chwilowki

ZdjęcOstrzeżenie meteorologiczne Nr 131 - silny wiatr/1 - subregion południowy

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

   WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

WB-I.6331.3.158.2017

Kraków, dnia 13 grudnia 2017 r.

       
 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 131

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 02:00 dnia 14.12.2017 do godz. 16:00 dnia 14.12.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,
z porywami do 90 km/h, z południa i południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 13:02 dnia 13.12.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie.poludniowy od 02:00/14.12 do 16:00/14.12.2017 predkosc do 45 km/h, porywy do 90 km/h, S i SW

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie.   O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badania

   W związku ze Świętami Bożego Narodzenia i dodatkowymi dniami wolnymi 27.12.2017 r. oraz  2.01.2018 r.   PSSE w Bochni informuje, iż w celu zachowania postępowania zgodnego  z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach 19-20.12.2017 r., 27.12.2017 r. oraz 2.01.2018 r.

Komunikat z dnia 1 grudnia 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia z Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska i Nieszkowice Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska i Nieszkowice Wielkie, iż wynik analiz próbki wody pobranej w dniu 30.11.2017r. wykazał, że:

woda pochodząca z Stefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska i Nieszkowice Wielkie
jest przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badania nr 349/Z/2017 z dnia 30.11.2017r. (data wpływu: 1.12.2017r.) stwierdził, że woda spełnia wymagania  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o przydatności wody do spożycia.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

Z up. mgr Halina Knapik

p.o. zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

Komunikat z dnia 27 listopada 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową Muchówka 135, 32-722 Królówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Muchówce, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 22.11.2017r. ( badanie wykonane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Muchówce) wykazały, że:

woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Muchówce
 jest warunkowo  przydatna do spożycia przez ludzi


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr 334/Z/2017 z dnia 23.11.2017r. (data wpływu 27.11.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości jonu amonowego, który   w wyniku badanej próby wynosi  2,1 mg/l (wartość dopuszczalna 0,5mg/l).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Nakazując jednocześnie producentowi wody podjęcie działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody.

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych  przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 115 osób i produkuje 2,0 m3 wody/dobę.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
tel/fax. (+48 14)612 32 34, 612 39 47, 612 39 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni