chwilowki

Komunikat z dnia 12 października 2018 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Szkołę Podstawową w Leszczynie 132, 32-733 Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela PPIS w Bochni w dniu 9 października 2018 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w liczbie >300 j.t.k. w 1 ml wody (Ogólna liczba mikroorganizmów w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać  200 j.t.k./1 ml wody). W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Szkołę Podstawową w Leszczynie 132, 32-733 Trzciana.

 W związku z powyższym:

1.    Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do spożywania posiłków.

2.    Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.

3.    Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.

4.    Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

5.    Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Szkoła Podstawowa w Leszczynie 132, 32-733 Trzciana, jako właściciel obiektu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego w sprawie szczepień ochronnych

Szczepienia ochronne są najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym sposobem ochrony dziecka przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi. Celem szczepień jest utrzymanie wysokiego poziomu odporności zbiorowiskowej oraz zmniejszenie szans na zachorowania osób nieuodpornionych. Jeśli spadek liczby zaszczepionych w populacji będzie się pogłębiał, dojdzie do powrotu chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane a nawet istniała nadzieja na ich wyeliminowanie. W pierwszej kolejności będzie to odra, najbardziej zaraźliwa choroba infekcyjna spośród nich, na drugim miejscu krztusiec, następnie niezwykle groźne powodujące bezpośrednie zagrożenie dla życia: tężec, błonica i polio.

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się ze Stanowiskiem Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego w sprawie szczepień ochronnych, które dostępne jest pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/stanowisko-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-zdrowia-publicznego-ws-szczepien-ochronnych1.

Źródło: https://gis.gov.pl/kategoria/zdrowie/profilaktyka/szczepienia/

 

 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE HIGIENY W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

W dniu 04.10.2018r. w Hotelu Cold w Bochni odbyło się spotkanie edukacyjne pt.„Zapobieganie uchybieniom w procedurach higienicznych stosowanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym w gabinetach stomatologicznych” zorganizowane w ramach współpracy z firmą MEDILAB.

Doświadczeniem i wiedzą merytoryczną z uczestnikami podzieliła się  mgr Beata Zalewska – Konsultant Naukowy w firmie Medilab. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno stomatologów jak i pielęgniarek pracujących na terenie powiatu bocheńskiego.

Program spotkania:

1. Podmiot leczniczy  jako źródło zakażeń związanych z opieką zdrowotną

2. Regulacje prawne

3. Czynniki wpływające na wybór środków do mycia, dezynfekcji i sterylizacji

4. Prawidłowe procedury higieniczne w obszarze powierzchni z uwzględnieniem zanieczyszczeń materiałem organicznym

5. Prawidłowe procedury higieniczne w obszarze narzędzi, sprzętu, aparatury

6. Systemy higieny rąk

7. Higiena rąk personelu medycznego według wytycznych WHO

8. Trening praktyczny dezynfekcji rąk z lampą UV

Bezpieczne Grzybobranie

Sezon na grzybobranie i piesze wycieczki do lasów trwa w pełni. W Polsce ten sposób spędzania wolnego czasu jest bardzo popularny.Grzyby są cenione głównie ze względu na walory smakowe, zapachowe a także poprawiające smak potraw. Jednakże mogą być też przyczyną ciężkich a nawet śmiertelnych zatruć. Pierwszą zasadą zapobiegania zatruciom grzybami jest dokładna znajomość gatunków jadalnych i podobnych do nich gatunków trujących. Grzybów nieznanych lub, co do których nie jesteśmy pewni nie wolno zbierać!

W ramach „Dnia Bezpiecznego Grzybobrania” w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni już kolejny raz odbyło się spotkanie edukacyjne (połączone z prezentacją grzybów świeżych), na które zaproszono dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jodłówce. Uczniowie poznali podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania, poznali budowę grzyba, cechy charakteryzujące grzyby jadalne i trujące. Zapoznali się także z „Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży”, której stosowanie daje szansę na zachowanie sprawności intelektualnej i fizycznej do późnych lat życia. Na koniec przy  pomocy instrukcji „Ściągawka z mycia rąk” prawidłowo umyli ręce.

Pamiętaj!

Zbieraj grzyby, co, do których masz całkowitą pewność. Jeżeli masz wątpliwości, nie ryzykuj, przynieś grzyby do najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Specjalista bezpłatnie oceni czy grzyby są jadalne, niejadalne czy też trujące.

Dyżur w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni  od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30 do 8:30

KOMUNIKAT z dnia 4 października 2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 1 października 2018r. nr sprawozdań 260/Z/09/018 (oznaczenia bakteriologiczne) oraz 3 października 2018r. nr sprawozdania 267/Z/10/2018 (oznaczenia fizykochemiczne) ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie (punkt poboru: Oczyszczalnia Ścieków Nieszkowice Wielkie, data wpływu 4 października 2018r.), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) odpowiada wymaganiom określonym w powyższym rozporządzeniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 4 października 2018r. wydał decyzję nr 148/18, znak: NHK-430-01-27-5/18 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 146/18, znak: NHK-430-01-27-5/18 z dnia 27 września 2018r. o braku przydatności wody do spożycia w Strefie Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni