chwilowki

Komunikaty

Dotyczy: wstrzymania przyjmowania prób kału do badań

W związku z dniem wolnym przypadającym na 1 listopada 2019 r.,  wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniu 30 października 2019r.

Wznowienie przyjmowania próbek zgodnie z ustalonym harmonogramem nastąpi z dniem 4 listopada 2019 r.

KAMPANIA PREWENCYJNO-KONTROLNA pt. „ DOBRY PRZEPIS NA BEZPIECZEŃSTWO”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że  Główny Inspektor Sanitarny przystąpił do współpracy  w kampanii prewencyjno-kontrolnej pt. „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, na zasadach podmiotu wspierającego popularyzację założeń  przedsięwzięcia skierowanego do branży przetwórstwa mięsnego.

Głównym organizatorem kampanii jest Państwowa Inspekcja Pracy, celem jej jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się   przetwórstwem mięsa poprzez  zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa.

Informacje nt. kampanii dostępne są na stronie internetowej :

 http://www.bhpnatak.pl

Konferencja „Bądźmy zdrowi- 100 lat służb sanitarnych”

Z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych i 65-lecia powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu 11 października br. na Zamku w Nowym Wiśniczu odbędzie się konferencja „Bądźmy  zdrowi - 100 lat służb sanitarnych” organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Bochni i Państwową Inspekcję Sanitarną w Bochni. Bedzie to okazja do przypomnienia historii służb sanitarnych w Polsce, podsumowania stu lat działalności na rzecz  polskiego społeczeństwa  oraz podkreślania współczesnych  wyzwań które stoją przed Państwową Inspekcją Sanitarną.

Ważnym akcentem wydarzenia będzie również wystawa zdjęć przedstawiająca rozwój i wieloletnią działalność Służb Sanitarnych w Bochni.

PRELEKCJE NA TEMAT GRZYBÓW

W ramach „Dnia Bezpiecznego Grzybobrania” w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Bochni odbyło się spotkanie edukacyjne,  na które zaproszono dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bochni i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bochni. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat  budowy grzyba, cech charakteryzujących poszczególne gatunki  grzybów,  poznali zasady bezpiecznego grzybobrania. Otrzymali także ulotki „Zatrucia grzybami. Objawy, Pierwsza pomoc, Leczenie”.

 

Pamiętaj!

Zbieraj grzyby, co, do których masz całkowitą pewność. Jeżeli masz wątpliwości, nie ryzykuj, przynieś grzyby do najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w której dyżury pełnią klasyfikatorzy grzybów. Specjalista bezpłatnie oceni czy grzyby są jadalne, niejadalne czy też trujące.

Szkolenie „Bezpieczne grzybobranie” 9.09.2019 r.

Szkolenie będzie połączone z prezentacją i wystawą grzybów świeżych. Będzie możliwość konsultacji z grzyboznawcą.

Miejsce szkolenia:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76, sala nr 3

Termin szkolenia: 9 września 2019 r., godz. 10:00

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani tematyką związaną z grzybami i bezpieczeństwem ich zbierania (w szczególności zapraszamy te osoby, które do tej pory nie miały okazji wziąć udziału w szkoleniach)

Warunki uczestnictwa: zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie (12 25 49 503, w godzinach od 7:30 do 15:05) oraz drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie zgłoszenia oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska w celu rejestracji i udziału w szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w skutek zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Klauzula obowiązku informacyjnego

Działając na podstawie z art. 13 i art. 14 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679” oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000)  informuję, iż Pani/Pana:
– dane osobowe są przetwarzane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Prądnicka 76, 31-202 Kraków, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555;
1) dane są przetwarzane w celu uczestnictwa w szkoleniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679 i zgodnie z jego treścią
2) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. Odmowa podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w organizowanym szkoleniu;
3) Pani/Pana dane osobowe nie zostaną ujawnione innym odbiorcom;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres:
– wieczyście od dnia zakończenia szkolenia zgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu akt nr 0230 Załącznika nr 5 – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
6) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679;
8) Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w    22  ust.  1 i  4 Rozporządzenia (UE) 2016/679;
9)  administratorem Pani/Pana danych jest Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 31-202 Kraków, Prądnicka 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555;
10) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: (12) 25 49 405.
Informuję również Panią/Pana, iż stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/ Pan uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Informuję również, iż stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679  za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

INFORMACJA
dla osób uczestniczących w szkoleniu „Bezpieczne grzybobranie”, 9 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy że, podczas szkolenia „Bezpieczne grzybobranie” mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe. Może wiązać się to z upublicznieniem wizerunku osoby/osób uczestniczących w tych wydarzeniach: na stronie internetowej WSSE oraz na jej profilach w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter).

W świetle obowiązującego prawa zgoda osoby na przetwarzanie w tym upublicznienie jej wizerunku nie jest wymagana w przypadku wizerunku osoby powszechnie znanej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Wykonanie zdjęć których celem jest utrwalenie wizerunku konkretnych osób (nie stanowiących szczegółu całości) wymaga uzyskania uprzedniej zgody osoby fotografowanej. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest WSSE, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: (12) 25 49 405.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZA OKRES 20.06-30.08.2019R - Powiat Bocheński

Rodzaj informacji LP. formy wyjazdowe formy w miejscu zamieszkania OGÓŁEM
wypoczynek
w obiekcie hotelowym
lub innym obiekcie,
w którym świadczone
są usługi hotelarskie***
wypoczynek
w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku
obozy pod namiotami
ze stałą infrastrukturą komunalną bez stałej infrastruktury komunalnej
01 02 03 04 05 06 07
Liczba turnusów ogółem wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku 1. 29 5 0 0 26 60
Liczba  uczestników wypoczynku 2. 721 150 0 0 1026 1897
Liczba turnusów tzw. "dzikich"* 3 0 0 0 0 0 0
Liczba turnusów skontrolowanych w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży** 4 20 4 0 0 23 47
Liczba kontroli  ogółem 5 21 4 0 0 23 48
w tym: interwencyjnych 6 1 0 0 0 0 1
tzw. "dzikich" 7 0 0 0 0 0 0
Liczba turnusów ogółem, w których stwierdzono uchybienia i nieprawiedliwości** 8 0 0 0 0 0 0
W tym liczba turnusów które nie zapewniły odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych 9 0 0 0 0 0 0
w których limit miejsc  został przekroczony 10 0 0 0 0 0 0
z niedostateczną liczbą urządzen sanitarnych 11 0 0 0 0 0 0
w których odnotowano brak ciepłej wody do mycia 12 0 0 0 0 0 0
w których stwierdzono niewłaściwe urządzenie kąpieliska 13 0 0 0 0 0 0
w których stwierdzono brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu 14 0 0 0 0 0 0
w których wyłączono z użytkowania pomieszczenia w złym stanie sanitarnym 15 0 0 0 0 0 0
o których unieruchomienie wnioskowano do Kuratora Oświaty 16 0 0 0 0 0 0
zamkniętych decyzją państwowego inspektora sanitarnego 14 0 0 0 0 0 0
Stan zdrowia uczestników wypoczynku choroby liczba przypadków 18 0 0 0 0 0 0
wypadki i urazy liczba przypadków 19 0 1 0 0 2 3
zatrucia pokarmowe**** liczba przypadków 20 0 0 0 0 0 0

Na turnusach prowadzno dystrybucję ulotek/materiałów informacyjnych pt."Patent na bezpieczne wakacje",  "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu",  a także dot. HIV/AIDS. Przekazano ponadto materiały informacyjne dot. profilaktyki wszawicy "Wszystko o wszawicy", instruowano o zwracaniu szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i higienę uczestników, częste mycie rąk.

Komunikat z dnia 29 sierpnia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego zakład produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. - Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 28 sierpnia 2019r. -
sprawozdanie nr LW/3235-1/ NS/2019 (data wpływu: 29 sierpnia 2019r.) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Escherichia coli, która wyniosła
7 jtk/100ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz woda ta nie może być używana w produkcji żywności  
w wodociągu zaopatrującego zakład produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. – Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

Do zakażenia organizmu człowieka bakteriami Escherichia coli dochodzi po wypiciu skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej bakteriami Escherichia coli może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

 W związku z powyższym:

1.    Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do spożywania posiłków.

2.    Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.

3.    Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.

4.    Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

5.    Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Zakład Produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. – Sp. k., 32-725 Rajbrot 470 jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania osób korzystających z wody z wodociągu zaopatrującego zakład produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. – Sp. k., 32-725 Rajbrot 470 o jej braku przydatności do spożycia i używania w procesie produkcyjnym żywności oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

W dniu 28 sierpnia 2019r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni pobrał próbę wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego zakład produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. – Sp. k., 32-725 Rajbrot 470.

 

Wodociąg zaopatrujący zakład produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. – Sp. k., zaopatruje w wodę przeznaczoną do produkcji żywności.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni