chwilowki

Komunikat z dnia 19 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LZT/W/1140/N/2019 z badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 16 lipca 2019r. (data wpływu: 19 lipca 2019r.)  stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 690 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).                                   

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 112/19 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków,

- mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

- mycia zębów,

- mycia naczyń kuchennych,

- kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

- codziennego mycia,

- prania odzieży,

- prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

- spłukiwania toalet.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana  zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Trzciana, Kamionna, Kierlikówka, Łąkta Dolna, Rdzawa, Ujazd i Leszczynę

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Piknik Rodzinny

W dniu 14.07.2019 w Parku Uzbornia w Bochni odbył się Piknik Rodzinny. Dla uczestników zapewniono mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci  jak i dorosłych miedzy innymi: zabawy, konkursy, zawody sportowe gry terenowe, warsztaty plastyczne  a także punkt dla zdrowia zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bochni wraz z Oddziałem Rejonowym PCK w Bochni. W czasie spotkania mierzono ciśnienie krwi, młodzież oraz dorośli testowali narkogogle i alkogogle, dokonywano  też pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palących papierosy. Chętni mogli uzyskać poradę na temat zdrowego stylu życia. Rozdawano ulotki o tematyce zdrowotnej i czerwonokrzyskiej,  częstowano owocami. Mimo kapryśnej pogody  na piknik licznie przybyli mieszkańcy miasta i okolic.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni przypomina, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239): "właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

1.     zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;

2.      usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;

3.      prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;

4.      usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Nie wywiązywanie się z wyżej wymienionych obowiązków może  stanowić potencjalne zagrożenie zdrowotne.

Komunikat z dnia 15 lipca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 12 lipca 2019r. (data wpływu sprawozdań z badań: 15 lipca 2019r.) przez przedstawicieli PPIS w Bochni – numerysprawozdań wraz z punktami poboru:

- nr LZT/W/1104/N/2019 - Urząd Gminy w Łapanowie,

- nr LZT/W/1105/N/2019 - Gminny Zakład Komunalny Kobylec,

- nr LZT/W/1108/N/2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie,

- nr LZT/W/1107/N/2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabiu,

- nr LZT/W/1106/N/2019 - Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej,

(zakres oznaczonych parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, glin, przewodność elektryczna, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe oraz Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC)

stwierdza, że jakość wody w Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa w zakresie badanych parametrów odpowiada wymaganiomokreślonym wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 15 lipca 2019r. wydał decyzję nr 110/19, znak: NHK-430-01-10-22/19 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 106/19 z dnia 9 lipca 2019r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców gminy Łapanów i miejscowości Zagórzany w gminie Gdów


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni