponadto zarażeniu się wszawicą sprzyjają duże skupiska ludzi.

żródło: https://gis.gov.pl

Więcej informacji w materiałach poniżej.

 

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZA OKRES 20.06-31.07.2019R - Powiat Bocheński

Rodzaj informacji LP. formy wyjazdowe formy w miejscu zamieszkania OGÓŁEM
wypoczynek
w obiekcie hotelowym
lub innym obiekcie,
w którym świadczone
są usługi hotelarskie***
wypoczynek
w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku
obozy pod namiotami
ze stałą infrastrukturą komunalną bez stałej infrastruktury komunalnej
01 02 03 04 05 06 07
Liczba turnusów ogółem wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku 1. 28 5 0 0 25 58
Liczba  uczestników wypoczynku 2. 372 150 0 0 682 1 204
Liczba turnusów tzw. "dzikich"* 3 0 0 0 0 0 0
Liczba turnusów skontrolowanych w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży** 4 12 4 0 0 15 31
Liczba kontroli  ogółem 5 12 4 0 0 15 31
w tym: interwencyjnych 6 0 0 0 0 0 0
tzw. "dzikich" 7 0 0 0 0 0 0
Liczba turnusów ogółem, w których stwierdzono uchybienia i nieprawiedliwości** 8 0 0 0 0 0 0
W tym liczba turnusów które nie zapewniły odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych 9 0 0 0 0 0 0
w których limit miejsc  został przekroczony 10 0 0 0 0 0 0
z niedostateczną liczbą urządzen sanitarnych 11 0 0 0 0 0 0
w których odnotowano brak ciepłej wody do mycia 12 0 0 0 0 0 0
w których stwierdzono niewłaściwe urządzenie kąpieliska 13 0 0 0 0 0 0
w których stwierdzono brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu 14 0 0 0 0 0 0
w których wyłączono z użytkowania pomieszczenia w złym stanie sanitarnym 15 0 0 0 0 0 0
o których unieruchomienie wnioskowano do Kuratora Oświaty 16 0 0 0 0 0 0
zamkniętych decyzją państwowego inspektora sanitarnego 14 0 0 0 0 0 0
Stan zdrowia uczestników wypoczynku choroby liczba przypadków 18 0 0 0 0 0 0
wypadki i urazy liczba przypadków 19 0 1 0 0 1 2
zatrucia pokarmowe**** liczba przypadków 20 0 0 0 0 0 0

Na turnusach prowadzno dystrybucję ulotek pt. "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", "Patent na bezpieczne wakacje".

Nasze służby sanitarne obchodzą 100-lecie istnienia.

W 2019 roku świętujemy jubileusz 100-lecia służb sanitarnych oraz 65-lecia istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z tej okazji warto przybliżyć historię tej ważnej jednostki, która na terenie powiatu bocheńskiego działa od 1955 roku.

 

Spotkanie pracowników i emerytów z okazji obchodów 100 - lecia

służb sanitarnych w Bochni - Czerwiec 2019r.

 

Historia służb sanitarnych w Polsce rozpoczęła się po zakończeniu I Wojny Światowej wraz z uchwaleniem Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. W tym samym roku powstał Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny w Warszawie, który w 1923 r. zmienił nazwę na Państwowy Zakład Higieny. W 1920 r. utworzony został urząd Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemiami, które szerzyły się po zakończeniu I Wojny Światowej. Urząd ten został ponownie powołany po zakończeniu II Wojny Światowej.

W powiecie bocheńskim służby sanitarne działają od 1955 r. W lipcu tamtego roku lek med. Władysław Krupa  zorganizował, zatrudniającą na początku 5 osób, Powiatową Kolumnę Sanitarną, którą kierował do 1957 r. Siedziba Powiatowej Kolumny Sanitarnej mieściła się w Bochni ul. 22 lipca 17. Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana na mocy dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 1956 r. na bazie Powiatowej Kolumny Sanitarnej powstała w Bochni Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Pierwszym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  i dyrektorem Powiatowej Stacji został lek med. Jan Florczyk (1957-1966), następnie funkcję tę pełnili lek med. Adam Serwin ( 1966-1999). W latach 80 został przeprowadzony remont kapitalny budynku.  Budynek opuszcza Pogotowie Ratunkowe i PCK. Garaże zostają adaptowane na laboratoria i pomieszczenia biurowe, budynek w całości przechodzi  w administrację PSSE. Utworzono 3 laboratoria: badań bakteriologicznych, higieny żywienia i żywności oraz higieny komunalnej, możliwość wykonywania badań laboratoryjnych przekładała się na poprawę skuteczności nadzoru sanitarnego. W 1975 r. w wyniku zmian  w podziale administracyjnym kraju Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zmieniła nazwę na Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wkrótce zostało uruchomienie laboratorium higieny pracy. Liczba zatrudnionych wzrosła do 40 osób. Wszyscy pracownicy posiadali pełne kwalifikacje zawodowe. Po wprowadzeniu zmian w podziale administracyjnym kraju w 1999 r. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna została ponownie przemianowana na Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Od lipca 1999 r do listopada 2002 r Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i dyrektorem Powiatowej Stacji została lek med. Ewa Leśna, za której w 2001 roku Stacja zostaje przeniesiony na okres remontu tj. 6 lat do Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego, po decyzji Inspektora Nadzoru Budowlanego zakazującego użytkowanie budynku do czasu jego wyremontowania. W listopadzie 2003 na stanowisko  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  powołany został Stanisław Weiss. 26 marca 2007r Stacja przenosi się do odnowionej siedziby przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5. W styczniu 2009 roku  odbył się audyt certyfikujący PCA w Warszawie.. W sierpniu 2013 roku zostaje obcięty budżet o 10 etatów, w związku z likwidacją laboratoriów w województwie małopolskim. W październiku 2013 r odchodzi na emeryturę  Stanisław Weiss. W listopadzie 2013r zostaje powołana na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Halina Bielec. Pomieszczenia i sprzęt Stacji zostają przekazane w styczniu 2014r  porozumieniem trójstronnym poprzez Starostwo Powiatowe w Bochni Szpitalowi Powiatowemu w Bochni   w celu kontynuacji badań laboratoryjnych na rzecz bezpieczeństwa sanitarnego.

Obecnie zadania i zakres funkcjonowania służb sanitarnych reguluje ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie, z którą Inspekcja została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Zakres prowadzonego nadzoru nakierowany jest na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych występujących m.in. w miejscu zamieszkania, pracy i wypoczynku, a także na zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i prowadzenie działalności zapobiegawczej w zakresie chorób zawodowych.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie, co przekłada się na ścisłą współpracę z innymi służbami i inspekcjami pozostającymi pod zwierzchnictwem Starosty Bocheńskiego. Istotnym dopełnieniem działań kontrolnych i nadzorczych jest prowadzenie edukacji zdrowotnej w celu ukształtowania właściwych postaw wobec zdrowia. Nasze działania skierowane są do osób w każdym wieku –  zarówno dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Należy nadmienić, że działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bocheńskiego przyczyniły się m.in. do znacznego ograniczenia zachorowań na choroby zakaźne, poprawy stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, poprawy zaopatrzenia w wodę pitną dobrej jakości oraz warunków produkcji i sprzedaży żywności.

                                                                                                                                                                                                                                                  

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 Halina Bielec

                                                

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

 

 

Bochnia, dnia 12 czerwca 2019 r.

W życiu każdego z nas

zbyt często się zdarza,

Ze coś nas boli.

 

Ale, z czyjej winy?

Czy zawsze z własnej winy?

A może złego środowiska,

które nas otacza?

A może czasem z pomyłki

jakiegoś lekarza?

 

Witalnej energii – nieustannie z nas ubywa od urodzenia,

A dzisiaj – na temat zdrowia,

każdy z nas ma wiele do powiedzenia.

 

Ogólnie wiemy, że kto ciało i duszę

racjonalnie pielęgnuje,

czyli higienę i profilaktykę

świadomie i powszechnie stosuje,

ten zawsze jest mądrze sytym,

w wyniku tego – nie choruje.

 

Rozjaśnijmy więc swój umysł,

spędźmy z oczu chmury

i zacznijmy chronić  - NASZE ZDROWIE

W IMIĘ WSPÓLNEGO DOBRA,

W IMIĘ  - NARODOWEJ KULTURY.

 

Z okazji 100-lecia służb sanitarnych i 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

i uroczystego spotkania pracowników PIS w Bochni dedykuję.

 

Adam Tadeusz Szarek

 

 

 

 

 

Piknik Rodzinny

W dniu 14.07.2019 w Parku Uzbornia w Bochni odbył się Piknik Rodzinny. Dla uczestników zapewniono mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci  jak i dorosłych miedzy innymi: zabawy, konkursy, zawody sportowe gry terenowe, warsztaty plastyczne  a także punkt dla zdrowia zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bochni wraz z Oddziałem Rejonowym PCK w Bochni. W czasie spotkania mierzono ciśnienie krwi, młodzież oraz dorośli testowali narkogogle i alkogogle, dokonywano  też pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palących papierosy. Chętni mogli uzyskać poradę na temat zdrowego stylu życia. Rozdawano ulotki o tematyce zdrowotnej i czerwonokrzyskiej,  częstowano owocami. Mimo kapryśnej pogody  na piknik licznie przybyli mieszkańcy miasta i okolic.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni