chwilowki

Woda

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Łapanów

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1412), art. 34d ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne  (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.  w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U z 2016 r., poz.1602) – po zapoznaniu się  z:

- protokołem kontroli sanitarnej z dnia 12.08.2017r., nr NHK-430-1201/17, w którym zawarta jest m.in. wizualna ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, zlokalizowanym na terenie Zalewu w Łapanowie, zorganizowanym przez Urząd Gminy Łapanów

- wynikami badania mikrobiologicznego prób wody pobranych z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli, wykonanego przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (sprawozdania z badań z dnia 16 sierpnia 2017r. o numerach: LW/2960/NS/2017 – punkt nr 1 i LW/2961/NS/2017 – punkt nr 2)

 

stwierdza,

że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

na terenie Zalewu w  Łapanowie,

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

z up. mgr Halina Knapik

p.o. Zastępcy Państwowego

Powiatowego inspektora Sanitarnego

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2017r., dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne - Rajbrot 470

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego zakład Bacówka Towary Tradycyjne, Rajbrot 470, 32-725 Rajbrot, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 27.07.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne
jest przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań  nr 297160/17/TCH z dnia 1.08.2017r., przedłożonego do PPIS  w dniu 2.08.2017r. stwierdził, że woda spełnia wymagania określone w załączniku 3 punkt B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia wpochodzącej z wodociągu zaopatrującego Zakład Bacówka – Towary Tradycyjne, Rajbrot 470, 32-725 Rajbrot.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Pliki do pobrania
Download this file (Komunikat BACOWKA 2.08.pdf)Komunikat BACOWKA 2.08.pdf

Komunikat z dnia 1 sierpnia 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie, Leszczyna 132, 32-733 Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z Wodociągu Zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 13.07.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół w Leszczynie
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr SB/67116/07/2017 z dnia 24.07.2017r. (data wpływu: 31.07.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mętności oraz przekroczeniu najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mangan.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 31 sierpnia 2017r.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

 

 

           Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

           mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat z dnia 1 sierpnia 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Gospodę i Hotel ,,Pod Kamieniem”, Lipnica Górna 304, 32-724 Lipnica Murowana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z Wodociągu Zaopatrującego Hotel i Gospodę ,,Pod Kamieniem”, Lipnica Górna 304, 32-724 Lipnica Murowa, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 20.07.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Hotel i Gospodę ,,Pod Kamieniem”
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr SB/69481/07/2017 z dnia 31.07.2017r. (data wpływu: 1.08.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru sód.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 25 sierpnia 2017r.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

 

                                                                                    Państwowy Powiatowy

  Inspektor Sanitarny w Bochni

                mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 31 lipca 2017r. dotyczący jakości wody pochodzącej ze Studni Publicznej Murowianka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni przypomina, iż komunikat z dnia 13 lipca 2017r. dotyczący jakości wody pochodzącej ze Studni Publicznej Murowianka jest nadal aktualny.

W dalszym ciągu woda pochodząca ze Studni publicznej Murowianka nie nadaje się do spożycia.

W przypadku poprawy jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

 

                                                                                                                                                               Państwowy Powiatowy

                                                                                                                                                                        Insektor Sanitarny w Bochni

                                                                                                                                              Halina Bielec

Pliki do pobrania
Download this file (komunikat Murowianka.pdf)komunikat Murowianka.pdf

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ŁAPANÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, działając na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1412), art. 34d ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.  w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U z 2016 r., poz.1602) – po zapoznaniu się  z:

- protokołem poboru próbki wody (nr 1089/2017) z dnia 20.07.2017r. w którym zawarta jest m.in. wizualna ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, zlokalizowanym na terenie Zalewu w Łapanowie zorganizowanym przez Urząd Gminy Łapanów

- wynikami badania mikrobiologicznego prób wody pobranych z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli, wykonanego przez Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Laboratorium Wody i Ścieków ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa  (sprawozdania z badań z dnia 24 lipca 2017r. o numerach: 1268/Z/2017 – północno zachodnia część zalewu, oraz 1269/Z/2017 - strona północno – wschodnia część zalewu)

 

stwierdza,

że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

na terenie Zalewu w  Łapanowie,

jest przydatna do kąpieli.

 

 

                                                                                                                                                                       Państwowy Powiatowy

                                                                                                                                                                                Insektor Sanitarny w Bochni

                                                                                                                                                      Halina Bielec

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na terenie C.A.W. BOREK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1261), art. 34d ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.  w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U z 2016 r., poz.1602) – po zapoznaniu się  z:

- protokołem poboru próbek wody z dnia 20.07.2017r., nr 1087/2017, w którym zawarta jest m.in. wizualna ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, zlokalizowanym na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, Borek 302, 32-765 Rzezawa.

- wynikami badania mikrobiologicznego prób wody pobranych z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli – Centrum Aktywnego Wypoczynku ,,Borek”, wykonanego przez Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Laboratorium Wody  i Ścieków ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa  (sprawozdania z badań z dnia 24 lipca 2017r. o numerach: 1266/Z/2017 – prawa strona plaży oraz 1265/Z/2017 – lewa strona plaży)

 

stwierdza,

że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku ,,Borek”

jest przydatna do kąpieli.

 

                                                                                                                                                                       Państwowy Powiatowy

                                                                                                                                                                                Insektor Sanitarny w Bochni

                                                                                                                                                      Halina Bielec

 

 

 

Komunikat z dnia 26 lipca 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Zakład Bacówka Towary Tradycyjne, Rajbrot 470, 32-725 Rajbrot

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Zakład Bacówka – Wyroby Tradycyjne, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 06.07.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Zakład Produkcyjny Bacówka – Wyroby Towary Tradycyjne – Rajbrot 470
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań  nr SB/66974/07/2017 z dnia 21.07.2017r. (data wpływu: 24.07.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mętności.

 

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 11 sierpnia 2017r.           W okresie warunkowej przydatności wody wartość mętności nie może przekroczyć 2 [NTU].

 

Spożywanie wody o stwierdzonych wartościach mętności nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających.

 

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

 

                                                                                                                                                                                                 Państwowy Powiatowy

                                                                                                                                                                                                 Inspektor Sanitarny w Bochni

 

                                                                                                                                                                                                  Halina Bielec

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Łapanów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1412), art. 34d ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.  w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U z 2016 r., poz.1602) – po zapoznaniu się  z:

- protokołem kontroli sanitarnej z dnia 19.07.2017r., nr NHK-430-1098/17, w którym zawarta jest m.in. wizualna ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, zlokalizowanym na terenie Zalewu w Łapanowie, zorganizowanym przez Urząd Gminy Łapanów

- wynikami badania mikrobiologicznego prób wody pobranych z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczej w Bochni, wykonanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów (sprawozdania z badań z dnia 24 lipca 2017r. o numerach: LZT/W/959/N/2017 – punkt pierwszy przy wejściu na obiekt, oraz LZT/W/960/N/2017 – punkt drugi przy wyjściu z obiektu)

 

stwierdza,

że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

na terenie Zalewu w  Łapanowie,

jest przydatna do kąpieli.

 

Państwowy Powiatowy

Insektor Sanitarny w Bochni

mgr Halina Bielec