chwilowki

Komunikat z dnia 17 stycznia 2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w próbce wody pobranej przez Przedstawicieli PPIS w Bochni dnia 14 stycznia 2020r. (punkt poboru: budynek Publicznej Szkoły Podstawowej, Chronów 173, 32-720 Nowy Wiśnicz) stwierdzono przekroczoną wartość parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C – 2700 jtk/1ml (dopuszczalna wartość: bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta)

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 11/20 stwierdzającą

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Chronowie

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

- przygotowywania posiłków,

- mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,
- mycia naczyń kuchennych,

- mycia zębów,

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

- codziennego mycia,

- prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

- spłukiwania toalet.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody do spożycia.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

Kierownik Sekcji Nadzoru
Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
mgr inż. Dariusz Nowakowski

 

 

BEZPIECZNE FERIE !

W związku z rozpoczynającym się wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży szkolnej, który przypada w okresie od 13 stycznia do 23 lutego 2020 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu bocheńskiego nadzór w zakresie sanitarno-higienicznym nad zorganizowanymi formami wypoczynku. Ferie zimowe, w naszym województwie przypadają w dniach 27 stycznia do 09 lutego 2020 r. Jest to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. W załączeniu udostępniamy kilka istotnych informacji i sprawdzonych patentów, aby ferie przebiegały bezpiecznie i zdrowo.

Więcej informacji na stronie GIS pod adresem: