chwilowki

Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dot. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Informacja

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że z dniem 16 lutego 2018r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111), która w prowadza ograniczenia w działalności placówek, w tym całkowity zakaz ich reklamy i promocji, zakaz korzystania z nich przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, a ponadto obowiązek informowania klientów o negatywnych skutkach ekspozycji na promieniowanie UV. Ukazało się również rozporządzenie, które określa treści wygląd tabliczki ostrzegawczej. Powinna ona zawisnąć w widocznym miejscu już od dnia wejścia w życie nowych przepisów:

Ustawa wprowadza:

- całkowity zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium (art. 4 ustawy). Oznacza to, że nie będzie można polecać swoich usług w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych; środkach usług informatycznych (np. na portalach internetowych)

-zakaz udostępniania solarium małoletnim. Niedozwolone będzie udostępnianie usług osobom małoletnim, czyli takim, które nie ukończyły 18 roku życia. Zgodnie z art. 5 ust.2 w przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. W myśl art. 5 ust. 3 w razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2, osoba udostępniająca solarium odmawia udostępnienie solarium.

-obowiązek umieszczania w miejscu udostępniania solarium czytelnych i widocznych informacji o zakazach oraz ostrzeżenie o ryzyku związanym z korzystania z solarium na tabliczkach, które muszą być sporządzone w formacie co najmniej A4, wielkimi literami oraz czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 32 pkt., z wyjątkiem informacji zawartej w nawiasie, która powinna mieć rozmiar co najmniej 22 pkt.

Kto nie zamieści tabliczki albo złamie nowe przepisy, ryzykuje karą w wysokości nawet do 50 000 zł.

Poniżej umieszczono wzór wylądu tabliczki zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom. które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

 

WZÓR

 

ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM,

KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA

 

(ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R.

O  OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI KORZYSTANIA Z SOLARIUM).

 

MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA:

KORZYSTANIE Z SOLARIUM

ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA

NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY.

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni