chwilowki

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1261), art. 34d ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1121), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.             w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U z 2016 r., poz.1602) – po zapoznaniu się  z:

- protokołem kontroli sanitarnej z dnia 19 lipca 2017r., nr NHK-430-1097/17, w którym zawarta jest m.in. wizualna ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, zlokalizowanym na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, Borek 302, 32-765 Rzezawa.

- protokołami poboru prób wody z dnia 19 lipca 2017r. o  nr NHK-431-164/17 i NHK-431-165/17 z miejsca wykorzystywanego do kąpieli  – Centrum Aktywnego Wypoczynku ,,Borek”.

 

stwierdza brak przydatności wody do kąpieli

na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku ,,Borek”.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Bochni