chwilowki

Komunikat z dnia 29 sierpnia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego zakład produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. - Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 28 sierpnia 2019r. -
sprawozdanie nr LW/3235-1/ NS/2019 (data wpływu: 29 sierpnia 2019r.) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Escherichia coli, która wyniosła
7 jtk/100ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz woda ta nie może być używana w produkcji żywności  
w wodociągu zaopatrującego zakład produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. – Sp. k., 32-725 Rajbrot 470

Do zakażenia organizmu człowieka bakteriami Escherichia coli dochodzi po wypiciu skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej bakteriami Escherichia coli może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

 W związku z powyższym:

1.    Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do spożywania posiłków.

2.    Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.

3.    Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.

4.    Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

5.    Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Zakład Produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. – Sp. k., 32-725 Rajbrot 470 jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania osób korzystających z wody z wodociągu zaopatrującego zakład produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. – Sp. k., 32-725 Rajbrot 470 o jej braku przydatności do spożycia i używania w procesie produkcyjnym żywności oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

W dniu 28 sierpnia 2019r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni pobrał próbę wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego zakład produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. – Sp. k., 32-725 Rajbrot 470.

 

Wodociąg zaopatrujący zakład produkcyjny Bacówka Wyroby Tradycyjne Sp. z o.o. – Sp. k., zaopatruje w wodę przeznaczoną do produkcji żywności.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni