chwilowki

Komunikaty

Komunikat Bieżąca ocena jakości wody w Kąpielisku – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni  na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018r., poz. 2268) i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 255) po zapoznaniu się z:

-protokołem poboru próby wody z kąpieliska Zalew Łapanów nr 1708/2019 z dnia 14.08.2019r. (wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

-sprawozdaniem nr 1925/Z/2019 z dnia 19.08.2019r. z badania wody pobranej dnia 14.08.2019r. z kąpieliska Zalew Łapanów (data wpływu: 12.08.19r.)

 

 

 wydał w dniu 29 sierpnia 2019r. opinię nr 93/19 o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

                                                                                                           mgr inż. Halina Bielec

 

Informacje o kąpielisku są na bieżąco aktualizowane w Serwisie Kąpieliskowym – zakładka na stronie PSSE w Bochni.

Link do Kąpieliska Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „ZALEW” w Łapanowie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/567

 

Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2018 roku

Z okazji jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w Polsce oraz 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostało opublikowane okolicznościowe wydanie  "Stanu sanitarnego województwa małopolskiego w 2018 r."

Publikacja ta dostępna jest na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie pod adresem:  https://wsse.krakow.pl/page/stan-sanitarny-malopolski/

Zatrucia pokarmowe

Zatrucie pokarmowe- Salmonelloza

Zatrucia pokarmowe, czyli ostre schorzenia żołądkowo-jelitowe wywoływane są najczęściej przez zarazki lub ich toksyny, które dostały się do organizmu wraz  z pożywieniem. Najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych są bakterie typu Salmonella, obecne w przewodzie pokarmowym zwierząt hodowlanych i dzikich.
Bakterie te, wydalane z kałem, w sprzyjających, warunkach, takich jak ciepło, wilgoć, obecność białka, mogą przebywać poza organizmem żywym nawet przez kilka miesięcy (np. w glebie przez około 3 miesięcy, w wodzie - od kilku dni do kilku tygodni), a w wysuszonych produktach spożywczych mogą znajdować się przez nieograniczony czas.

Człowiek zakaża się najczęściej:

 •  poprzez spożycie żywności zanieczyszczonej odchodami zakażonych zwierząt np. drobiu, myszy, szczurów,
 •  od zakażonych ludzi i zwierząt, wydalających z kałem pałeczki Salmonella.
 •  poprzez spożycie produktów żywnościowych pochodzących od zwierząt zakażonych (jaja, mięso, surowe mleko),

Głównąprzyczyną zatruć pokarmowych jest używanie surowych jaj do ciast nie poddawanych pieczeniu (np. sernik "na zimno", legumina, ciasta  z  masą kremową na bazie surowych jajek), a także do wytwarzania domowych majonezów i jajecznicy. Innymi częstymi nośnikami zakażenia bywają rozdrobnione przetwory mięsne typu galaretki, pasztety, pierogi, kotlety mielone, tatar itp.

 

Co robić aby uniknąć Salmonelli:

 •   częste mycie rąk, szczególnie po wyjściu z toalety oraz przed przygotowywaniem i spożywaniem posiłków,
 •   dbałość o higienę pomieszczeń, sprzętów kuchennych i naczyń stołowych,
 •   przechowywanie żywności w niskiej temperaturze,
 •   zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności,
 •   unikanie spożywania lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców,
 •   wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso i jaja, tak aby nie stykały się z innymi produktami, nie poddawanymi obróbce termicznej,
 •   całkowite rozmrożenie mięsa, drobiu i ich przetworów przed przystąpieniem do ich smażenia, pieczenia, gotowania,
 •   zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności,
 •   poddawanie żywności działaniu wysokiej temperatury (pieczenie, gotowanie, duszenie), które jest najłatwiejszym sposobem zniszczenia bakterii,
 •   tępienie owadów i gryzoni przenoszących zarazki.
 •   unikanie spożywania lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców,
 •   dokładne mycie owoców i warzyw przed spożyciem,
 •   wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso i jaja, tak aby nie stykały się z innymi produktami, nie poddawanymi obróbce termicznej,

Pamiętaj, że w przypadku wystąpienia objawów chorobowych takich jak nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki i podwyższona temperatura należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

 

Wszystko o wszawicy!

Wesz ludzka, może się pojawić na każdej głowie i w każdym wieku. Problem wszawicy częściej dotyka dzieci, przebywających w dużych skupiskach: w szkołach, przedszkolach, na koloniach. Dzieci nie zachowują dystansu, podczas zabawy stykają się głowami, śpią razem, pożyczają sobie szczotki czy gumki do włosów, zakładają nie swoje czapki.

Wszawica – co to za choroba

Wszawica (inaczej pedikuloza) jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową (Pediculus humanus capitis). Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci i młodzieży. Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy noclegownie). Wszawica nie jest chorobą skóry, lecz chorobą pasożytniczą.

Co powoduje wszawicę?

Najczęściej zarażają się dzieci w wieku 3-12 lat przez kontakty bezpośrednie w trakcie zabawy oraz nie w pełni wyrobione nawyki higieniczne, np.stosowanie wspólnych przedmiotów (szczotki, spinki, grzebienie, ubrania, nakrycia głowy, pluszowe zabawki, materace, pościel).

Jak długo trwa wszawica?

Jakie są objawy wszawicy i jak ją rozpoznać?

Pierwszym sygnałem wskazującym na obecność wszawicy jest uporczywe swędzenie, najbardziej intensywny w miejscu występowania pasożytów tj. okolicy skroniowej, ciemieniowej i potylicznej głowy. Może temu towarzyszyć zaczerwienienie głowy, szczególnie na linii włosów lub za uszami. Mogą występować przeczosy tj. drobne ranki i zadrapania spowodowane uporczywym świądem i drapaniem. Konsekwencją tego jest uszkodzenie skóry głowy, które może prowadzi do stanów zapalny i otwiera drogę do zakażeń bakteryjnych i/lub grzybiczych. W skrajnych przypadkach na głowie osoby zarażonej wszawicą pojawia się tzw. „kołtun” tj. włosy zlepione ropno-surowiczą wydzieliną.

Jak leczyć wszawicę?

W przypadku zdiagnozowania wszawicy należy bezwzględnie leczyć nie tylko samego pacjenta, ale także obserwować i ewentualnie leczyć wszystkie osoby kontaktujące się blisko z pacjentem (rodzina). Do zwalczenia wszawicy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu, który skutecznie likwiduje pasożyty. Obecnie stosowane są preparaty w postaci lotionu, żelu, szamponu i/lub kremu, można je dostać w aptekach. W trakcie leczenia należy bezwzględnie przestrzegać zasad i zaleceń co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji. Po użyciu preparatu należy wyczesać włosy gęstym grzebieniem (zabieg ten usuwa martwe wszy oraz odklejone gnidy). Potem grzebień należy starannie oczyścić (można wykonać to przez zamrażanie lub zanurzenie we wrzącej wodzie).

Zastosowanie preparatu należy powtórzyć po 7-10 dniach. Specjalnym czynnościom poddane powinny być również rzeczy osobiste osoby zarażonej i osób z najbliższego otoczenia. Wszelkie ozdoby do włosów, grzebienie, szczotki należy wygotować lub zniszczyć. Ubrania, pościel należy wyprać w temperaturze co najmniej 60°C (temp. 53.5°C zabija wszy i ich jaja) lub chemicznie i wyprasować żelazkiem z funkcją pary szczególnie przy szwach. Rzeczy, których nie można wyprać trzeba spryskać preparatem owadobójczym, a następnie szczelnie zamknąć na 10 dni w foliowym worku, następnie wyczyścić na sucho lub mokro. W pomieszczeniach należy odkurzyć podłogę i meble. Pluszowe zabawki wyprać lub przetrzymać w zamrażalniku ok. 24-48 godzin.

Kiedy wszawica jest wyleczona?

Czas leczenia zależy od czasu trwania kuracji. Zasady i zalecenia co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji znajdują się na opakowaniu i/lub ulotce dołączonej do opakowania odpowiedniego preparatu.

GRUNT TO PROFILAKTYKA!!!!!

Dobre nawyki higieniczne i wiedza na temat wszawicy pozwolą na wczesne wykrycie obecności pasożytów i ich szybką eliminację. Najprostszym sposobem zapobiegania wszawicy jest w pierwszej kolejności edukacja, która powinna doprowadzić do powstania właściwych nawyków higienicznych od najmłodszych lat, związanych z korzystaniem z rzeczy osobistych (grzebienie, szczotki do włosów, ozdoby do włosów, itp.), zwłaszcza na kryć głowy.

Kolejnym krokiem jest systematyczna kontrola i sprawdzanie skóry głowy, a także właściwa jej pielęgnacja poprzez mycie włosów w miarę indywidualnych potrzeb (ale nie rzadziej niż raz w tygodniu), stosowanie odżywek ułatwiających rozczesywanie, codzienne czesanie i szczotkowanie włosów, związywanie dług ich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację

Jak zapobiegać wszawicy?

Zastosowanie kilku prostych zasad może uchronić nas i nasze dzieci przed wszawicą:

 • dokonuj systematycznych przeglądów włosów dziecka (zwłaszcza okolic karku, skroni, za uszami),
 • staraj się pamiętać o codziennym wyczesywaniu włosów,
 • podczas zabawy z innymi dziećmi, treningów, zajęć grupowych, upinaj lub związuj włosy dziecka,
 • przypominaj dzieciom o przestrzeganiu zasad higieny osobistej,
 • uczulaj dzieci, aby nie wymieniały się z rówieśnikami rzeczami osobistymi (np. szczotką, grzebieniem, czapką).

Czego nie należy robić?

 • Nie wolno!!!

Stosować u ludzi preparatów przeciw wszawicy przeznaczonych dla zwierząt. Mogą one działać toksycznie i/lub drażniąco na skórę głowy i przynosić skutki odwrotne do zamierzonego, a tym samym przedłużać i utrudniać leczenie.

 • Bezwzględnie nie wolno!!!

Piętnować osoby dotkniętej wszawicą i jej rodziny. Wszawica może wystąpić w każdym środowisku niezależnie od statusu ekonomicznego i poziomu higieny. Powszechnie występująca stygmatyzacja pacjentów ze zdiagnozowaną wszawicą jest główną przyczyną braku wymiany informacji i tym samym utrudnia w znacznym stopniu podjęcie czynności mających na celu leczenie i zapobieganie tym pasożytom.

Dlaczego wszawica powraca?

Dbałość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na częstość występowania wszawicy. Może się nią zarazić każda osoba przez kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi. Zarażenie następuje w wyniku bliskiego kontaktu z chorym lub jego rzeczami osobistymi, ponadto zarażeniu się wszawicą sprzyjają duże skupiska ludzi.

żródło: https://gis.gov.pl

Więcej informacji w materiałach poniżej.

 

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZA OKRES 20.06-31.07.2019R - Powiat Bocheński

Rodzaj informacji LP. formy wyjazdowe formy w miejscu zamieszkania OGÓŁEM
wypoczynek
w obiekcie hotelowym
lub innym obiekcie,
w którym świadczone
są usługi hotelarskie***
wypoczynek
w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku
obozy pod namiotami
ze stałą infrastrukturą komunalną bez stałej infrastruktury komunalnej
01 02 03 04 05 06 07
Liczba turnusów ogółem wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku 1. 28 5 0 0 25 58
Liczba  uczestników wypoczynku 2. 372 150 0 0 682 1 204
Liczba turnusów tzw. "dzikich"* 3 0 0 0 0 0 0
Liczba turnusów skontrolowanych w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży** 4 12 4 0 0 15 31
Liczba kontroli  ogółem 5 12 4 0 0 15 31
w tym: interwencyjnych 6 0 0 0 0 0 0
tzw. "dzikich" 7 0 0 0 0 0 0
Liczba turnusów ogółem, w których stwierdzono uchybienia i nieprawiedliwości** 8 0 0 0 0 0 0
W tym liczba turnusów które nie zapewniły odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych 9 0 0 0 0 0 0
w których limit miejsc  został przekroczony 10 0 0 0 0 0 0
z niedostateczną liczbą urządzen sanitarnych 11 0 0 0 0 0 0
w których odnotowano brak ciepłej wody do mycia 12 0 0 0 0 0 0
w których stwierdzono niewłaściwe urządzenie kąpieliska 13 0 0 0 0 0 0
w których stwierdzono brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu 14 0 0 0 0 0 0
w których wyłączono z użytkowania pomieszczenia w złym stanie sanitarnym 15 0 0 0 0 0 0
o których unieruchomienie wnioskowano do Kuratora Oświaty 16 0 0 0 0 0 0
zamkniętych decyzją państwowego inspektora sanitarnego 14 0 0 0 0 0 0
Stan zdrowia uczestników wypoczynku choroby liczba przypadków 18 0 0 0 0 0 0
wypadki i urazy liczba przypadków 19 0 1 0 0 1 2
zatrucia pokarmowe**** liczba przypadków 20 0 0 0 0 0 0

Na turnusach prowadzno dystrybucję ulotek pt. "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", "Patent na bezpieczne wakacje".

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni