chwilowki

Komunikaty

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Rodzice i Opiekunowie Dzieci i Młodzieży

W czasie wakacji młodzież narażona jest na kontakt z różnego typu używkami, w tym nowymi narkotykami tzw. dopalaczami. Badania wśród uczniów pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy – czyli substancji psychoaktywnych o nieprzewidywalnym składzie chemicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu.

To może dotyczyć też Twojego dziecka, dlatego apelujemy o zwrócenie uwagi na SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA ZAŻYWANIE SUBSTANCJI  PSYCHOAKTYWNYCH:

pojawienie się wśród rzeczy dziecka nowych przedmiotów i produktów mogących służyć do przyjmowania substancji psychoaktywnych np. fifki, zapalniczki, łyżeczki, bibułki, kawałki okopconej folii aluminiowej, igły i strzykawki, waciki, paczuszki w foliowych opakowaniach, kleje, tabletki, proszek, sproszkowane zioła, bryłki itp.

zmiany psychiczne oraz zamiana dotychczasowych zachowań i zwyczajów:

  • stany nietrzeźwości,
  • osłabienie lub utrata zainteresowań, zaburzenia snu,
  • wahania nastroju (drażliwość, płaczliwość itp.),
  • zmienna mowa (powolna, zamazana lub przyśpieszona), trudności w koncentracji uwagi,
  • zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji,
  • chwiejny, powolny chód lub pobudzenie ruchowe,
  • zastyganie w nienaturalnych pozycjach,
  • gorsze wyniki uczenia się czy w pracy,
  • wagarowanie, opuszczanie pracy.

zmiana dotychczasowych znajomych, poszukiwanie nowych grup i aktywności, w których obecne są narkotyki np. dyskoteki, zloty, festiwale muzyczne itp.,

rozluźnienie więzi z rodziną,

zakłócanie porządku publicznego,

zmiany w wyglądzie,

sprawianie wrażenia osoby chorej np. przeziębionej, kaszlącej,

stany euforii i zmęczenia,

zmiana nawyków żywieniowych ,

zmiany skórne np. miejsca po wkłuciach do naczyń żylnych, zadrapania, ślady po oparzeniach papierosami, przebarwienia palców,

„szkliste oczy”, źrenice zwężone, rozszerzone, nieruchome,

słodki zapach z ust.

RODZICU PAMIĘTAJ!

Przyczyny zażywania dopalaczy podawane przez młodych ludzi to: chęć upodobnienia się do grupy, zaspokojenie ciekawości, dla rozrywki czy  z powodu nudy. Dlatego dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami Twojego dziecka  pomogą uchronić je przed kontaktem z narkotykami.

Gdzie szukać pomocy:

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa niebezpieczne i nieznane substancje? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutków zażywania dopalaczy? Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości leczenia i terapii? Gdzie uzyskać pomoc i wsparcie?

Poniżej znajduje się lista numerów telefonów, gdzie każdy może uzyskać pomoc.

800 060 800– Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

801 199 990– Telefon Zaufania Narkomania

801 889 880– Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

800 100 100– Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12– Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111– Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

Jak często i dlaczego konieczna jest wymieniana piasku w piaskownicy.

Kto jest zobowiązany do wymieniania piasku w piaskownicy

W świetle przepisów Prawa budowlanego odpowiedzialność za utrzymywanie obiektów budowlanych, w tym obiektów małej architektury (piaskownice należą do grupy obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej), w należytym stanie technicznym i estetycznym w sposób niedopuszczający do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej ponosi ich właściciel lub zarządca.

Bezpieczeństwo placów zabaw

Właściciele publicznych placów zabaw, czyli m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, powinni zabezpieczać piaskownice przed zanieczyszczeniem. Stałe zabezpieczanie piaskownic poprzez np. ogradzanie terenów zabaw lub piaskownic, zasłanianie piaskownicy na noc i w innych okresach jej nieużytkowania, ma przede wszystkim służyć niedopuszczeniu do zanieczyszczenia piaskownicy i piasku przez psy, koty, ptaki oraz inne zwierzęta, a także chronić przed innymi zagrożeniami mogącymi pogorszyć stan sanitarny piasku.

W celu zabezpieczenia dziecka przed odzwierzęcymi chorobami pasożytniczymi (tasiemczyca, glistnica, toksokaroza) rodzice oraz wychowawcy przedszkolni powinni zwracać uwagę na to, aby dzieci nie wchodziły do piaskownicy z cukierkami i gumami do żucia, nie jadły podczas zabawy w piaskownicach, a po opuszczeniu piaskownicy dokładnie myły ręce i twarz.

Jednocześnie konieczna jest wymiana piasku w piaskownicach co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych) stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci, z uwagi na ich słabo rozwinięty układ odpornościowy. Obowiązek wymiany piasku w piaskownicach wynika z potrzeby zminimalizowania zagrożenia chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi, zakaźnymi.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego kontroluje piaskownice zarówno ogólnodostępne w przestrzeni publicznej (w parkach, ogródkach jordanowskich, na osiedlowych placach zabaw), jak również na terenach przedszkoli, żłobków i innych form opieki nad dziećmi. Przedmiotem kontroli sanitarnej jest stan: sanitarno-techniczny piaskownic, a także czystości piasku sprawdzany pod kątem obecności widocznych zanieczyszczeń oraz bakterii i jaj pasożytów, stanowiących zagrożenie dla zdrowia dzieci.

Jakie zagrożenia stwarza zanieczyszczona piaskownica i piasek

Warto wskazać, że pasożyty mogą wywołać groźne choroby – toksoplazmozę, którą można się zarazić przez kontakt z odchodami kota i toksokarozę, którą wywołuje glista psia, znajdująca się w psich odchodach. Toksokarozę leczy się wyłącznie w szpitalu, przy czym choroba ta niesie ze sobą ryzyko groźnych powikłań. Bakteriami, mogącymi występować w zanieczyszczonym piasku są m.in. bakterie z grupy coli – mogące wywołać nawet posocznicę (czyli sepsę) oraz bakterie salmonelli – powodujące poważne zatrucia pokarmowe..

Systematyczna wymiana piasku w piaskownicach  przy jednoczesnym stosowaniu fizycznych barier chroniących przed dostępem zwierząt oraz innymi zagrożeniami mogącymi pogorszyć stan sanitarny piasku stanowi najskuteczniejszą metodę utrzymywania jego czystości oraz minimalizuje zagrożenia jakie mogą być związane z jego zanieczyszczeniem.

 

Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS "Mam czas rozmawiać"

Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac)  powstała, by stać się  inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu. Pierwsza edycja kampanii została przeprowadzona w listopadzie 2017r.

Model kampanii w roku 2018, kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat konieczności testowania w kierunku HIV.

Główne cele kampanii w jej odsłonie na rok 2018 to:

Upowszechnianie informacji o sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia HIV wśród grupy kobiet planujących macierzyństwo oraz będących już w ciąży.

Przypominanie o badaniach w kierunku HIV, a przez to zwiększenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich, w szczególności w myśl haseł: „Bądź mamą na medal. Zrób w ciąży wszystkie badania, w tym test na HIV”, „Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”, „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS”.

Promocja edukacji na temat HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową, aby miała ona swój początek w rodzinie i była dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców.

 
 
 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2018

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz urlopowym, szczególnie związanym z wypoczynkiem dzieci i młodzieży Państwowa Inspekcja  Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu bocheńskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży.

Szczególnie w  tym okresie, jak co roku część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą wakacje w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Ocenie poddane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży w obiektach zorganizowanego letniego wypoczynku, w tym warunki zakwaterowania, żywienia, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych.

W trakcie kontroli sanitarnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży zwraca się szczególną uwagę na: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.

Ponadto w ramach działań oświatowo-wychowawczych promujących zdrowy tryb życia, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzić będą kolportaż materiałów edukacyjnych dotyczące zachowań prozdrowotnych.

Oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje:

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BOCHNI –

14 612 39 47 / Telefon alarmowy 602 275 918 -w razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych

Więcej informacji na temat bezpiecznego wypoczynku znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://wsse.krakow.pl/page/wypoczynek-letni-dzieci-i-mlodziezy-2018/

https://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Rodzice

https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczne-wakacje-2018-r/

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik do zlecenia)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, informuje Panią/Pana w związku z realizacją zlecenia wykonania badania, iż:

1.     Administratorem Pani/Panadanych są:

1)    Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie,
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555 (zwana dalej „WSSE”),

2)    Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznawBochni ul.Konstytucji 3-go Maja 5 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. centrala telefoniczna: (+48) 14 6123234 , 14 6123958 (zwana dalej „PSSE”), 

-         jako podmioty współadministrujące.

2.      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 

Inspektor ochrony danych

WSSE

PSSE

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (12) 25-49-405

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 14 6123234

 

3.      Pani/Panadane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b, art.  9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia na  wykonanie badań laboratoryjnych.

4.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla potrzeb wykonania umowy w zakresie określonym przepisami art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) i pkt 1 oraz pkt 8 załącznika 1 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w tym immunologii medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań dorozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1665 ze zm.) a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy
i nie wykonanie badań.

5.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.     Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia (UE) 2016/679 i zgodnie z jego treścią.

7.     W przypadku uzyskania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników chorobotwórczych Pani/Pana wyniki zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 151) zostaną przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni ul. Konstytucji 3-go Maja 5 32-700 Bochnia
a w przypadku konieczności potwierdzenia prawidłowości rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ośrodkowi referencyjnemu lub jednostce badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 9 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

8.      Dane będą przechowywane przez okres trwania umowya po jego ustaniu przez okres:

 

Dane przechowywane w WSSE

Dane przechowywane w PSSE

5 lat[1] lub 20[2] latzgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu akt nr 9052 i 907 Załącznika nr 5 – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

5 lat[3] lub 20[4] latzgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu akt nr 9052 i 907 Załącznika nr 5 – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(tekst jednolity Dz. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).

 
9. Ma Pani/Panprawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679.[1]                      9052 – Zlecanie wykonania badań – 5 lat

[2]                      907 – Dokumentacja medyczna w inspekcji sanitarnej – 20 lat (po upływie okresu przechowywania ekspertyza archiwalna)

Przetwarzanie danych osobowych w PSSE w Bochni

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13  i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Bochni) informuje:


1.    Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni będąca podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024186).

2.    Dane kontaktowe Administratora: ul. Konstytucji 3 Maja 5, tel. centrala: (14) 612-39-47, adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: http://pssebochnia.wsse.krakow.pl skrytka w ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka.

3.    W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1)    Sekretariatem PSSE w Bochni tel. (14) 612-39-47, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
2)    Inspektorem Ochrony Danych tel. (14) 612-39-47, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tak od stron postępowania, wnioskodawców, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi.

5.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:

1)    realizacji zadań przypisanych  organom  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  na  mocy  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.)     i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.e RODO);

2)    ustalania i dochodzenia należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2017 r., poz. 149 ze zm. (zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.  2077 ze zm.), ustawą z dnia 870 ze zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

3)    prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładanie grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4)    prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora (art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a),
 
5)    realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Bochni jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO).

6.    W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

7.    Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie.
odbiorców:
1)    inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy      i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do  żądania udostępnienia takich danych;
2)    inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
3)    dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).

8.    Dane osób, które przetwarzane są w PSSE w Bochni nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.

9.    Dane przetwarzane przez administratora przechowywane są zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Bochni jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

10.    Administrator informuje, iż danej osobie przysługują prawa:

1)    do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jej dane, a jeżeli ma to miejsce,
to osoba ta uprawniona jest do uzyskania dostępu do nich (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO);
2)    wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie zgodnym z art. 21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art. 20 RODO) - w celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą platformy ePUAP bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy e-mail wskazane w ust. 3;
3)    wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyniki konkursów na plakat o tematyce antynikotynowej

Wyniki konkursu na plakat z zakresu programu „ Czyste powietrze wokół nas”.

Hasło: „Mamo, tato - nie pal przy mnie”.


1.  Marlena Bielska – Publiczne Przedszkole w  Łapanowie

2.  Milena Plebańczyk -  Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach, Gminne Przedszkole

3.  Anna Okulicka – Zespól Szkół Gminnych w Gawłowie, Gminne Przedszkole w Gawłowie

Wyróżnienia:

Antoni Siodlarz – Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni

Zofia Jędruszek - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni

Daria Natasza Satała – Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni

Anna Adamska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazach, Publiczne Przedszkole w Łazach

Milena Szczupak – Publiczne Przedszkole w Jodłówce

Wiktor Zych – Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie, Oddział w Majkowicach

Wiktoria Dziedzic – Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie, Oddział Przedszkolny

Antoni Hodorowicz – Zespół Szkół Gminnych w Łapczycy, Przedszkole w Łapczycy

Bartosz Żądło – Publiczne Przedszkole w Dąbrówce z Oddziałem w Bratucicach

 

Wyniki konkursu na plakat z zakresu programu „ Nie pal przy mnie, proszę”.

Hasło: ”Bądź zdrowy - nie pal”


1.  Bartłomiej Rajca – Szkoła Podstawowa w Królówce

2.  Dawid Anioł – Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu, Szkoła Podstawowa

3.  Dominika Chojecka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie

Wyróżnienia:

Beata Noskowicz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Józefa Paruch - Szkoła Podstawowa w Rozdzielu

Martyna Forma – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jodłówce

Małgorzata Majewska – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bochni

Zuzanna Botkowska- Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach, Szkoła Podstawowa

Anna Hejmo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazach, Publiczna Szkoła Podstawowa

 

Wyniki konkursu na plakat z zakresu programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Hasło: ”Naucz się mówić nie”.


1. Kornelia Duch – Szkoła Podstawowa w Żegocinie

2. Julia Augustynek – Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Bochni

3. Joanna Jarmuła - Publiczna  Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Bochni

Wyróżnienia:

Weronika Augustyn – Zespół Szkół Gminnych w Stanisławicach

Emilia Węgrzynowska – Zespół Szkól Gminnych w Baczkowie

Nikola Kruczek – Szkoła Podstawowa w Tarnawie

 

Uroczyste wręczenie nagród i wyróznień odbędzie się 7 czerwca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni, ul. Biała 2 o godzinie 10:00

 

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

W związku z dniem wolnym przypadającym na 31 maja 2018r.  PSSE w Bochni informuję, iż w celu zachowania postępowania zgodnego  z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniu 29 maja 2018r.

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

   W związku z dniami wolnymi przypadającymi na 1 i 3 maja 2018r.  PSSE w Bochni informuję, iż w celu zachowania postępowania zgodnego  z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach od 30 kwietnia do 2 maja 2018r.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni