Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dot. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Informacja

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że z dniem 16 lutego 2018r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111), która w prowadza ograniczenia w działalności placówek, w tym całkowity zakaz ich reklamy i promocji, zakaz korzystania z nich przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, a ponadto obowiązek informowania klientów o negatywnych skutkach ekspozycji na promieniowanie UV. Ukazało się również rozporządzenie, które określa treści wygląd tabliczki ostrzegawczej. Powinna ona zawisnąć w widocznym miejscu już od dnia wejścia w życie nowych przepisów:

Ustawa wprowadza:

- całkowity zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium (art. 4 ustawy). Oznacza to, że nie będzie można polecać swoich usług w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych; środkach usług informatycznych (np. na portalach internetowych)

-zakaz udostępniania solarium małoletnim. Niedozwolone będzie udostępnianie usług osobom małoletnim, czyli takim, które nie ukończyły 18 roku życia. Zgodnie z art. 5 ust.2 w przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. W myśl art. 5 ust. 3 w razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2, osoba udostępniająca solarium odmawia udostępnienie solarium.

-obowiązek umieszczania w miejscu udostępniania solarium czytelnych i widocznych informacji o zakazach oraz ostrzeżenie o ryzyku związanym z korzystania z solarium na tabliczkach, które muszą być sporządzone w formacie co najmniej A4, wielkimi literami oraz czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 32 pkt., z wyjątkiem informacji zawartej w nawiasie, która powinna mieć rozmiar co najmniej 22 pkt.

Kto nie zamieści tabliczki albo złamie nowe przepisy, ryzykuje karą w wysokości nawet do 50 000 zł.

Poniżej umieszczono wzór wylądu tabliczki zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom. które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

 

WZÓR

 

ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM,

KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA

 

(ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R.

O  OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI KORZYSTANIA Z SOLARIUM).

 

MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA:

KORZYSTANIE Z SOLARIUM

ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA

NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY.

Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni uprzejmie informuję że w I połowie 2018 roku Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić II edycję konkursu ,,Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim  skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych realizujących program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki.

Komunikat nr 1 z dnia 09 lutego 2018 r.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zakładowego Spółdzielni Ogrodniczej „Zamvinex” Łąkta Górna 255, 32- 731 Żegocina zaopatrującego 87 p

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobrane w dniu 06 lutym 2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. , poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej liczby Escherichia coli 34 j.t.k. ( wartość dopuszczalna 0 j.t.k.)

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek na terenie zakładu Spółdzielni Ogrodniczej „Zamvinex” Łąkta Górna 255:

  1. Woda z kranu nie może być spożywana , ani używana do spożywania posiłków
  2. Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym w zakładzie
  3. Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych
  4. Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran
  5. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet

 

 

Właściciel wodociągu Spółdzielnia Ogrodnicza ”Zamvinex” Łąkta Górna 255, 32-731 Żegocina została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

 

                                                                                                                                Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie szczepionek, w których przechowywaniu nastąpiło krótkotrwałe przerwanie dostawy prądu

Na skutek przerwania dostaw prądu spowodowanego przez orkan Ksawery, mającego miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 roku, w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubuskiego doszło do krótkotrwałego podwyższenia temperatury (do temperatury pokojowej) w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywane były szczepionki do realizacji szczepień ochronnych.

Lekarze kilku podmiotów leczniczych działających na terenie powiatów: zielonogórskiego i gorzowskiego podjęli decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych preparatami przechowywanymi czasowo poza zakresem temperaturowym określonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego szczepionki powinny być przechowywane w temperaturze od 2 do 8 st. C, co ma na celu zachowanie najwyższej skuteczności preparatu przez cały jego okres ważności (do kilku lat).

Podjęte przez organy odpowiedzialne za nadzór nad jakością i bezpieczeństwem szczepionek decyzje o utylizacji szczepionek wynikały z przyjętych procedur postępowania w sytuacji przerwania łańcucha chłodniczego i mających na celu zapewnienie najlepszej skuteczności szczepionek oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa pacjenta.

Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny informują, że krótkotrwałe przekroczenia określonego dla przechowywania szczepionek zakresu temperaturowego nie miały negatywnego wpływu na ich skuteczność, jak również nie wpływały na bezpieczeństwo ich podania, co wynika z badań opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO – World Health Organisation) w raporcie z 2006 r. pt.: Temperature sensitivity of vaccines

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69387/1/WHO_IVB_06.10_eng.pdf).

Tym samym uznać należy, że użyte do szczepień dzieci i dorosłych szczepionki nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia zaszczepionych osób.

 

Źródło: https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/598-pradu

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni