Komunikaty

KOMUNIKAT-26.06.2020

 


 

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 26.06.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 26 czerwca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

Zakażonych – 152 osób

 

Izolacja – 7 osób

Hospitalizacja – 1 osób

Ozdrowieńcy -  139 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

 

Poddano kwarantannie  -  56  osób

 

Kwarantanna domowa – 4 osób 

 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra – 52 osób 

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1665

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)


 

KOMUNIKAT-25.06.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 25.06.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 25 czerwca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

Zakażonych – 152 osób

 

Izolacja – 6 osób

Hospitalizacja – 3 osób

Ozdrowieńcy -  138 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

 

Poddano kwarantannie  -  56  osób

 

Kwarantanna domowa – 4 osób 

 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra – 52 osób 

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1663

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)


 

KOMUNIKAT 24.06.2020

 

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 24.06.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 24 czerwca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

Zakażonych – 152 osób

 

Izolacja – 6 osób

Hospitalizacja – 3 osób

Ozdrowieńcy -  138 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

 

Poddano kwarantannie  -  55  osób

 

Kwarantanna domowa – 4 osób 

 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra – 51 osób 

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1663

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

KOMUNIKAT z dnia 23 czerwca 2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 22 czerwca 2020r. zostały pobrane do badania próbki wody z dwóch punktów poboru tj. Budynek Urzędu Gminy w Łapanowie oraz Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej. W próbce wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni ze Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej na podstawie cząstkowego wyniku badania wody z dnia 23 czerwca 2020r. stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów:

- Mętność, która wyniosła 11 NTU (wartość dopuszczalna: Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU), 

- Barwa, która wyniosła 20 mg Pt/l (wartość dopuszczalna: akceptowalna przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian. Pożądana wartość tego parametru w kranie konsumenta do 15 mg Pt/l),

- Zapach, nieakceptowalny (wartość dopuszczalna: akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pod warunkiem,

że wartość Mętności w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 11 NTU

Na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań nr LZT/W/683/N/2020 (Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej) oraz nr LZT/W/682/N/2020 (Budynek Urzędu Gminy w Łapanowie) z dnia 23 czerwca 2020r. stwierdzono także, że:

Liczba Bakterii grupy coli wyniosła 0 jtk/ 100ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml)

Liczba Escherichia coli wyniosła 0 jtk/ 100ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml)

 

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

KOMUNIKAT 23.06.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 23.06.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 23 czerwca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

Zakażonych – 152 osób

Izolacja –6 osób

Hospitalizacja – 3 osób

Ozdrowieńcy -  138 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

 

Poddano kwarantannie  -  49  osób

Kwarantanna domowa – 4 osób 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra – 45 osób 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1663

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

KOMUNIKAT-22.06.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 22.06.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 22 czerwca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

Zakażonych – 152 osób

Izolacja –7 osób

Hospitalizacja – 2 osób

Ozdrowieńcy -  138 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

 

Poddano kwarantannie  -  50  osób

Kwarantanna domowa – 5 osób 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra – 45 osób 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1663

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

 

 

KOMUNIKAT 21.06.2020

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 21.06.2020, godzina 8:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 21 czerwca 2020 roku, godz. 8:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

Zakażonych – 152 osób

 

Izolacja – 7 osób

Hospitalizacja – 2 osób

Ozdrowieńcy -  138 osób

Zgon -  5 ( w tym 3 COVID-19)

 

Przypadki potwierdzone w poszczególnych gminach:

 

Miasto Bochnia63

Gmina Bochnia-  18

Gmina Drwinia – 16

Gmina Lipnica Murowana – 1

Gmina Łapanów – 7  

Gmina Nowy Wiśnicz – 23

Gmina Rzezawa – 20

Gmina Trzciana – 4

 

Poddano kwarantannie  -  55  osób

 

Kwarantanna domowa – 6 osób 

 

Kwarantanna na mocy Rozporządzenia Rady Ministra – 49 osób 

 

Ogólna liczba wydanych decyzji o kwarantannie – 1663

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.ploraz www.mz.gov.pl)

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni