chwilowki

Komunikat z dnia 13 lipca 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej ze Studni Publicznej ul. Murowianka