chwilowki

Komunikat z dnia 1 grudnia 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia z Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska i Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska i Nieszkowice Wielkie, iż wynik analiz próbki wody pobranej w dniu 30.11.2017r. wykazał, że:

woda pochodząca z Stefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska i Nieszkowice Wielkie
jest przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badania nr 349/Z/2017 z dnia 30.11.2017r. (data wpływu: 1.12.2017r.) stwierdził, że woda spełnia wymagania  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o przydatności wody do spożycia.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

Komunikat z dnia 27 listopada 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową Muchówka 135, 32-722 Królówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Muchówce, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 22.11.2017r. ( badanie wykonane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Muchówce) wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Muchówce
 jest warunkowo  przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr 334/Z/2017 z dnia 23.11.2017r. (data wpływu 27.11.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości jonu amonowego, który   w wyniku badanej próby wynosi  2,1 mg/l (wartość dopuszczalna 0,5mg/l).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Nakazując jednocześnie producentowi wody podjęcie działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody.

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych  przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 115 osób i produkuje 2,0 m3 wody/dobę.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 21 listopada 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne, Rajbrot 470, Rajbrot 32-725 Rajbrot

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Zakład Bacówka- Towary Tradycyjne, iż wyniki analiz próbki wody pobranej  w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.11.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z Wodociągu zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne

jest przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdań z badań nr 478496/17/TCH/1 z dnia 20.11.2017r. oraz nr 478496/17/TCH/2 z dnia 21.11.2017r.  przedłożonych do PPIS w dniu 21.11.2017r.  stwierdził, że woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Zakład Bacówka – Towary Tradycyjne, Rajbrot 470, 32 – 725 Rajbrot.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 21 listopada 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie, Leszczyna 132, 32-733 Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z Wodociągu Zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 14.11.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie
jest przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr SB/112977/11/2017 z dnia 20 listopada 2017r. (data wpływu: 21 listopada 2017r.), stwierdził, że woda w badanym zakresie spełnia wymagań określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 17 listopada 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Nieszkowice Wielkie i Wola Nieszkowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Nieszkowice Wielkie i Wola Nieszkowska, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 14.11.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Nieszkowice Wielkie i Wola Nieszkowska
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr  LZT/W/1460/N/2017 z dnia 16.11.2017r. (data wpływu: 17.11.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mętności wynoszące 1,6 [NTU].

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 7 grudnia 2017r, nakazując jednocześnie podjęcie działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody. W okresie warunkowej przydatności wody wartość mętności nie może przekroczyć 3 [NTU].

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 1020 osób i produkuje 36,2 m3 wody/dobę.

Spożywanie wody o stwierdzonych wartościach mętności nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni