Komunikat z dnia 17 listopada 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Nieszkowice Wielkie i Wola Nieszkowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Nieszkowice Wielkie i Wola Nieszkowska, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 14.11.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Nieszkowice Wielkie i Wola Nieszkowska
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr  LZT/W/1460/N/2017 z dnia 16.11.2017r. (data wpływu: 17.11.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mętności wynoszące 1,6 [NTU].

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 7 grudnia 2017r, nakazując jednocześnie podjęcie działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody. W okresie warunkowej przydatności wody wartość mętności nie może przekroczyć 3 [NTU].

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 1020 osób i produkuje 36,2 m3 wody/dobę.

Spożywanie wody o stwierdzonych wartościach mętności nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat z dnia 17 listopada 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec, iż wyniki analiz próbek wody pobranej do badania w dniu 16.11.2017r.  wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec,

oparta na wodzie wyprodukowanej przez Stację Uzdatniania Bochnia – MPWIK w Bochni 


jest przydatna do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdań z badań nr: LZT/W/1457/N/2017 z dnia 16.11.2017r. – punkt poboru:

1.  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Siedlec 250 (sprawozdanie z badań nr 332/Z/11/2017 z dnia 17.11.2017r.)

2. Zespół Szkół Gminnych Siedlec 143 (sprawozdanie z badań nr 331/Z/11/2017 z dnia 17.11.2017r.)

3. Przedszkole Samorządowe „Wesołe Krasnale” Moszczenica 524 (sprawozdanie z badań nr 333/Z/11/2017 z dnia 17.11.2017r.) stwierdził, że woda spełnia wymagania określone w załączniku 3 punkt A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

W chwili obecnej Stacja Uzdatniania Wody Siedlec jest wyłączona z eksploatacji.

Ludność miejscowości: Siedlec, Chełm, Moszczenica oraz Gierczyce (poniżej kościoła) zasilana jest w wodę wyprodukowaną przez MPWIK w Bochni, tak jak pozostali mieszkańcy obsługiwani przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Siedlec (Buczyna, Dąbrowica, Gierczyce, Grabina, Nieprześnia, Nieszkowice Małe, Nieszkowice Wielkie, Pogwizdów, Stradomka, Zawada).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Światowy Dzień Rzucania Palenia

W trzeci czwartek listopada obchodzony jest  Światowy Dzień Rzucania Palenia, z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha. Dziennikarz w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, by przez jeden dzień powstrzymali się od palenia papierosów. Efekt był zaskakujący – aż 150 tysięcy ludzi próbowało przez jedną dobę wytrzymać bez tej używki. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia. Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie, także w Polsce  od 1991 roku.

Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią, często bywa za późno. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia w Szkołach Podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w Starym Wiśniczu i Kobylu promowano zdrowy styl życia bez nałogów (tytoń, alkohol, dopalacze, narkotyki).

18 listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W tym roku już po raz dziesiąty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA), ustanowiony przez Komisję Europejską w 2008 roku.

Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Następujące informacje stanowią najistotniejsze przesłania kampanii:

  • Antybiotyki działają tylko na bakterie;
  • Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych:  grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli;
  • Narastanie antybiotykooporności to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków;
  • Utrzymanie skuteczności antybiotyków w  przyszłości zależy od działań każdego z nas;
  • Przyjmujmy tylko antybiotyki przepisane przez lekarza i zaufajmy jego wiedzy.

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl

Komunikat z dnia 16 listopada 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z wodociągu  zbiorowego zaopatrzenia Siedlec na terenie miejscowości: Siedlec, Chełm, Gierczyce (poniżej kościoła) oraz Moszczenica, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w Zespole Szkół Gminnych Siedlec 143 (miejsce pobrania: kran - kuchnia), w dniu 14.11.2017r.  wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego w wodę w/w miejscowości 
nie jest przydatna do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr: LZT/W/1457/N/2017 z dnia 16.11.2017r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

Badanie laboratoryjne próbek wody wykazało zanieczyszczenia mikrobiologiczne) – bakterie grupy coli w ilości 7 [jtk/100ml] – wartość dopuszczalna: 0 [jtk/100ml].

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia, nakazując jednocześnie producentowi wody podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy jej jakości, poinformowanie ludności korzystającej z wody o braku jej przydatności do spożycia oraz zapewnienie odbiorcom wody przydatnej do spożycia.

Woda nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w związku  z czym nie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Woda ta nadaje się tylko do działań naprawczych związanych z doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących przepisów, a także do celów sanitarnych związanych ze spłukiwaniem toalet oraz celów przeciwpożarowych.

Stacja uzdatniania produkuje 255 m3 wody na dobę, zaopatrując przy tym 1600 osób z następujących miejscowości: Siedlec, Chełm, Gierczyce (poniżej kościoła) oraz Moszczenica.

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych  przed administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni